Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Ведеться активна робота із розробки абсолютно нових освітніх програм, аналогів яким немає

Ведеться активна робота із розробки абсолютно нових освітніх програм, аналогів яким немає: вступна компанія - 2020 поповниться абсолютно новими надцікавими і надактуальними управлінськими фахами, підготовку за якими буде здійснювати в Україні тільки ННІЗІ Державного університету телекомунікацій!

Розробка нових освітніх програм, які спроможні задовольнити і абітурієнтів, і ринок праці – це надскладна робота творчого наукового колективу, яка можлива лише за певних умов:

  1. Наявність наукового потенціалу кафедри університету, який визначається наявністю на кафедрі науковців високого рівня відповідного наукового профілю із ґрунтовним багажем досвіду практичної діяльності в галузі;
  2. Постійним проведенням наукових досліджень всіма членами кафедри у галузі своїх наук із позиції науково-практичного розвитку спеціальності, за якою здійснюється кафедрою навчання студентів в університеті;
  3. Тісною та плідною співпрацею кафедри із практиками у своїй галузі знань та працедавцями даного напряму;
  4. Наявністю сучасної (!) матеріально-технічної бази для підготовки студентів за відповідною спеціальністю;
  5. Бажанням та прагненням трудового колективу науковців кафедри до власного саморозвитку та розвитку спеціальності, за якою ведеться навчання на кафедрі.

Саме всі ці передумови й спонукали науково-педагогічний колектив кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту захисту інформації (ННІЗІ) Державного університету телекомунікацій до розробки абсолютно нових освітньо-професійних програм з ділової управлінської освіти. Звісно, що сутність слова «ділова» підкреслює підготовку управлінця найвищого рівня – рівня держави та великого бізнесу. Тобто, управлінця, як кажуть, топ-рівня.

Єдине, що необхідно підкреслити, що ці інноваційні спеціальності аналогів в освітньому просторі України ще не мають і при цьому ринок праці вже давно потребує професійної підготовки подібних фахівців у вищій школі. На сьогодні дані фахівці «вирощуються» безпосередньо на робочих місцях тривалим та трудомістким шляхом. Працівникові та організації (фірмі, установі) потрібно витратити до десяти років для підготовки професіонала даного виду управління. Звісно, подібні управлінці мають дуже високі заробітні плати (особливо у великому бізнесі!). Тобто, це фахівці універсальної придатності: і для державного управління, і для бізнесу. Більш детально про види та сутність абсолютно нових управлінських освітньо-професійних програм (спеціальностей), які розробляються в університеті телекомунікацій, та будуть впроваджені вже до втупу-2020, читайте у найближчих новинах!

Сама робота кафедри публічного управління та адміністрування тільки на підготовчому етапі розробки концепцій нових освітньо-професійних програм зайняла чимало часу. Наприклад, тільки на концепцію однієї освітньо-професійної програми (ОПП) було витрачено понад рік активних науково-професійних досліджень. Розробка концепції другої інноваційної ОПП ще й досі триває, але добігає кінця. І саме ця кінцева стадія виявляється у науково-практичних обговореннях у професійному середовищі та у науково-освітньому середовищі. Науковці кафедри публічного управління та адміністрування активно приймають участь у подібних заходах. І останнім часом подібними заходами були участі членів кафедри у:

  1. Щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю «Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології», яка відбулась 1 листопада 2019 року в Національній академії державного управління при Президентові України
  2. ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління», яка відбулася 7 листопада 2019 року за сприянням Міністерства освіти і науки у рамках ІV Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET»

Делегація Державного університету телекомунікацій в особі завідувача кафедри публічного управління та адміністрування, к. держ. упр., доц. Михальської В. В., професора кафедри, д. держ. упр. Андреєва С. О., доцентів кафедри: к. військ. н., доц. Єжеєва М. Ф. та к. і. н., доц.. Лук`янова О. П. взяли участь у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю “Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології”, яка відбулась 1 листопада 2019 року в Національній академії державного управління при Президентові України.

На відповідному науково-комунікативному заході було обговорено актуальну проблематику підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів публічної влади та органів місцевого самоврядування, сучасні тренди професіоналізації публічних службовців, інноваційні технології навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

Викладачі профільної кафедри Державного університету телекомунікацій відвідали низку інтерактивних заходів, які було проведено під час конференції, зокрема майстер-класи за такими напрямами: використання технологій е-навчання для підготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців, депутатів місцевих рад, представників громадськості; використання технік впливу НЛП та профайлінгу в управлінській діяльності; навчальні можливості проектів Українського інституту національної пам’яті; інноваційні методи навчання на прикладі підготовки проектних заявок для участі у грантових конкурсах у публічній сфері; використання методологічних правил “позитивної евристики” на прикладі конструювання авторитету керівника в публічному управлінні.

Також, представники кафедри публічного управління та адміністрування Університету долучилися до кейс-практикуму з проблематики професійного навчання публічних службовців, майстерні з новітніх технологій е-освіти, а також до лекції-диспуту з питань реформи в системі публічної влади, її проблем та результатів.

Здобуті науково-педагогічними працівниками кафедри за результатами участі у зазначених комунікативних заходах знання та вміння будуть застосовані для вдосконалення вже впровадженої освітньо-професійної програми зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” та реалізовані у розробці нових ОПП.

Таким чином, робота кафедри публічного управління та адміністрування із розробки абсолютно нових освітніх програм із ділової освіти, аналогів яким немає в освітньому просторі України, буде завершена вже до вступної компанії – 2020! Саме для абітурієнтів-2020 з’являться абсолютно нові надцікаві і надактуальні управлінські фахи, підготовку за якими буде здійснювати в Україні тільки ННІЗІ університету телекомунікацій!


Фотографії

Оцініть новину:
27

Читайте також

04.12.2019 р. для студентів МРД-41 і МРД-21 фахівці Цитрус Академії за сприяння кафедри маркетингу провели майстер-клас з відеомейкінгу і успішному ст..
Доцентомкафедри української мовиНавчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін Кондратенко Н.Ю.було проведено відкрите заняття з ..
Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – щорічний захід, метою якого є забезпечення всебічного розвитку і функціонування..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.


Переглядів: 498
^