Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Участь науково-педагогічного колективу кафедри публічного управління та адміністрування у міжнародних науково-практичних конференціях

Делегація Державного університету телекомунікацій в особі професора кафедри публічного управління та адміністрування, д. держ. упр. Андреєва С. О. та доцента кафедри, к. і. н. Лук`янова О. П. взяла участь у п’ятій міжнародній науково-практичній конференції “Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура”, яка відбулась 22 листопада 2019 року.

 

На конференції було обговорено широке коло нагальних управлінських, політико-правових, економічних та інших проблем, в тому числі пов’язаних з управлінням містами на всіх адміністративно-територіальних рівнях.

Професор кафедри публічного управління та адміністрування, д. держ. упр. Андреєв С. О. виступив на пленарному засіданні зазначеного комунікативного заходу із доповіддю: “Про перспективи підготовки управлінських кадрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, під час якої поінформував присутніх про використання інноваційних підходів у підготовці фахівців вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, що активно впроваджуються у Державному університеті телекомунікацій.

У свою чергу, доцент кафедри публічного управління та адміністрування університету телекомунікацій, к. і. н., доцент Лук`янов О. П. також виступив на пленарному засіданні із цікавою доповіддю про досвід децентралізації у країнах ЄС та можливості його адаптації в Україні.

Зазначені науково-педагогічні працівники долучились до дискутування питань стосовно реформування територіальної організації публічної влади України, децентралізації та об’єднання територіальних громад.

На конференції була унікальна можливість обмінятись експертними думками щодо оцінки цих процесів із колегами з інших вищих начальних закладів України та представниками освітніх та інших закладів зарубіжних країн (Німеччини, Польщі, Словаччини, Латвії).

Крім того, 22 листопада відбулася ЧЕТВЕРТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ».

У даному науковому заході брала участь професор кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій, доктор наук з державного управління, професор Кринична І.П.

У роботі заходу взяли участь представники наукової спільноти із різних напрямів науки державного управління, представники органів влади, молоді вчені, аспіранти, представники громадських організацій та інші.

У своїх доповідях науковці  піднімали актуальні питання щодо основних причин міграції трудової сили в Україні. Зазначалося, що небезпечним для розвитку нашої країни є «відтік мізків» та міграція молоді. Здебільшого молодь та кваліфіковані спеціалісти за кордоном займаються виснажливою фізичною працею, що, в подальшому, може спричинити погіршення їх стану здоров’я.

За результатами участі представників профільної кафедри Державного університету телекомунікацій у відповідних міжнародній та всеукраїнській конференціях будуть удосконалені методичні матеріали до навчальних дисциплін “Правові засади публічного управління”, “Теорія та історія публічного управління” (Андреєв С. О.) та “Інституційне забезпечення публічного управління” (Лук`янов О. П.) шляхом наповнення їх додатковим інноваційним змістом, враховуючи сучасні тренди публічного управління на державному, регіональному та місцевому рівнях. А також професором Криничною І.П. впровадяться у навчальні дисципліни спеціальності окремі оновлені блоки знань з інформатизації та дебюрократизації; нового менеджеризму; децентралізації; сервісного адміністрування;  «Good Governance»; реформування системи публічної служби.

Оцініть новину:
16

Читайте також

Відповідно до Інноваційного змісту навчання підготовка зі спеціальності включає якісну теоретичну та практичну підготовку фахівців. Задля забезпечен..
25 січня 2020 року відбулось урочисте вручення дипломів магістра студентам групи УБДМ-61– за спеціальністю 125 Кібербезпека, за освітньо-професі..
Структурно-логічна схема підготовки студентів є алгоритмом реалізації освітньої програми для формування у студентів загальних і професійних компетентн..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.


Переглядів: 308
^