XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Участь науково-педагогічного колективу кафедри публічного управління та адміністрування у міжнародних науково-практичних конференціях

16:22, 02-12-2019

Делегація Державного університету телекомунікацій в особі професора кафедри публічного управління та адміністрування, д. держ. упр. Андреєва С. О. та доцента кафедри, к. і. н. Лук`янова О. П. взяла участь у п’ятій міжнародній науково-практичній конференції “Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура”, яка відбулась 22 листопада 2019 року.

 

На конференції було обговорено широке коло нагальних управлінських, політико-правових, економічних та інших проблем, в тому числі пов’язаних з управлінням містами на всіх адміністративно-територіальних рівнях.

Професор кафедри публічного управління та адміністрування, д. держ. упр. Андреєв С. О. виступив на пленарному засіданні зазначеного комунікативного заходу із доповіддю: “Про перспективи підготовки управлінських кадрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, під час якої поінформував присутніх про використання інноваційних підходів у підготовці фахівців вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, що активно впроваджуються у Державному університеті телекомунікацій.

У свою чергу, доцент кафедри публічного управління та адміністрування університету телекомунікацій, к. і. н., доцент Лук`янов О. П. також виступив на пленарному засіданні із цікавою доповіддю про досвід децентралізації у країнах ЄС та можливості його адаптації в Україні.

Зазначені науково-педагогічні працівники долучились до дискутування питань стосовно реформування територіальної організації публічної влади України, децентралізації та об’єднання територіальних громад.

На конференції була унікальна можливість обмінятись експертними думками щодо оцінки цих процесів із колегами з інших вищих начальних закладів України та представниками освітніх та інших закладів зарубіжних країн (Німеччини, Польщі, Словаччини, Латвії).

Крім того, 22 листопада відбулася ЧЕТВЕРТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ».

У даному науковому заході брала участь професор кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій, доктор наук з державного управління, професор Кринична І.П.

У роботі заходу взяли участь представники наукової спільноти із різних напрямів науки державного управління, представники органів влади, молоді вчені, аспіранти, представники громадських організацій та інші.

У своїх доповідях науковці  піднімали актуальні питання щодо основних причин міграції трудової сили в Україні. Зазначалося, що небезпечним для розвитку нашої країни є «відтік мізків» та міграція молоді. Здебільшого молодь та кваліфіковані спеціалісти за кордоном займаються виснажливою фізичною працею, що, в подальшому, може спричинити погіршення їх стану здоров’я.

За результатами участі представників профільної кафедри Державного університету телекомунікацій у відповідних міжнародній та всеукраїнській конференціях будуть удосконалені методичні матеріали до навчальних дисциплін “Правові засади публічного управління”, “Теорія та історія публічного управління” (Андреєв С. О.) та “Інституційне забезпечення публічного управління” (Лук`янов О. П.) шляхом наповнення їх додатковим інноваційним змістом, враховуючи сучасні тренди публічного управління на державному, регіональному та місцевому рівнях. А також професором Криничною І.П. впровадяться у навчальні дисципліни спеціальності окремі оновлені блоки знань з інформатизації та дебюрократизації; нового менеджеризму; децентралізації; сервісного адміністрування;  «Good Governance»; реформування системи публічної служби.

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 1 043