Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Принципи академічної доброчесності університету телекомунікацій створили систему цілковитої відповідальності та самостійності у виробленні професійних та особистих рішень публічних управлінців

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» стає все більш затребуваною як серед абітурієнтів, так і в професійному середовищі. Фахівці даного напряму, які здобули освіту в університеті телекомунікацій, мають новітні знання з управління в країні та володіють найсучаснішим професійним інструментарієм, що забезпечує здатність управлінця до самовдосконалення та саморозвитку. Система освіти в університеті телекомунікацій для публічних управлінців, з моменту відкриття даної спеціальності була побудована на особливих засадах професійного виховання (див. сторінку сайту кафедри публічного управління та адміністрування Оригінальна система виховання професіоналів нової формації з публічного управління), яка саме і ґрунтується на принципах академічної доброчесності із важливим акцентом на розвиток демократичності та відповідальної самосвідомості особистості управлінця.

Вся система навчання в університеті побудована на засадах академічної доброчесності, про яку вже багато і довго говорять в системі вищої освіти та серед студентської молоді. Але більш важливим є питання результатів її впровадження.

Так, вже і серед науковців, і серед студентів університету телекомунікацій усталеною стала практика боротьби із плагіатом. Сам по собі цей елемент академічної доброчесності ніколи б не мав адекватних результатів, як би в дійсності вся система академічної доброчесності не функціонувала в повному форматі та на повну потужність в університеті телекомунікацій. Саме тому, студенти, які готуються стати професіоналами в у сфері державної служби, громадських і самоврядувальних організацій та викладачами вищого навчального закладу, тобто наші магістри спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», із повною відповідальністю поставилися до питання написання дипломних робіт. Самостійно вибравши тему, яка їх цікавила з позиції подальшої професійної діяльності, написали свої магістерські роботи та вийшли на передзахист. Крім того, за тими ж правилами академічної доброчесності їх роботи офіційним шляхом були перевірені спеціальною Системою виявлення і запобігання плагіату. Результати перевірки були відображені у виданих офіційних документах на кожну дипломну роботу магістрів:

  • Plagiat-report (Звіт подібності), що видається автоматично Системою,
  • Протокол аналізу Звіту подібності завідувача кафедри публічного управління та адміністрування,
  • Протокол аналізу Звіту подібності науковим керівником з кафедри публічного управління та адміністрування.

Магістри спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» успішно справилися із поставленим науково-професійним завданням щодо написання магістерської роботи в рамках академічної доброчесності. Вони успішно пройшли експертизу своїх робіт Системою виявлення і запобігання плагіату та успішно пройшли передзахист на кафедрі.

 
 
 
 

Тому із повною впевненістю можна зазначити, що принципи академічної доброчесності університету телекомунікацій створили систему цілковитої відповідальності та самостійності у виробленні професійних та особистих рішень майбутніх публічних управлінців. А нашим студентам-магістрам науково-педагогічний колектив кафедри публічного управління та адміністрування бажає високих результатів у захисті своїх дипломних робіт та у подальшому професійному житті, яке  (ми щиро впевнені!) складеться успішно і яскраво!

Оцініть новину:
14

Читайте також

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки продовжує активно працювати над втіленням інноваційного змісту навчання в життя. Результатом активної п..
14.02.2020 року на кафедрі фізики доцент Гориня Людмила Михайлівна провела відкрите лабораторне заняття з теми «Теорія похибки» в групі КІ..
Магістр кафедри телекомунікаційних технологій Лукацький Євген разом зі своєю ученицею Терещенко Вікторією (гімназія «Міленіум» № 138, 10 к..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.


Переглядів: 362
^