Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Рольова гра як найбільш ефективний та цікавий інтерактивний метод на заняттях англійської мови у ВНЗ

Враховуючи  сучасні  засоби  у вивчення англійської мови на заняттях, велике значення приділяють інтерактивним методам, з особистісно орієнтованим підходом до студента, спрямованих на розвиток не лише творчого потенціалу студента, але й на вміння мислити та швидко реагувати, покращуючи комунікаційні навички.  Термін  «інтерактив» (пер. з англійської “inter” – взаємний, “act” – діяти) означає взаємодіяти. «Інтерактивне навчання» - це взаємодія між викладачем та студентом в процесі спілкування та навчання з метою вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає організацію та розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаємодію, взаєморозуміння.

Серед  інтерактивних методів навчання   у сучасному навчальному процесі вивчення англійської мови особливе значення мають  презентації, рольові ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, проектування бізнес планів, проектів, проведення творчих заходів,  мультимедійних  комп’ютерних програм  та залучення англомовних спеціалістів.

Рольова  гра – один із найбільш ефективних методичних прийомів, що відноситься до групи активних способів навчання практичному володінню іноземною мовою. Рольова гра є умовним відтворенням її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування. Ефективність навчання тут обумовлена в першу чергу підвищенням мотивації і інтересу до предмета.

Застосовуючи  певний інтерактивний метод, а саме “Interview”, “Round Table”, “Reflexive Circle”,“Hot summary”, “Project”,“Expert Groups”, “Dozens of questions”, “Excursion”, викладач формує у студентів відповідні навички. В результаті взаємодії спілкування відбувається взаємонавчання обох сторін.

Нижче зазаначені приклади  запропонованих  ігр, які передбачають оволодіння словниковим запасом з вивченої теми та загальновживаними словами.

 • Grabaminute – гра, в якій студенту надається 1 хвилина, для представлення терміну, написанного на інтерактивній карті. Учасник має надати найбільше інформації про даний предмет/термін, його значення, використання.  Отримує перемогу, студент, який надав найбільш повну та зв'язну інформацію про вказаний в картці предмет або термін. Перевірка знань: словниковий запас з певної теми у поєднанні з грамматикою. Хороший спосіб для закріплення пройденного матеріалу.
 • Anitemdescription – гра, в якій необхідно описати слово чи словосполучення, вказані на інтерактивних картках, не називаючи корінь слова та не застосовуючи жестів. Решта групи вгадують слово. Перевірка знань: словниковий запас з певної теми у поєднанні з грамматикою. Можна використовувати в якості Warm up activity.
 • Розглядаючи  дискусійні  групові форми, які будуть приведені нижче, окрім теоретичного підгрунтя повинна бути присутня аргументованість відповідей: 1) “Roundtable” (Колективна гра на вирішення спільної проблеми); 2) Scientific debate (Навчальна суперечка-діалог, в якій студенти – представники різних направлень, відстоюють свою думку, протилежну іншим); 3) Competition in small groups (Мотиваційна гра, яка спонукає студентів до активності); 4) “Brainstorm” (Гра, розвиваюча критичне мислення);  5) Situation (Гра, розвиваюча вміння швидко реагувати та фантазувати); 6) Training (форма навчання із застосуванням різних форм роботи з невеликою групою для вдосконалення навичок в процесі моделювання ситуацій, які наближені до реальності).

Метою залучення інтерактивних ігор на заняттях англійської мови є спонукання студента   висловлювати власну думку відкрито, на весь клас.  Це сприяє значному покращенню комунікаційних навичок студентів, в результаті чого зникають внутрішні обмеження учня. Студенти навчаються спілкуватися з різними людьми, висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, приймати участь у дискусіях . А, також сучасні технології в освіті підвищують рівень сприйняття за запам’ятовування на 30-40% завдяки одночасній багатоканальній взаємодії студента з інформацією.

Оцініть новину:
8

Читайте також

Студенти кафедри військової підготовки Державного університету телекомунікацій після закінчення навчального збору були приведені до складання Військов..
Літо добігає кінця, навчальний рік все ближче. Саме час обирати студентських кураторів для першокурсників! Проте, не кожен бажаючий може обійняти цю п..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.

Переглядів: 1 126
^