Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

10 англомовних ідіом, які варто знати кожному

Для успішної роботи студентів на практичному занятті з англійської мови, однією із складових є вивчення ідіом, що відбувається у межах мовного рівня В2 відповідно до програми навчання.

Лексика будь-якої мови не є механічною сукупністю слів, а є певною системою, елементи якої співвідносні та взаємопов’язані. З лексикологією мови пов’язана така лінгвістична наука, як фразеологія, яка досліджує стійкі мовні звороти, фразеологізми.

Термін «ідіома» походить від давньогрецького слова «ídiōma», що означає «особливість, своєрідність». [1, с.173]. Ідіоми являються невід’ємною частиною культурної та історичної спадщини англійської мови. А для наших студентів  — це можливість професійного зростання, забезпечення мовної взаємосумісності при роботі в міжнародних компаніях.

Саме тому, вивчаючи іноземну мову, слід приділяти увагу темі ідіом. Найкраще, їх потрібно вивчити напам’ять. Найзручніше коли конкретна ідіома зображена на флеш-картці, де можна здогадатися її значення та тренувати використовуючи різні прийоми (picture stories, and storytelling).

Топ-10 найнеобхідніших ідіом англійською мовою у IT сфері

 1. To hit the books – старанно вчитися.
  Наприклад: At exam time we all hit the books.
 2. To get foot in the door – влаштуватись на роботу.
  Наприклад: My dad helped me get my foot into the door.  
 3. A piece of cake – дуже легко
  Наприклад: Solving math problems is a piece of cake for him.
 4. Apple of one’s eye – зіниця ока, світло очей.
  Наприклад: She has three children, but her youngest son is the apple of her eye.
 5. To cost an arm and a leg – дуже дорого коштувати.
  Наприклад: Their new house will cost them an arm and a leg.
 6. To find your feet – стати самостійним, стати на ноги.
  Наприклад: Rob is still finding his feet as a coach.
 7. To beat the air – товкти воду в ступі.
  Наприклад: Don’t beat the air, you can’t help him.
 8. To break a leg – ні пуха ні пера.
  Наприклад: I hear you have a big interview for a job with Google today. Break a leg!
 9. Bite off more than you can chew – брати занадто багато зобов'язань на себе.
  Наприклад: By accepting two part-time jobs, he is clearly biting off more than he can chew.
 10. When Pigs Fly – коли рак на горі свисне.
  Наприклад: I asked my boss if I could go on a two month vacation, he said yes, when pigs fly!

Отож, ці фразеологізми є просто невід'ємною частиною щоденного спілкування. Вони збагачують мову, роблять її живою, індивідуалізують. У сталих словосполученнях відкривається історія мови і культура народу, який нею розмовляє. А для студентів — правильне і влучне використання фразеологізмів  дає змогу проявити свій розум, вміння дотепно і точно висловлюватися, уникати штампів та обирати серед багатьох стійких виразів один, найбільш доцільний.

 

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Оцініть новину:
6

Читайте також

Запорукою якісної підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог ринку праці є постійне оновлення змісту навчання, сучасне навчально-матеріальне заб..
УВАГА! Оголошується набір студентів на курси: «Прикладні аспекти квантової механіки та фізики твердого тіла» і «Фізика процесі..
21:11, 29-08-2019

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Оптичні системи та мережі зв`язку

Крім базових знань з побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, студенти вивчають принципи побудови мереж зв'язку на основі сучасних мережних технологій, зокрема WDM та різновидів, мережні технології і стандарти, магістральні транспортні мережі, локальні мережі та мережі доступу, а також апаратуру систем передачі для зазначених мереж, сучасні технології проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку, здатних забезпечити найвищу швидкість передачі інформації, технології прокладання оптичного кабелю, а також отримують навички зварювання оптичного волокна, вимірювань на волоконно-оптичних лініях зв’язку та у волоконно-оптичних системах передачі за допомогою сучасного обладнання, експлуатації ВОСП та їх елементів.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Оптичні системи та мережі зв`язку

Крім базових знань з побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, студенти вивчають принципи побудови мереж зв'язку на основі сучасних мережних технологій, зокрема WDM та різновидів, мережні технології і стандарти, магістральні транспортні мережі, локальні мережі та мережі доступу, а також апаратуру систем передачі для зазначених мереж, сучасні технології проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку, здатних забезпечити найвищу швидкість передачі інформації, технології прокладання оптичного кабелю, а також отримують навички зварювання оптичного волокна, вимірювань на волоконно-оптичних лініях зв’язку та у волоконно-оптичних системах передачі за допомогою сучасного обладнання, експлуатації ВОСП та їх елементів.


Переглядів: 503
^