Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Самостійна робота студентів. Фактори успіху

У Державному університеті телекомунікацій на 1-2 курсах на тиждень проводиться 3 пари навчальних занять з англійської мови. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента регламентується робочим навчальним планом і становить від 3 години на тиждень, які відведено для ефективного засвоєння вивченого матеріалу студентами з іноземної мови.

Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. [1] Загалом, самостійна робота студентів – це невід’ємна частина навчального процесу, що сприяє поглибленню й розширенню знань, посиленню інтересу до пізнавальної діяльності, формуванню творчої особистості спеціаліста, здатного до самовдосконалення та самоосвіти.

Щоб самостійна робота була ефективною, студент має глибоко усвідомити її необхідність, мету й подальшу корисність для себе.

Фактори успіху у самонавчанні:

  • Наявність справжньої мотивації
  • Допитливість
  • Використання системного підходу
  • Уважливість
  • Працьовитість, жорстке подолання власних лінощів
  • Поступове формування звички здійснювати самонавчання індивідуально
  • Регулярне коригування методики самонавчання

Тому, враховуючи вище перераховані фактори успіху у самонавчанні, варто підкреслити, що виконання завдань самостійної роботи створює базу для формування як внутрішньої мотивації вивчення іноземної мови, так і навчання студентів загалом. Як правило, студент, який володіє навичками самостійної роботи, активніше і глибше засвоює навчальний матеріал виявляється краще підготовленим до творчої праці, до самоосвіти і продовження навчання.

Отож, самостійна робота визначається готовністю до безперервного пошуку нового, актуального знання, до грамотного здійснення інформаційних процесів (пошуку, зберігання, переробки) – що є однією з професійнох компетенції фахівця в будь-якій галузі, яка визначає успішність його особового зростання і соціальну затребуваність. І варто зазаначити, що самостійна робота буде важливою і після закінчення занять з іноземної мови за розкладом.
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Гусак Т.М., Малінко О.Г. Підвищення самостійності студентів під час вивчення іноземних мов // Педагогіка і психологія, Т. М. Гусак. - К., 2000. - 56 с.
Оцініть новину:
5

Читайте також

Запрошуємо на День відкритих дверей 07 лютого о 16:00 в Державному університеті телекомунікацій!

Шановні студенти 1-2 курсів! Викладачі кафдри вищої математики нагадують вам, що друга перездача з дисципліни «Вища математика» відбуд..
13:12, 28-01-2020

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.


Переглядів: 286
^