XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Звіт кафедри іноземних мов за І семестр 2014-15 навчального року

15:54, 03-03-2015

В І семестрі 2014-15 навчального року навчальна робота на кафедрі була організована без зривів, проводилась якісно, у відповідності до навчального плану та розкладу занять. З метою якісної організації і проведення навчального процесу основна увага приділялася практичній складовій навчання, а саме – досягненню іншомовної комунікації з чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо та аудіювання) в професійній сфері. З цією метою було уточнено зміст навчання з дисциплін кафедри за всіма напрямками підготовки, а також розроблено 7 програм навчальних дисциплін, більше 120 методичних рекомендацій для проведення практичних занять та самостійної роботи, курс іноземної мови для дистанційного навчання, матеріали для поточного та підсумкового контролю.

Необхідно зауважити, що підручники, які використовуються в навчальному процесі відповідають сучасним вимогам для підготовки фахівців:

  1. В галузі телекомунікацій та інформатизації:

English for Telecoms and Information Technology - це оптимальний курс для працевлаштування студентів, первинні посади яких вимагають знання іноземної мови в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій;

Information Technology  - це сучасний курс англійської мови в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій. В курсі використані автентичні англомовні матеріали засобів масової інформації, Інтернету, інструкцій та настанов, популярних журналів в сфері телекомунікацій;

Infotech (English for computer users). В даному курсі викладено презентацію останніх розробок в галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій, що дає можливість студентам працювати за фахом в англомовному середовищі. Даний курс включає тематику від устрою комп'ютера до програмування, веб-дизайну, працевлаштування та технологій майбутнього.

  1. В галузі соціології:

Завдяки використанню сучасних автентичних матеріалів з газети Financial Times, сучасних підходів до навчання, таких як Case Studies, спеціальним компонентам за окремими галузями бізнесу, підручник «Market Leader» став самим популярним підручником з ділової іноземної мови для підготовки фахівців в даній галузі і забезпечує досягнення необхідного рівня володіння іноземною мовою професійного спрямування.

  1. Для підготовки магістрів з дисципліни «Ділова іноземна мова»:

Business benchmark – це нова розробка в галузі ділової іноземної мови, яка дозволяє студентам отримувати необхідні теоретичні знання, практичні вміння та навички в сфері ділової іноземної мови, та забезпечує якісну підготовки до здачі міжнародних іспитів.

Крім того, на кафедрі розроблено навчальний посібник ЗБІРНИК ТЕКСТІВ З ЧИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для студентів технічних ВНЗ. Навчальний посібник призначено для розвитку навичок читання, перекладу, анотування, реферування аутентичних текстів технічного спрямування англійською мовою в галузі телекомунікацій та інформатизації, комп’ютерної інженерії та космічних систем, а також формування теоретичних знань і практичних вмінь для здійснення мовленнєвої комунікації в професійній сфері.

На кафедрі продовжується розробка навчальних посібників за рештою дисциплін.

Абітурієнту

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Переглядів: 4 665