Всеукраїнськая студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору»

Шановні колеги!

Науковці! Аспіранти! Студенти!

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Державного університету телекомунікацій

запрошує Вас 27-28 квітня 2017 р. взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору»

Місце проведення конференції: Державний університет телекомунікацій.

Робота конференції локалізується за наступними напрямами:

Секція 1. Інформаційне суспільство сьогодні: еволюція, технології, перспективи.

Напрями роботи секції:

 • Документне забезпечення управлінських та бізнес проектів в умовах трансформації суспільної моделі.
 • Інформаційно-аналітичні технології як складова політичного, бізнесового та суспільного менеджменту.
 • Напрями і проблеми формування інформаційного простору сучасної України, актуальні тенденції і виклики у процесі інтеграції України в світовий інформаційний простір.
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: теоретичні розробки і практичні втілення.

Секція 2. Прикладні комунікації: теорія та практика.

Напрями роботи секції:

 • Інновації у галузі прикладних комунікацій.
 • PR технології в системі суспільних комунікацій.
 • Соціально-економічні аспекти суспільних комунікації.

Секція 3. Сучасний інформаційний соціум: історичні передумови та перспективи.

Напрями роботи секцій:

 • Історико-культурний діалог та міжчасова комунікація.
 • Стратегічний вибір України: традиція та новаторство – пошук вектору розвитку.
 • Суспільна перспектива сучасної України перед глобалістичним та антиглобалістичним вибором.

Адреса оргкомітету: кафедра документознавства та інформаційної діяльності ННІМП Державного університету телекомунікацій, м. Київ 03110, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249 25 47, електронна адреса konference_27_04_17@ukr.net

Контактні особи:

Курас Дмитро Іванович - 067 999 57 05.

Кулибаба Альбіна Сергіївна – 093 185 32 54.

Форма участі: передбачається очна, заочна, дистанційна (з наданням презентації Вашої доповіді з 5-6 слайдів у PowerPoint).

Проект програми роботи конференції

27 квітня 2017 року

 • 09.00 – 10.00      Реєстрація учасників.
 • 10.00 – 10.30      Відкриття конференції. Вітання учасників заходу.
 • 10.30 – 12.00      Пленарне засідання.
 • 12.30 – 13.00      Перерва.
 • 13.00 – 15.00      Робота у секціях.

28 квітня 2017 року

 • 10.00 – 12.30      Робота у секціях.
 • 12.30 – 13.00      Перерва.
 • 13.00 – 15.00      Підведення підсумків, прийняття пропозицій та рекомендацій.    

Закриття конференції.

Регламент: доповіді – до 10 хв. виступи – до 5 хв.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 13 квітня 2017 року подати на електронну адресу konference_27_04_17@ukr.net із зазначенням у темі листа «Конференція_27.04.17» наступні документи:

 • письмову заявку (див. додаток);
 • тези доповіді обсягом 2-4 сторінки;

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою змісту листа. Наприклад: Петренко_Заявка; Петренко_Тези.

Робоча мова конференції: українська.

Вимоги до тез доповіді:

Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14.

Нижче, через один інтервал, з права – прізвище, ім’я, по батькові, курс навчання, повна назва установи, де навчається автор; прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та посада наукового керівника: шрифт Times New Roman №12.

Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 12, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, 16].

Участь у конференції безкоштовна. Електронний варіант збірника тез буде розміщений на сайті Державного університету телекомунікацій та розісланий на електронну адресу учасників конференції.

Додаток

Заявка

на участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору»

(м. Київ, 27-28 квітня 2017 р.)

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Назва ВНЗ

 

Науковий керівник

 

Домашня адреса

 

Телефон

 

E-mail

 

Тема доповіді

 

Секція

 

Оцініть новину:
14
-4

Читайте також

Державний університет телекомунікацій – єдиний вищий навчальний заклад України, який проводить найбільш інноваційне навчання із наданням теорети..
Мережева академія Cisco Державного Університету Телекомунікацій в рамках Самміту Центрів підготовки інструкторів та підтримки академій запрошена для у..
Кафедра Комп'ютерної інженерії повідомляє, що компанія Cisco стала технологічним партнером форуму Positive Hack Days VII, організованому компанією..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Абітурієнту

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 740
^