Державний Університет Телекомунікацій

Всеукраїнськая студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору»

Шановні колеги!

Науковці! Аспіранти! Студенти!

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Державного університету телекомунікацій

запрошує Вас 27-28 квітня 2017 р. взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору»

Місце проведення конференції: Державний університет телекомунікацій.

Робота конференції локалізується за наступними напрямами:

Секція 1. Інформаційне суспільство сьогодні: еволюція, технології, перспективи.

Напрями роботи секції:

 • Документне забезпечення управлінських та бізнес проектів в умовах трансформації суспільної моделі.
 • Інформаційно-аналітичні технології як складова політичного, бізнесового та суспільного менеджменту.
 • Напрями і проблеми формування інформаційного простору сучасної України, актуальні тенденції і виклики у процесі інтеграції України в світовий інформаційний простір.
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: теоретичні розробки і практичні втілення.

Секція 2. Прикладні комунікації: теорія та практика.

Напрями роботи секції:

 • Інновації у галузі прикладних комунікацій.
 • PR технології в системі суспільних комунікацій.
 • Соціально-економічні аспекти суспільних комунікації.

Секція 3. Сучасний інформаційний соціум: історичні передумови та перспективи.

Напрями роботи секцій:

 • Історико-культурний діалог та міжчасова комунікація.
 • Стратегічний вибір України: традиція та новаторство – пошук вектору розвитку.
 • Суспільна перспектива сучасної України перед глобалістичним та антиглобалістичним вибором.

Адреса оргкомітету: кафедра документознавства та інформаційної діяльності ННІМП Державного університету телекомунікацій, м. Київ 03110, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249 25 47, електронна адреса konference_27_04_17@ukr.net

Контактні особи:

Курас Дмитро Іванович - 067 999 57 05.

Кулибаба Альбіна Сергіївна – 093 185 32 54.

Форма участі: передбачається очна, заочна, дистанційна (з наданням презентації Вашої доповіді з 5-6 слайдів у PowerPoint).

Проект програми роботи конференції

27 квітня 2017 року

 • 09.00 – 10.00      Реєстрація учасників.
 • 10.00 – 10.30      Відкриття конференції. Вітання учасників заходу.
 • 10.30 – 12.00      Пленарне засідання.
 • 12.30 – 13.00      Перерва.
 • 13.00 – 15.00      Робота у секціях.

28 квітня 2017 року

 • 10.00 – 12.30      Робота у секціях.
 • 12.30 – 13.00      Перерва.
 • 13.00 – 15.00      Підведення підсумків, прийняття пропозицій та рекомендацій.    

Закриття конференції.

Регламент: доповіді – до 10 хв. виступи – до 5 хв.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 13 квітня 2017 року подати на електронну адресу konference_27_04_17@ukr.net із зазначенням у темі листа «Конференція_27.04.17» наступні документи:

 • письмову заявку (див. додаток);
 • тези доповіді обсягом 2-4 сторінки;

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою змісту листа. Наприклад: Петренко_Заявка; Петренко_Тези.

Робоча мова конференції: українська.

Вимоги до тез доповіді:

Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14.

Нижче, через один інтервал, з права – прізвище, ім’я, по батькові, курс навчання, повна назва установи, де навчається автор; прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та посада наукового керівника: шрифт Times New Roman №12.

Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 12, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, 16].

Участь у конференції безкоштовна. Електронний варіант збірника тез буде розміщений на сайті Державного університету телекомунікацій та розісланий на електронну адресу учасників конференції.

Додаток

Заявка

на участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору»

(м. Київ, 27-28 квітня 2017 р.)

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Назва ВНЗ

 

Науковий керівник

 

Домашня адреса

 

Телефон

 

E-mail

 

Тема доповіді

 

Секція

 

Оцініть новину:
15

Читайте також

Региональная конференция МСЭ для стран Европы и СНГ«Цифровое будущее на основе 4G/5G»Киев, Украина, 14-16 мая 2018Конференция будет провод..
Поняття венчурного бізнесу увійшло в український діловий світ порівняно недавно. На відміну від західних країн, де подібне вкладення коштів є вже уста..
Англійська мова одна з найпоширеніших мов у світі. Олімпіади призначені для контролю і корекції знань, для розширення кругозору і стимулювання інтерес..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Абітурієнту

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 2 807
^