XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Інноваційні підходи до підготовки фахівців освітніх програм «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»

17:07, 01-02-2020

У сучасному інформаційному суспільстві практичні навички та компетентності, знання інформаційних технологій, іноземних мов, управління документною інформацією, вміння здійснювати інформаційно-аналітичне прогнозування стають рушійною силою соціального та економічного прогресу.

Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності, інформаційної аналітики та зі зв’язків з громадськістю заповнюють відчутну прогалину в державних та бізнесових структурах нашої держави, що відкриває один з ресурсів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин, та поліпшення рівня управління виробництвом.

Документообіг існує на усіх без винятку підприємствах, в усіх галузях виробництва. Документознавців потребують державні, фінансові, громадські структури, архіви, бібліотеки! Сфера застосуання PR росте кожного року, поширюючись на усі без винятку сфери суспільної діяльності!

Варто зазначити, що освітня характеристика підготовки бакалаврів з «Документознавства та інформаційної діяльності» передбачає, що майбутні фахівці в змозі обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів інфраструктури управління та здатні:

 • організувати системи діловодства та документообігу як на предметно-змістовому, так і на технологічному рівні;
 • виконувати спеціальні функції, пов’язані з розробкою і впровадженням процесів документування;
 • здійснювати процеси інформаційно-аналітичної роботи засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернету;
 • вільно володіти усною та писемною українською мовою, а також іноземними (англійською, польською та ін.) мовами.

Основою підготовки фахівців з «Інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю» є професійні компетенції з таких питань: організація, принципи та види роботи в галузі інформаційно-аналітичної діяльності та зв’язків з громадськістю; сучасні технології позиціонування й іміджу; комунікативна діяльність, що передбачає досконале володіння державною та іноземними мовами. На практиці фахівці у галузі інформаційної аналітики і зв’язків з громадськістю здатні виконувати такі функції:

 • брати участь в організації РR-кампаній;
 • здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність;
 • надавати інформаційно-консультативні та консалтингові послуги;
 • визначати концептуальні основи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю на підприємстві;
 • працювати над оптимізацією технологій інформаційної справи;
 • здійснювати інформаційно-комп’ютерне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю;
 • здійснювати пошук інформації з використанням глобальних інформаційних мереж, пошук інформації з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових та довідникових систем;
 • аналізувати й узагальнювати вітчизняні теорії та практики ринкового господарювання для формування розвитку інформаційно-аналітичної діяльності, зв’язків з громадськістю.

Задля досягнення головної мети діяльності кафедри – підготовки висококваліфікованих спеціалістів згідно актуальних вимог на ринку праці на кафедрі запроваджено інноваційний зміст навчання.

Серед головніших інноваційних елементів в підготовці студентів освітньо-професійних програм «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика і зв’язки з громадськістю» є наступні:

 1.  професійна підготовка студентів з 1-го курсу, а не з 3-го курсу, як в більшості вітчизняних вузів, що дає можливість студентам цих спеціалізацій всебічно і ґрунтовно вивчати фахові дисципліни і розширювати кругозір. Отже, вже на 3-му курсі студенти володіють більшістю практичних навичок, необхідних для подальшої успішної професійної діяльності;
 2. поглиблене вивчення англійської мови. Знання англійської мови сьогодні є своєрідним вікном у світ. Володіючи цією мовою міжнародного спілкування, сучасний фахівець здатний досягти поставлених завдань за допомогою нових можливостей. Саме тому студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності посилено вивчають англійську мову протягом усіх років навчання;
 3. поглиблена практична підготовка. Більше 50% занять навчального процесу студентів зазначених спеціалізацій складають практичні заняття. Таке процентне співвідношення зумовлено нагальною вимогою до сучасних фахівців вміти застосовувати теоретичні знання на практиці. Завдання практичного заняття передбачають: придбання умінь застосування теоретичних знань на практиці; підготовку студентів до майбутньої практичної діяльності; залучення студентів до експериментального підтвердження теоретичних положень; прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійної формулювання і висловлювання власних думок тощо. Практичні заняття є найважливішим засобом розвитку у майбутніх фахівців досвіду самостійної діяльності;
 4. в підготовці студентів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% - дисципліни загальної підготовки; 75% – дисципліни професійної підготовки, з яких: 37,5% – за фахом, 37,5% – за спеціалізацією. По темі кожної дисципліни обов’язково проводяться лекції (теоретична складова), практичні заняття та, по можливості, лабораторні заняття (практична складова навчання);
 5. для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності створено навчально-практичну лабораторію «Віртуальний офіс» (ауд. 518), яка працює на основі обладнання останнього покоління компаній – партнерів кафедри та сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення: Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (система електронного документообігу «АСКОД») та Компанії «НетКом Технолоджи» (система електронного документообігу «Діло»). Студенти кафедри отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено в багатьох підприємствах/установах/організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів, що дає широкі вектори працевлаштування для випускників кафедри.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання випускники кафедри документознавства та інформаційної діяльності володіють теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними вміннями та навичками щодо їх здійснення.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна бібліотечна та архівна справа" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Переглядів: 698