XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.861.05

09:45, 16-02-2015

10 лютого 2015 року в Державному університеті телекомунікацій відбулось засідання спеціалізованої вченої ради К 26.861.05.

На цьому засідання прийнято рішення про прийом до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Корнаги Ярослава Ігоровича на тему: "Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій" за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Корнага Я.І. – старший викладач кафедри технічної кібернетики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Науковий керівник – Мухін Вадим Євгенійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Офіційними опонентами призначено таких вчених:

Кучеров Дмитро Павлович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління, Національний авіаційний університет.

Оксіюк Олександр Глібович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Призначена дата захисту дисертації – 28 квітня 2015 року.

З дисертацією та авторефератом Корнаги Я.І. можна ознайомитись в бібліотеці Державного університету телекомунікацій.

Голова спеціалізованої вченої ради К 26.861.05

д.т.н., професор                                                        О.В. Барабаш

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.861.05

к.т.н., доцент                                                             Я.І. Торошанко

Абітурієнту

Спеціалізація: Інформаційна та кібернетична безпека

Спеціалізація Інформаційна та кібернетична безпека  (ІКБ) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з ІКБ - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Спеціалізація: Інформаційна та кібернетична безпека

Спеціалізація Інформаційна та кібернетична безпека  (ІКБ) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з ІКБ - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Переглядів: 4 675