Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

День випуску магістрів та бакалаврів ДУТ
Збулася наша спільна мрія - настав день випуску. В цьому році когорта ІТ –спеціалістів поповнилася 29 магістрами спеціальності 125 «Кібербезпека» освітньо професійної програми техніч..
[ читати далі ]
Питання працевлаштування та подальшого професійного розвитку випускників закладу вищої освіти
Сучасний ринок праці України потребує висококваліфікованих спеціалістів у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки. Підготовку таких спеціалістів здійснює кафедра Систем інформаційного та кібернет..
[ читати далі ]
Вірний вибір професії – запорука успіху в майбутньому
Вибір – це те, що присутнє в нашому житті кожен день, кожну хвилину і секунду. Іноді ми робимо його не свідомо, навіть не задумуючись. Але в інших випадках від прийнятого нами рішення може залеж..
[ читати далі ]
Початок підсумкової атестації магістрів за освітньо-професійною програмою “Системи технічного захисту інформації”
Нещодавно було розпочато роботу екзаменаційної комісії щодо захисту магістерських робіт за освітньо-професійною програмою “Системи технічного захисту інформації”.Протягом двох днів група з..
[ читати далі ]
Вибір найкращої країни для працевлаштування випускників IT-спеціальностей
У даній статті порівнюються зарплати по позиції Senior Software Engineer. Дані по зарплатах взяті з сайту PayScale.У разі відсутності або недостатньої кількості звітів (100), цифри були скориговані ст..
[ читати далі ]
Співпраця з партнерами кафедри
Українська компанія «Ajax Systems», яка розробляє та виготовляє найкращі в світі за версією IFSEC розумні бездротові системи безпеки для захисту від вторгнень, пожеж і затоплення приймала ..
[ читати далі ]
Навчання в НПО "Інфотех" студентів навчально-наукового інституту Захисту інформації
На кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту широко застосовуються інноваційні підходи підвищення практичної складової підготовки кваліфікованих спеціалістів з інформаційної безпеки. Реа..
[ читати далі ]
Оновлення навчально-матеріальнї бази кафедри у контексті сучасних вимог для якісного навчання студентів
Інноваційний теоретичний та практичний зміст навчання студентів ДУТ вимагає використання сучасної матеріально-технічної бази. Опановування сучасними прогресивними програмно-апаратними комплексами і пр..
[ читати далі ]
Студенти 2 курсу вивчають інтелектуальний сервіс з протидії DDoS-атакам фірми Positive Technologies
В рамках інноваційного змісту навчання студенти 2 курсу вивчають інтелектуальний сервіс з протидії DDoS-атакам фірми PositiveTechnologies.Це сервіс із захисту від Інтернет-атак, який суміщує в собі an..
[ читати далі ]
Розробка проекту нового навчального плану за освітньо-професійною програмою «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту»
Обравши курс на інноваційний зміст навчання, кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту прагне навчати студентів тому, що сьогодні є нагально необхідним на ринку праці. Для цього на кафед..
[ читати далі ]

Переглядів: 36 158
^