Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Втілення інноваційного змісту навчання та технологій в навчальний процес через підвищення кваліфікації викладачів кафедри

На кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту впроваджено в життя принцип безперервності освіти. Викладачі в 2016 році проходили підвищення кваліфікації за програмою довгострокового підвищення кваліфікації із спеціалізації Системи технічного захисту інформації  в  передових організаціях та підприємствах України. В 2019 році почався черговий етап підвищення кваліфікації викладачів в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук.

Основними завданнями навчання викладачів є:

  • оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;
  • засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
  • набуття досвіду формування іноваційного змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків викладачів, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;
  • вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;
  • розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і виробництва;
  • застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

Зміст навчальних планів та програм формується з урахуванням галузевої специфіки та наукового спрямування працівників і визначається:

  • вимогами суспільства щодо забезпечення вищих навчальних закладів висококваліфікованими фахівцями;
  • сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійної діяльності працівників;
  • державними та галузевими стандартами вищої освіти;
  • досягненнями у напрямах соціальної, психологічної, управлінської, економічної, правової, технологічної підготовки тощо.

Навчання забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань і проблем розвитку вищих навчальних закладів.

На кафедрі в нинішній час працює три доктори та  чотири кандидати технічних наук, що з врахуванням принципу безперервності освіти дозволяє проводити навчальний процес на сучасному високому рівні, формувати спеціалістів зі спеціальності 125 «Кібербезпека», які в подальшому гідно будуть представляти Державний університет телекомунікацій на різних посадах в різних галузях народного господарства, системах міністерства оборони, МВС, СБУ. На кафедрі діють ліцензовані курси підвищення кваліфікації для спеціалістів з області технічного захисту інформації для спеціалістів різних галузей народного господарства України.

Оцініть новину:
2

Читайте також

Кафедра «Систем інформаційної та кібернетичної захисту» впроваджує інноваційний підхід щодо поглибленого вивчення та запобіганню помилок в..
ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, НАУКОВЦІВ! 5 лютого 2020 року кафедрі Інженерії програмного забезпечення Державного університету телекомунікацій ви..
На сучасному етапі розвитку методики викладання іноземних мов розглядається проблема розвитку видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.


Переглядів: 277
^