Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра обрала новий напрям наукових досліджень

Восени 2014 р. кафедрою було сформульовано новий напрям наукових пошуків – „Управління інноваційною діяльністю”.

Для успішної інтеграції у світовий економічний простір Україна має змінити парадигму економічного поступу – здійснити перехід до інноваційної моделі свого розвитку. Сучасне економічне зростання підприємств характеризується переходом до безперервного інноваційного процесу.  Зростання виробництва і сучасні вимоги до  якості виробництва товарів і послуг вирішальним чином залежать від інновацій, які дозволяють компаніям займати лідерські позиції. У зв'язку з цим, інновації стають ключовим стратегічним чинником розвитку і додатковою вартістю будь-якого підприємства. Уміння формувати й ефективно використовувати інноваційний потенціал стає ключовим щодо забезпечення конкурентоспроможності та стрімкого розвитку вітчизняних підприємств.

Визнання пріоритетності інноваційного поступу підприємств, проголошення державної політики, спрямованої на інноваційну модель економічного розвитку, зумовлюють особливу актуальність розв’язання проблеми формування ефективної системи управління інноваційними процесами.

Науково-дослідна робота кафедри Управління інноваційною діяльністю охопить основні аспекти нової наукової тематики:

  • Концепція та ключові характеристики нової парадигми стратегічного управління інноваційним розвитком.

  • Інноваційна діяльність, пошук та розширення нових можливостей підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації.

  • Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком та трансфер технологій.

  • Типологія стратегій та моделі інноваційного розвитку підприємства.

  • Прогнозування розвитку бізнес-моделей і технологій телекомунікаційної галузі.

  • Інформаційні системи в інноваційній діяльності та інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства.

  • Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок та управління інноваційними ризиками.

  • Управління портфелем інноваційних проектів і формування карти маршруту та провайдинг інновацій.

  • Формування і розвиток інноваційного потенціалу підприємства.

  • Інноваційне лідерство. Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності.

Управління інноваційною діяльністю – твої ідеї змінюють світ!

 


 

 

Оцініть новину:
4

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Кафедра маркетингу Державного університету телекомунікацій готує сучасних фахівців, які володіють глибокими знаннями в сфері маркетингу, менеджменту та цифрових комунікацій. Наші студенти отримують глибокі знання, вміють системно, інноваційно та креативно мислити і приймати ефективні рішення.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Маркетинг

Кафедра маркетингу Державного університету телекомунікацій готує сучасних фахівців, які володіють глибокими знаннями в сфері маркетингу, менеджменту та цифрових комунікацій. Наші студенти отримують глибокі знання, вміють системно, інноваційно та креативно мислити і приймати ефективні рішення.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 15 885
^