Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Підтвердження високої якості підготовки магістрів з маркетингу: підсумки акредитації спеціальності 075 «Маркетинг» освітнього рівня «Магістр» у Державному університеті телекомунікацій

Протягом 19-21 червня 2019 року згідно до Наказу № 877ос Міністерства освіти і науки України у Державному університеті телекомунікацій проходила процедура акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) освітнім рівнем.

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі голови  д.е.н., професора Дайновського Ю. А. – завідувача кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету та члена комісії д.е.н., доцента Лишенко М. О. – завідувача кафедри статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу Сумського національного аграрного університету ретельно перевірила рівень підготовки маркетологів у Державному університеті телекомунікацій.

Було здійснено вибіркову перевірку ректорських контрольних робіт, проведену в передакредитаційний період, та проведено комплексні контрольні роботи з магістрами з маркетингу з метою оцінки рівня та якості надання освітніх послуг.

Високу оцінку було надано експертною комісією якісному рівню навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу магістрів з маркетингу.

 

 
 

Шановні експерти відвідали кафедри, які приймають участь у підготовці маркетологів, ознайомилися з потужною матеріально-технічною базою ДУТ – спеціалізованими лабораторіями: «Центр мовної підготовки», «Інтерактивних технологій навчання», «Навчально-науковий Центр технологій Hewlett Packard», «Супутникові технології EUTELSAT», «Побудова Інформаційних мереж на обладнанні Juniper», «Академія Сisco», «Кіберполігон», «Навчально-тренувальна фірма», «Маркетингових досліджень», «Соціально-економічної діагностики», «Віртуальний офіс» та іншими. Завідувачі відповідних кафедр розповіли про можливості студентів-маркетологів набувати відповідні практичні навички та вміння та отримувати під час навчання міжнародні сертифікати для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці.

 
 
 
 

Високо оцінили експерти і сучасну навчальну Лабораторію маркетингових досліджень, яку обладнано сучасними комп’ютерами, проектором та дошками, що дає можливість застосування під час навчання спеціальних маркетингових програмних продуктів, сучасних мультимедійних засобів і Інтернет.

 

Завідувач кафедри маркетингу д.е.н., професор Виноградова розповіла про конкурентні переваги Державного університету телекомунікацій, які забезпечує впроваджений у навчальний процес інноваційний зміст навчання, який висуває на перший план формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, які дозволять нашим студентам вже з першого курсу відчувати переваги навчання у ДУТ та отримати впевненість у майбутньому працевлаштуванні.

Оцініть новину:
14

Читайте також

2019 – був продуктивним роком: насиченим творчими успіхами і досягненнями, збагатив нас інноваційним досвідом, можливостями, умовами для подальш..
Не так давно колектив кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій взяв участь в спеціалізованих курсах з підготовки фахівців в області відеоспо..
О, сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух, И опыт - сын ошибок трудных, И гений - парадоксов друг. (А.С. Пушкин) У сучасному с..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.


Переглядів: 750
^