Державний Університет Телекомунікацій

IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки»

27 жовтня 2017 року

Державний університет телекомунікацій

м. Київ

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій запрошує Вас взяти участь у IV Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки»

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники, студенти/випускники ВНЗ та інших науково-дослідних і професійно-технічних організацій, а також практикуючі спеціалісти, які здійснюють науково–практичні дослідження в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська

Форма участі у науково-практичній конференції:  Заочна.

Умови участі у конференції:

Включно до 27  жовтня 2017 року потрібно надіслати на електронну адресу матеріали, яка вказана нижче.

Після завершення конференції збірник з Вашими тезами отримають окремі наукові та університетські бібліотеки і заклади. Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. Збірник тез представляється в електронному вигляді.

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – не більше 1 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ, шрифт – напівжирний, курсив); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
 

Приклад оформлення тез:

Іванов І.І.
аспірант кафедри Комутаційних систем
Державний університет телекомунікацій
м. Київ, Україна

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

1). Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [8, с. 268].

2). Сторінки не нумеруються.

3). Назва файлу має містити прізвище та ініціали учасника конференції (приклад назви файлу, Tezy_Ivanov I.I.).

До розгляду не приймаються тези, які оформлені без врахування зазначених вимог.


З усіх питань, що стосуються даної конференції, Ви можете звертатися:

       Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки
Відповідальний: старший викладач Складанний П.М.
Email: KONF_DUT@i.ua

Оцініть новину:
12

Читайте також

В Україні стартувала кампанія із зовнішнього незалежного оцінювання. 6 лютого почалася реєстрація тих, хто бажає скласти ЗНО у 2018 році і вступити до..
У рамках договору про співпрацю між Державним університетом телекомунікацій та Веб-студією «UpWay» студенти кафедри маркетингу під керівни..
Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікаційуклала договір з компанією «ЕСОММ Co». Цей договір закріпив вже існую..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Абітурієнту

Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 052
^