Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Магістру - дипломнику

Для допуску до захисту випускної магістерської роботи повинен надати завідувачу кафедри ІКБ за 10 днів до захисту наступні документи:

1. Пояснювальну записку до магістерської роботи, перевірену нормоконтролером, підписану:

  • дипломником
  • керівником
  • завідувачем кафедри.

Магістерська робота повинна мати обсяг 75–90 сторінок основного тексту (вступ, розділи, висновки) та до 15 слайдів презентації. Сторінки текстової частини нумеруються арабськими-цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті аркуша. Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок, але номер на ньому не проставляється. Не ставиться номер сторінки також на таких структурних елементах, як «ЗАВДАННЯ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ».

Текстова частина виконується на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (297x210 мм). Текст виконується на комп’ютері у редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5 (полуторний). З боків аркуша залишають поля: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве 10 мм.

Відступ від назви структурного підрозділу до тексту, або підрозділу - два рядки. Відступ від підрозділу до тексту - один рядок. Наступний підрозділ починається з відступу в два рядки. Текст основної частини, в якій викладається суть проектування чи дослідження, розділяється на розділи у відповідності до завдання. Розділи повинні мати порядкові номери арабськими цифрами (1, 2, і т.д.) та назви (заголовки). Заголовки розділів слід розміщувати посередині рядка і писати (друкувати) великими літерами без крапки після номера.

2. Подання голові Державної екзаменаційної комісії  щодо захисту магістерської роботи, заповнені та підписані директором ННІЗІ, секретарем інституту, керівником магістерської роботи.

3. Рецензію на магістерську роботу. Рецензент повинен бути кандидатом наук працювати на  іншій кафедрі. Рецензія повинна бути з оцінкою (за 5-бальною системою) і кваліфікацією 2149.2 професіонал з організації інформаційної безпеки, викладач вищих навчальних закладів.

4. Залікову книжку (заповнену).

Зверніть увагу на тему магістерської роботи, яка повинна бути одна і та ж на титульному листі пояснювальної записки, в заліковій книжці, на бланку завдання і в наказі по університету.

Зверніть увагу на правила оформлення пояснювальної записки. Особливо на оформлення титульного аркуша, таблиць, рисунків, формул, додатків, списку використаних джерел. Не забувайте перевірити орфографію.

Оцініть новину:
1

Читайте також

Кафедра «Систем інформаційної та кібернетичної захисту» впроваджує інноваційний підхід щодо поглибленого вивчення та запобіганню помилок в..
23 грудня відбулось останнє заняття курсу “Інтернету речей” від Vodafone, яке було приствячено захисту інформації в ІоТ. Адже Інтернет реч..
На кафедрі Комп’ютерної інженерії Державного університету телекомунікацій пройшов захист магістерських робіт на ступінь вищої освіти магістр ден..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів.

Фахівці з БІКС - це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових TCP/IP мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення, адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.


Переглядів: 797
^