Державний Університет Телекомунікацій

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України»

Шановні колеги!

Науковці! Аспіранти! Студенти!

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності спільно з кафедрою Економіки підприємств та соціальних технологій

Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Державного університету телекомунікацій

запрошує Вас 25 травня 2017 року взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції

«Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України»

Місце проведення конференції: Державний університет телекомунікацій.

Робота конференції локалізується за наступними напрямами:

Секція 1. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку телекомунікаційної галузі.

Секція 2. Економіка телекомунікаційних  підприємств: вітчизняний та закордонний досвід.

Секція 3. Сучасний маркетинг  у галузі телекомунікацій: тенденції та традиції.

Секція 4. Актуальні проблеми управління підприємствами: міжнародні та регіональні аспекти.

Секція 5. Економіко-правові аспекти сучасного  ІТ-бізнесу.

Адреса оргкомітету: кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ННІМП Державного університету телекомунікацій, м. Київ 03110, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249 25 47, електронна адреса kedut@ukr.net

Контактні особи:

Дименко Руслан Анатолійович - 067 246 4941.

Гусєва Ольга Юріївна  – 093 155 4065.

Форма участі: передбачається очна, заочна, дистанційна (з наданням презентації Вашої доповіді з 5-6 слайдів у PowerPoint).

Проект програми роботи конференції

25 травня 2017 року

  • 09.00 – 10.00 Реєстрація учасників.
  • 10.00 – 10.30 Відкриття конференції. Вітання учасників заходу.
  • 10.30 – 12.00 Пленарне засідання.
  • 12.30 – 13.00 Перерва.
  • 13.00 – 16.00 Робота у секціях.
  • Закриття конференції.

Регламент: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 10 травня 2017 року подати на електронну адресу kedut@ukr.net або epst_2017@ukr.net із зазначенням у темі листа «Конференція 25.05.2017» наступні документи:

  • письмову заявку (див. додаток);
  • тези доповіді обсягом 2-4 сторінки;

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою змісту листа. Наприклад: Петренко_Заявка; Петренко_Тези.

Робоча мова конференції: українська.

Вимоги до тез доповіді:

Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman 12.

Нижче, через один інтервал, з права – прізвище, ім’я, по батькові, курс навчання, повна назва установи, де навчається автор; прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та посада наукового керівника: шрифт Times New Roman 12.

Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman  12, міжрядковий інтервал 1.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, 16].

Участь у конференції безкоштовна. Електронний варіант збірника тез буде розміщений на сайті Державного університету телекомунікацій та розісланий на електронну адресу учасників конференції.

Додаток

Заявка

на участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції

«Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України»

(м. Київ, 25 травня 2017 р.)

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Назва ВНЗ

 

Науковий керівник

 

Домашня адреса

 

Телефон

 

E-mail

 

Тема доповіді

 

Секція

 

Оцініть новину:
5

Читайте також

На кафедрі фізики було проведено науково-методичний семінар з теми «Топологічний лазер».Доповідач – старший викладач кафедри Морозов..
Міністерство освіти і науки України оприлюднило обсяги держзамовлення на прийом до закладів вищої освіти – у 2018 році Державному університету т..
12 квітня 2018 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» завідувач к..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 039
^