Державний Університет Телекомунікацій

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України»

Шановні колеги!

Науковці! Аспіранти! Студенти!

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності спільно з кафедрою Економіки підприємств та соціальних технологій

Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Державного університету телекомунікацій

запрошує Вас 25 травня 2017 року взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції

«Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України»

Місце проведення конференції: Державний університет телекомунікацій.

Робота конференції локалізується за наступними напрямами:

Секція 1. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку телекомунікаційної галузі.

Секція 2. Економіка телекомунікаційних  підприємств: вітчизняний та закордонний досвід.

Секція 3. Сучасний маркетинг  у галузі телекомунікацій: тенденції та традиції.

Секція 4. Актуальні проблеми управління підприємствами: міжнародні та регіональні аспекти.

Секція 5. Економіко-правові аспекти сучасного  ІТ-бізнесу.

Адреса оргкомітету: кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ННІМП Державного університету телекомунікацій, м. Київ 03110, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249 25 47, електронна адреса kedut@ukr.net

Контактні особи:

Дименко Руслан Анатолійович - 067 246 4941.

Гусєва Ольга Юріївна  – 093 155 4065.

Форма участі: передбачається очна, заочна, дистанційна (з наданням презентації Вашої доповіді з 5-6 слайдів у PowerPoint).

Проект програми роботи конференції

25 травня 2017 року

  • 09.00 – 10.00 Реєстрація учасників.
  • 10.00 – 10.30 Відкриття конференції. Вітання учасників заходу.
  • 10.30 – 12.00 Пленарне засідання.
  • 12.30 – 13.00 Перерва.
  • 13.00 – 16.00 Робота у секціях.
  • Закриття конференції.

Регламент: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 10 травня 2017 року подати на електронну адресу kedut@ukr.net або epst_2017@ukr.net із зазначенням у темі листа «Конференція 25.05.2017» наступні документи:

  • письмову заявку (див. додаток);
  • тези доповіді обсягом 2-4 сторінки;

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою змісту листа. Наприклад: Петренко_Заявка; Петренко_Тези.

Робоча мова конференції: українська.

Вимоги до тез доповіді:

Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman 12.

Нижче, через один інтервал, з права – прізвище, ім’я, по батькові, курс навчання, повна назва установи, де навчається автор; прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та посада наукового керівника: шрифт Times New Roman 12.

Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman  12, міжрядковий інтервал 1.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, 16].

Участь у конференції безкоштовна. Електронний варіант збірника тез буде розміщений на сайті Державного університету телекомунікацій та розісланий на електронну адресу учасників конференції.

Додаток

Заявка

на участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції

«Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України»

(м. Київ, 25 травня 2017 р.)

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Назва ВНЗ

 

Науковий керівник

 

Домашня адреса

 

Телефон

 

E-mail

 

Тема доповіді

 

Секція

 

Оцініть новину:
5

Читайте також

29 травня 2018 року на кафедрі менеджменту пройшов попередній захист дипломних робіт для студентів четвертого курсу спеціальності «Менеджмент&ra..
Колектив кафедри Телекомунікаційних систем та мереж вітає студентівспеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» з успішним захистом бак..
29 травня 2018 року на кафедрі Інфрмаційної та кібернетичної безпеки відбувся попередній захист магістерських робіт студентами шостого курсу групи БСД..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 107
^