Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний підхід до якісного навчання на кафедрі УІКБ - в дії

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не тільки мають теоретичні знання, а й мають практичні навички, на кафедрі "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою" створена і постійно вдосконалюється лабораторна база, інтегрована в загальну лабораторну мережу Навчально-наукового інституту захисту інформації, тим самим забезпечується ефективне проведення практичних занять і формування професійних компетенцій по спеціальності "125 Кібербезпека", спеціалізації "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою".

Цьому сприяє не тільки обладнання лабораторій, а й оновлені навчально-методичні матеріали, спрямовані на вивчення основ побудови сучасних систем управління інформаційною безпекою, на проведення наукових досліджень і їх вдосконалення.

Майбутні фахівці повинні бути здатні здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів досліджень і володіти інноваційним способом мислення, що відповідає потребам сучасного ринку праці та вимогам роботодавців.

Під керівництвом завідувача кафедри кандидата технічних наук, доцента Курченка О.А. була виконана аспірантом Терещенко О.І. дисертаційна робота на тему: «Інформаційні технології забезпечення якості продукції на етапі проектування при процесному підході до менеджменту якості підприємств».

Основні результати наукового дослідження були відзначені 18 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.861.05 при Державному університеті телекомунікацій:

  • основи побудови та застосування інформаційних технологій забезпечення якості фармацевтичної продукції на етапі проектування (у вигляді конвергентної концепції ...);
  • метод робастного проектування процесу фармацевтичного виробництва
  • (заснований на використанні багатовимірної чебишовських інтерполяції функції якості процесу виробництва на значеннях критичних параметрів виробництва);
  • інформаційні технології об'єктно-орієнтованого багатовимірного статистичного аналізу даних тимчасових критичних атрибутів якості процесу фармацевтичного виробництва (спільно з факторизацією кластеризованих даних);
  • методика побудови корпоративної інтегрованої інформаційної системи підприємства комплексного використання (в основі-модель «спосіб отримання і обміну даними про об'єкти із застосуванням ERP-логіки»).

Отримані наукові результати виконаних досліджень є пратичним внеском в розвиток інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів, що автоматизуються.

Практична спрямованість розроблених методів та інформаційних технологій підтверджена актами реалізації науково-виробничих компаній Data Management Med-High-Tech GmbH (Wiesbaden, Germany), «Екомет» (м.Харків, Україна) і медичного центру «Полімед» (м.Харків, Україна ).

Запропоновані методи проектування і дослідження впливу факторів на параметри процесу виробництва використані в науково-дослідніцких роботах кафедри: «Конкурентна розвідка як складова забезпечення інформаційної безпеки підприємства» і «Проведення аудиту інформаційної безпеки підприємства» (договірна).

Результати роботи впроваджені в навчальний процес Державного університету телекомунікацій - в дисципліни: "Системи управління інформаційною безпекою" і "Аудит інформаційної безпеки".


Фотографії

Оцініть новину:
11

Читайте також

25 січня 2020 р. на кафедрі маркетингу панував чудовий настрій Унікальність події цього дня полягала в тому, що відбувся перший випуск магістрів. Щасл..
13 січня 2020року на кафедрі МВТ пройшов захист магістерських робіт студентами групи РТДМ-61 по спеціальності “Апаратура радіозв'язку, радіо..
15 січня 2020 року на базі кафедри економіки підприємств та соціальних технологій відбувся захист магістерських робіт за спеціальністю «Соціолог..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.


Переглядів: 709
^