Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Обговорення на кафедрі УІКБ методів дотримання вимог академічної доброчесності під гаслом «Про запобігання академічного плагіату»

Однією з найбільш болючих проблем вітчизняних закладів вищої освіти є академічний плагіат. Як свідчать висновки Організації економічного співробітництва та розвитку, яка підготувала «Огляди доброчесності в освіті: Україна 2017», в Україні найпоширенішим видом порушення академічної доброчесності є списування і плагіат (включно з використанням робіт і дисертацій, які продаються на комерційній основі), який у різних формах практикують 93 % студентів.

Як показало опитування Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень, найбільшими поширеними формами студентського плагіату в Україні є:

  • переписування тексту своїми словами без посилання на джерело;
  • завантаження рефератів та інших робіт з безкоштовних сайтів в Інтернеті;
  • повне або часткове використання чужих текстів без зазначення авторства;
  • переклад іншомовних текстів без зазначення авторства.

У рамках курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти доцент кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою (УІКБ) к.держ.упр. Мужанова Т.М. взяла участь у зустрічі з ректором Національного педагогічного університету (НПУ) імені М.П.Драгоманова академіком НАПН України, членом-кореспондентом НАН України, д.ф.н., професором Андрущенком В.П. та проректором з наукової роботи НПУ д.ф.-м.н., професором Торбіним Г.М., під час якої зокрема обговорені проблеми академічного плагіату та досвід НПУ щодо його запобігання та протидії.

 
 
 

За словами керівників НПУ, в університеті упродовж останніх трьох років за допомогою програми з антиплагіату Unicheck перевіряються на плагіат усі навчально-методичні видання, дисертації,  наукові публікації  й  магістерські роботи. Водночас, як свідчить практика цього закладу, остаточне рішення приймають представники експертної спільноти. З цією метою на всіх факультетах та при Спеціалізованих вчених радах НПУ створені комісії з академічної доброчесності, які роблять фінальний висновок щодо дотримання авторами вимог цитування та неправомірного використання чужих наукових напрацювань, а також наукової новизни досліджень загалом.

 

Керівники магістерських робіт, завідувачі кафедр несуть відповідальність за дотримання студентами норм академічної доброчесності, а у випадку виявлення фактів плагіату студенти не допускаються до захисту магістерських робіт.

На виконання наказу ректора Державного університету телекомунікацій В.Б.Толубка «Про запобігання академічному плагіату» на кафедрі УІКБ відбулося обговорення методів дотримання вимог академічної доброчесності, зокрема й на основі досвіду НПУ імені М.П.Драгоманова.

Куратори груп поінформували студентів про те, що:

  • виявлення плагіату є підставою для відмови в прийнятті магістерської роботи до захисту та застосування заходів дисциплінарної та академічної відповідальності;
  • усі магістерські роботи будуть проходити обробку і зберігатимуться в Системі виявлення текстових збігів, ідентичності та схожості, а в подальшому вони будуть використовуватися для виявлення плагіату в інших роботах, які завантажувалися чи завантажуються для перевірки.
Оцініть новину:
21

Читайте також

На кафедрі Комп’ютерної інженерії Державного університету телекомунікацій пройшов захист магістерських робіт на ступінь вищої освіти магістр ден..
14 січня 2020 року на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою відбувся захист магістерських (атестаційних) дипломних робіт студента..
У теорії новий тип комп'ютерів - квантові комп'ютери - будуть працювати значно швидше, ніж ті, якими ми користуємося сьогодні. Але на практ..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.


Переглядів: 503
^