Державний Університет Телекомунікацій

Керівництво

Пошук на сайті
Пошук


Сторінки на яких зустрічається: "Керівництво"

Новини у яких зустрічається: "Керівництво"

МТС «Vodafone» провів зустріч із студентами 4 -го курсу
23 листопада 2015 року Український оператор мобільного зв'язку МТС «Vodafone» провів зустріч із студентами 4-го курсу факультету Інформаційних технологій, на якій розповіли про ПРОГРАМ..
[ читати далі ]
Засідання Вченої ради університету
25.11.2015 року о 14.00 в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради університету під керівництвом ректора Толубко В.Б., в ході якого будуть розглянуті питання присвоєння вчених звань професора ..
[ читати далі ]
Засідання Науково-методичної ради університету
19.11.2015 року о 14.00 в конференц-залі відбудеться засідання Науково-методичної ради університету під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи Беркман Л.Н., в ході якого будуть розгляну..
[ читати далі ]
День відкритих дверей
На кафедрі телекомунікаційних технологій під керівництвом Дружиніна Володимира Анатолійовича щоп’ятниці з 12.00 до 17.00 в спеціалізованій оптичній лабораторії №201, де завідувач Зенів Ірина Ону..
[ читати далі ]
Презентація програми стажування молодих інженерів «3G DreamTeam» від компанії МТС (Vodafone)
Шановні студенти!9 листопада 2015 р. о 10:00 в актовій залі Університету у рамках співпраці Державного університету телекомунікацій та компанії МТС (Vodafone) відбудеться презентація рішень ІКТ комані..
[ читати далі ]
ВІДБУЛИСЬ ЗБОРИ СТУДЕНТІВ ННІЗІ З ПИТАНЬ ПОТОЧНОГО НАВЧАННЯ
Третього листопада 2015-го року в актовому залі Державного університету телекомунікацій пройшли збори студентів Навчально-наукового інституту захисту інформації. Перша частина включала навчально-орган..
[ читати далі ]
ВІДБУЛИСЬ ЗБОРИ СТУДЕНТІВ ННІЗІ З ПИТАНЬ ПОТОЧНОГО НАВЧАННЯ
Третього листопада 2015-го року в актовому залі Державного університету телекомунікацій пройшли збори студентів Навчально-наукового інституту захисту інформації. Перша частина включала навчально-орган..
[ читати далі ]
Мобільна базова станція RBS 2202 компанії Ericsson
Питання проектування та будівництва базових платформ мобільних мереж зв'язку мають дуже важливе практичне значення. Це обумовлено тим, що сьогодні кількість мобільних радіопристроїв, що працюють у..
[ читати далі ]
Форум Cisco. Мережа, як сенсор та засіб протидії загрозам
8.10.2015 Викладачі та керівництво Навчально-наукового інституту Захисту інформації прийняли участь у роботі Форуму Cisco за напрямом Мережа, як сенсор та засіб протидії загрозам.Також були представле..
[ читати далі ]
Відкриття курсів на кафедрі телекомунікаційних технологій
З листопада 2015 року в ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ на кафедрі телекомунікаційних технологій будуть проводитися практичні курси: «Будівництво та технічна експлуатація волоконно-оптич..
[ читати далі ]

Підручники у яких зустрічається: "Керівництво"


Ремонтна складність обладнання поштового зв’язку: методичне керівництво до виконання лабораторної роботи № 3.
Розглянуто методи оцінки ремонтної складності обладнання та питання застосування засобів обчислювальної техніки. Звернуто увагу на визначення загального об'єму робіт з поточного і капітального рем..
Менеджмент, маркетинг та підприємництво: методичні вказівки до комп'ютерної ділової гри
В діловій грі імітується процес підприємництва; використовується комп’ютерна модель ринку інформаційнокомунікаційних послуг. В грі одночасно мають можливість приймати участь 9...15 студентів під..
Коливання та хвилі: методичне керівництво до лабораторного циклу №2 з фізики Модуль 2, Частина 3.
Методичне керівництво призначено для самостійної роботи студентів з розділу Коливання та хвилі, який є фундаментом для вивчення приладів і засобів телекомунікації. Основну увагу приділено опису колива..
Методичне керівництво по розв’язанню задач та індивідуальні завдання з фізики напівпровідників.
Метрологічна обробка результатів технічних вимірювань: методичний посібник до лабораторних робіт з фізики № 1-1, 1-2.
Методичне керівництво є досить повним введенням у лабораторний практикум для всіх дисциплін. На прикладі двох лабораторних робіт вивчаються способи обробки прямих і непрямих вимірів, обчислення довірч..
Вимірювання частоти і часових інтервалів інформаційних сигналів. Метрологічне забезпечення засобів вимірювання: методичне керівництво для виконання практичних і лабораторних занять.
У лабораторних роботах № 7 і № 7а та в індивідуальному завданні з курсу «Вимірювання в системах зв'язку» розглядаються цифрові частотоміри, які виконані на схемах з жорсткою логікою. А..
Вивчення та виконання рознімних і нерознімних з'єднань оптичних волокон: методичне керівництво до лабораторної роботи.
Програмування систем ip-телефонії: методичне керівництво до практичних занять № 1...10. Модулі 1,2,3. Частина 2.
Методичний посібник до десяти практичних робіт:№1 – IP-телефонія як складоваNGN;№2 – Побудова мережip-телефонії на основі протоколівH.323;№3 – Побудова мережip-телефонії із використа..
Системне та прикладне програмне забезпечення у телекомунікаціях. Модуль № 2. Створення програмного забезпечення для мереж. Частина 2. Програмна реалізація маршрутизації: методичне керівництво до лабораторної роботи.
Системи комутації і розподілу інформації
Методичне керівництво для проведення практичних та лабораторних робіт з дисципліни Системи комутації і розподілу інформації

Переглядів: 0
^