Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

конспект лекцій

Пошук на сайті
Пошук


Сторінки на яких зустрічається: "конспект лекцій"

Розділ: Кафедра Комп'ютерних наук
Розділ: Кафедра Комп'ютерних наук
Розділ: Кафедра Інформаційних систем та технологій
Розділ: Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
Розділ: Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж
Розділ:
Розділ: Кафедра Інженерії програмного забезпечення
Розділ:

Новини у яких зустрічається: "конспект лекцій"

Tactile Interaction – передовий напрям комп’ютерних наук
Проблема взаємодії людини і комп’ютерної програми залишається нагальною з моменту появи перших комп’ютерів. При цьому процес взаємодії має як фізіологічні, так і психологічні особливості і..
[ читати далі ]
Науковий семінар присвячений принципам дистанційного навчання
6 грудня 2016 р. в лаб. № 518 відбувся науковий семінар присвячений принципам дистанційного навчання. Сазонов О.О. виступив перед викладацьким складом кафедри документознавства та інформаційної дія..
[ читати далі ]
Засідання кафедри
17 вересня 2015 року відбулося засідання кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій на якому обговорювалися такі питання: 1. Навчальна робота. Готовність викладачів кафед..
[ читати далі ]
Вступ на заочне (дистанційне) навчання
7 переваг чому за заочною (дистанційною) формою вигідніше навчатись саме в Державному університеті телекомунікацій 1. Навчання за заочною (дистанційною) формою дає вам можливість ..
[ читати далі ]

Підручники у яких зустрічається: "конспект лекцій"


Кадрова політика і державна служба
У конспекті лекцій розкриті системні підходи до визначення категорії “державна кадрова політика” та “кадрова робота”, проаналізовано стан державної кадрової політики, визначені..
Теорія зв’язку: навчальний посібник. Модуль 3. Теорія завадостійкості приймання сигналів електрозв’язку.
Навчальний посібник містить матеріали до вивчення модуля 3 дисципліни «Теорія зв’язку». Матеріали подано як конспект лекцій. Викладено теорію завадостійкості цифрових та аналогових с..
Системи стільникового зв’язку: конспект лекцій для студентів, що навчаються за напрямом "Телекомунікації".
Конспект лекцій містить основні принципи побудови сучасних стільникових систем зв'язку.Його зміст відповідає програмі предмету Системи звя'зку з рухомими об'єктами. Наведені основні характ..
Teaching manual for laboratory works and practical seminars of Discrete data transfer technologies.
Навчальний посібник містить конспект лекцій та методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять для модуля 3 з дисципліни Технології передачі дискретних повідомлень англійською мовою..
Програмне забезпечення інформаційних та сервісних служб зв’язку: конспект лекцій.
Викладаються основні питання навчальної дисципліни Програмне забезпечення інформаційних та сервісних служб зв'язку: принципи побудови програмного забезпечення баз даних, розміщених у локальних, ко..
„Управління інноваційним розвитком” КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙз дисципліни „Управління інноваційним розвитком”для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 „Маркетинг” усіх форм навчання. Затве..
Навчально-методичний посібник «Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія культури» для студентів денного відділення, що навчаються за напрямом «Соціологія»
Навчально-методична розробка містить тексти лекцій з курсу «Соціологія культури» для студентів денного відділення, що навчаються за напрямом «Соціологія». Наведені методичні ма..
Програма та плани семінарських занять з курсу «Історія України». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання
У методичних рекомендаціях подано програму курсу «Історія України», плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури до кожної теми та питаннями для самоконтролю. Вміщено ре..
Охорона праці в галузі. Конспект лекцій
У вигляді лекцій викладені правові, нормативно-технічні та організаційні питання охорони праці в галузі зв’язку.
Конспект лекцій з дисципліни Супутникові та радіорелейні системи передачі
Викладені основні принципи побудови радіорелейних і супутникових систем передачі інформації і напрямків їх розвитку, порядок розрахунку енергетичних співвідношень у цих системах. Розглядаються методи ..
Переглядів: 0
^