Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

методичні матеріали

Пошук на сайті
Пошук


Сторінки на яких зустрічається: "методичні матеріали"

Розділ:
Розділ: Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж
Розділ: Кафедра Енергоефективних технологій
Розділ: Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
Розділ: Кафедра Фізики
Розділ: Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж
Розділ: Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою
Розділ: Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки
Розділ: Кафедра Менеджменту
Розділ: Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Новини у яких зустрічається: "методичні матеріали"

Проблеми нестандартних технічних рішень в сучасних інформаційних системах
У сучасному бізнесі наявність IT фахівців відіграє величезну роль для досягнення цілей бізнесу. Сьогодні складність програмного забезпечення та технологій його розробки невпинно зростає з року в р..
[ читати далі ]
Tactile Interaction – передовий напрям комп’ютерних наук
Проблема взаємодії людини і комп’ютерної програми залишається нагальною з моменту появи перших комп’ютерів. При цьому процес взаємодії має як фізіологічні, так і психологічні особливості і..
[ читати далі ]
Інноваційний підхід до якісного навчання на кафедрі УІКБ - в дії
З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не тільки мають теоретичні знання, а й мають практичні навички, на кафедрі Управління інф..
[ читати далі ]
Готовність кафедри Комп’ютерної інженерії до навчального процесу
Кафедра Комп’ютерної інженерії здійснює підготовку студентів зі спеціальності Комп’ютерна інженерія, яка є найперспективнішою та високооплачуваною в сфері IT-технологій. Навчання на..
[ читати далі ]
Кафедра менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі знань управління
Поставлене завдання ректора: реалізація концептуально нової освітньої моделі, наріжними каменями якої є: підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на р..
[ читати далі ]
Дистанційна освіта: майбутнє вже сьогодні
Державний університет телекомунікацій – лідер освіти не лише в галузі зв´язку, у вузі систематично впроваджуються останні науково-освітні тенденції. Завдяки прогресивним поглядам ректора у..
[ читати далі ]
Інтерес студента - основа викладацької діяльності
Однією з головних завдань для викладацького складу кафедри Мобільних і відеоінформаційних технологій є не тільки навчання студента інноваційним технологіям, але і зацікавити того, хто навчається новим..
[ читати далі ]
Компетентністний підхід щодо удосконалення змісту навчання
Кафедра менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі знань управління і адміністрування. Поставлене завдання ректора: реалізація концептуально нової освітньої моделі, нарі..
[ читати далі ]
Удосконалення змісту навчання
21 квітня 2017 року, завідувач кафедри менеджменту доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна виступала перед колективом ДУТ щодо питання удосконалення змісту навчання підготовки фахівців..
[ читати далі ]
Тренінг для викладачів кафедри менеджменту від корпорації ПАРУС
Корпорація ПАРУС Україна провела для викладачів кафедри менеджменту ННІМП Державного університету телекомунікацій дводенний тренінг по використанню у навчальному процесі програмних продуктів «Па..
[ читати далі ]
Розробка, видання та впровадження в освітній процес навчально-методичних матеріалів
У співпраці зі спорідненою кафедрою КНУБА викладачами кафедри Фізичної культури та охорони праці розроблено, видано та впроваджено у освітній процес методичні матеріали у формі методичних вказівок до ..
[ читати далі ]
Науковий семінар присвячений принципам дистанційного навчання
6 грудня 2016 р. в лаб. № 518 відбувся науковий семінар присвячений принципам дистанційного навчання. Сазонов О.О. виступив перед викладацьким складом кафедри документознавства та інформаційної дія..
[ читати далі ]
Засідання кафедри
На кафедрі фізики проведена методична нарада. На порядку денному три основні питання: Проведення аудиту і тестування знань студентів першого курсу по предмету фізики; Звіт викладачів про виконану ..
[ читати далі ]
Засідання кафедри
На кафедрі фізики проведено методичну нараду. На порядку денному три основних питання: План роботи кафедри на наступний місяць; Звіт викладачів про виконану роботу. Встановлення та налаштування те..
[ читати далі ]
Засідання кафедри
29 серпня на кафедрі фізики проведено методичну нараду, результатом якої є узгодження тематичного плану, методології навчання по курсу фізики для студентів Державного Університету Телекомунікацій на н..
[ читати далі ]

Підручники у яких зустрічається: "методичні матеріали"


Ефективність впровадження та розвитку фінансових послуг оператора зв'язку.
Приводяться науково-методичні матеріали з питань розвитку і представлення фінансових послуг операторами зв'язку для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку банківських послуг. Посібник реком..
Ефективність управління підприємством в галузі зв'язку
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Ефективність управління підприємством», яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом ..
Керівник у державних інституціях
Навчально-методичні матеріали призначені для сприяння майбутнім керівникам у підвищенні їх організаційної ефективності, посиленні конкурентних переваг їх організацій на основі успішного формування опт..
Методичні матеріали до вивчення модуля 1 ТЕЗ “Сигнали електрозв'язку”.
Методичні матеріали до вивчення модуля 2 ТЕЗ “Передача інформації в телекомунікаційних системах”.
Технічна експлуатація систем та мереж зв’язку
Основні матеріали цього підручника використовувались і використовуються при викладанні дисциплін з аналогових, цифрових систем передавання зв’язку та їх технічної експлуатації і обслуговування в..
Соціологія
У навчальному посібнику подається тезовий матеріал до кожної теми курсу та методичні поради до семінарських занять. Визначено ключові поняття і питання для самостійного опрацювання, надається тематика..
Навчально-методичний посібник «Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія культури» для студентів денного відділення, що навчаються за напрямом «Соціологія»
Навчально-методична розробка містить тексти лекцій з курсу «Соціологія культури» для студентів денного відділення, що навчаються за напрямом «Соціологія». Наведені методичні ма..
Системи підтримки прийняття рішень
Видання містить матеріали стосовно досліджень систем підтримки прийняття рішень, методичні вказівки щодо вивчення теоретичного матеріалу з кожної теми дисципліни та виконання лабораторних робіт, посил..
Методичні матеріали до вивчення дисціплини
Переглядів: 0
^