Державний Університет Телекомунікацій

спеціалізація

Пошук на сайті
Пошук


Сторінки на яких зустрічається: "спеціалізація"

Новини у яких зустрічається: "спеціалізація"

Записи не знайдені

Підручники у яких зустрічається: "спеціалізація"


Теорія комунікацій
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇнапрям підготовки 6.030101 Соціологіяспеціальність 6.030101спеціалізація Соціологія
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Економічна соціологія»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Економічна соціологія» напряму 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 6.030101 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія»
ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯнапрям підготовки 6.030101 Соціологіяспеціальність 6.030101 Соціологіяспеціалізація Соціологія
Пам'ятка магістра
Для допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи магістр повинен надати в деканат за 10 днів до захисту (15грудня) наступні документи:1. Пояснювальну записку до магістерської роботи, перевірену..
Організація військового зв’язку
Навчальний посібник “Організація військового зв’язку” призначений для курсантів, які навчаються за різними спеціальностями та спеціалізаціями у вищих військових навчальних закладах У..

Переглядів: 0
^