Державний Університет Телекомунікацій

телекомунікація

Пошук на сайті
Пошук


Сторінки на яких зустрічається: "телекомунікація"

Новини у яких зустрічається: "телекомунікація"

Зустріч з Ericsson
8 квітня 2015 р. на засідання гуртка кафедри фізики «Фізика в телекомунікаціях» (керівник – доцент кафедри фізики Муравйов В. М.) було запрошено представника фірми Ericsson. Зі вступ..
[ читати далі ]
Конференція молоді та юнацтва Харківщини «Крок до майбутнього»
У 2014/2015 навчальному році 70-річний ювілей відзначає кафедра радіотехнічних дисциплін та технологій – один із провідних підрозділів Харківського коледжу Державного університету телекомунікаці..
[ читати далі ]
Досліджуємо радіосистеми для передачі мобільних медіа-послуг
Майбутні фахівці з новітніх радіотехнологій мобільних медіа-послуг навчальної групи РТЗМ-72 22 травня 2014 року успішно захистили перед Державною екзаменаційною комісією свої інноваційні рішення по уд..
[ читати далі ]
Круглий стіл на тему «МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ»
28 квітня 2014 року в лабораторії інтерактивних технологій кафедри вищої математики (ауд.515) відбувся круглий стіл між кафедрами телекомунікаційних технологій та вищої математики, що стало продовженн..
[ читати далі ]
VI загальноуніверситетська студентська наукова конференція ім. М.В. Остроградського «Прикладна математика в інфокомунікаціях».
10 лютого 2014 року о 14.00 в ауд. 519 кафедрою Вищої математики Державного університету телекомунікацій була проведенаVI загальноуніверситетська студентська наукова конференція ім. М.В. Остроградсько..
[ читати далі ]

Підручники у яких зустрічається: "телекомунікація"


Методичні вказівки до практичних занять з питань цивільного захисту.
Методичні вказівки до практичних занять за напрямом «Телекомунікація», «Радіотехніка» та «Інформаційна безпека» призначені для виконання практичних робіт з дисциплі..
Vocabulary for radio engineering and glossary of computer terms.
Додаток до навчального посібника “Telecommunication and Information Technologies” призначено для студентів 1-2-х курсів технічних факультетів ОНАЗ. Складається з 4639 термінів та 186 скоро..
Менеджмент в телекомунікаціях
Викладаються теоретичні основи менеджменту з обґрунтуванням їхнього використання в галузі зв'язку. Розглядаються типи організацій по наданню послуг зв'язку й процеси управління організаціями. ..
Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях.
Викладено основні положення та методи аналізу теорії масового обслуговування в телекомунікаціях (теорії телетрафіка), на яких базуються процедури проектування телекомунікаційних систем і мереж. Розгля..
Асиметричні методи шифруванняв телекомунікаціях: навчальний посібник. Модуль 2. Криптографічні методи захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах.
Розглянуто математичні основи теорії чисел та основні вимоги до геш-функцій, забезпечуючих мінімізацію мережного трафіку та надлишковість відкритого тексту при криптографічному перетворенні, проведено..
Системне та прикладне програмне забезпечення у телекомунікаціях. Модуль № 2. Створення програмного забезпечення для мереж. Частина 2. Програмна реалізація маршрутизації: методичне керівництво до лабораторної роботи.
Програмне забезпечення в телекомунікаціях
Методичні керівництва для виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни Програмне забезпечення в телекомунікаціях які дозволять студентам отримати базові знання та навики програмування на м..
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «організація бізнесу у телекомунікаціях»
Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація бізнесу у телекомунікаціях» для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфі..

Переглядів: 0
^