Державний Університет Телекомунікацій

інформаційні технології

Пошук на сайті
Пошук


Сторінки на яких зустрічається: "інформаційні технології"

Новини у яких зустрічається: "інформаційні технології"

Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра. День студента - 2015»
Запрошуємо на виставку!12-14 листопада 2015 року в Києві у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім (вул. Хрещатик, 2) відбудуться: щорічна міжнародна с..
[ читати далі ]
Міжнародна Науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології»
Міністерство освіти і науки УкраїниДержавний університет телекомунікаційМіжнароднаНауково-технічна конференція«Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології»17-20 листопада 2015 рокуМе..
[ читати далі ]
Шановні студенти факультету Інформаційних технологій!
29.10.2015 о 14:30 в актовому залі Державного університету телекомунікацій відбудеться семінар на тему Інформаційні технології та комп'ютерні системи, на який ми запрошуємо всіх бажаючих студентів..
[ читати далі ]
Семінар на тему "Інформаційні технології та комп'ютерні системи"
Шановні студенти!Студентська рада факультету Інформаційних технологій запрошує вас на семінар на тему Інформаційні технології та комп'ютерні системи, який відбудеться 29 жовтня 2015р. о 14:30 в ак..
[ читати далі ]
Університет оголошує додатковий набір до аспірантури і докторантури на контрактну форму підготовки
Державний університет телекомунікаційоголошує додатковий набір до аспірантури і докторантури університетуна контрактну форму підготовкиНабір проводиться за наступними науковими спеціальностями:в аспір..
[ читати далі ]
Семінар «Інформаційні технології. Перший крок, який визначить Ваше майбутне»
25 вересня 2015 року для студентів першого курсу факультету Інформаційних технологій компанією «CyberBionic systematics» - партнером кафедри Прикладного програмування, було проведено семін..
[ читати далі ]
ІНФОРМАЦІЯ щодо проведення вступних іспитів по спеціальності
ІНФОРМАЦІЯщодо проведення вступних іспитів по спеціальності в Державному університеті телекомунікацій(24 вересня 2015 року)№з/пКандидатський іспитЧас проведенняКабінетГоловакомісіїСекретар комісіїКіль..
[ читати далі ]
Курсова підготовка студентів
На кафедрі СЗІ узгоджені напрямки та плани щодо впровадження курсової підготовки щодо покращення практичного навчання студентівв межах навчального процесу:Cisco – Інформаційні технології –..
[ читати далі ]
Державний університет телекомунікацій оголошує набір до аспірантури і докторантури
Державний університет телекомунікаційоголошує набір до аспірантури і докторантуриНабір проводиться за наступними науковими спеціальностями:в аспірантуру:01.05.02– математичне моделювання та обчи..
[ читати далі ]
Звернення завідувача кафедри Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Світлани Петькун до абітурієнтів
Шановні абітурієнти!Сьогодні забезпечення потреб ринку праці у професіоналах з організації документаційних систем та інформаційної діяльності у виробничій і невиробничій сферах, на підприємствах різни..
[ читати далі ]

Підручники у яких зустрічається: "інформаційні технології"


С++. Теорія та практика: навчальний посібник.
Навчальний посібник містить опис мови програмування С++ стандарту ANSI у поєднанні із засобами візуального програмування та об’єктно-орієнтованого підходуC++ Builder. Розглянуто засоби програмув..
Інформаційні системи і технології: Навчальний посібник
У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами в Україні та в усьому світі. Розглядають..
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі
Навчальний посібник розкриває сутність, зміст та освітні технології навчання, які інтегровані з інформаційними технологіями. Використані інноваційні методи навчання сприятимуть розвитку творчої особис..
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АБОНЕНТСЬКИХ ЛІНІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ХDSL
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою, з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаці..
Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів
Навчальний посібник призначений в першу чергу для викладачів, які займаються розробкою електронних курсів та тестів для системи дистанційного навчання, а також студентів, які використовують систему Mo..
Інформаційні системи і технології на підприємствах
У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями на підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних..
Операційні системи
Підручник містить повний і систематизований виклад фундаментальних концепцій сучасних операційних систем. Розглядаються основні функції операційних систем: керування процесами, пам'яттю, файлові с..
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Інформаційні системи та технології
Навчальний посібник містить теоретичні відомості з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організаці..
Інформаційні системи та технології
Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.:..

Переглядів: 0
^