XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Комп'ютерних наук

Загальна інформація

Вступнику
Науково-педагогічний персонал
Навчальні дисципліни бакалаврів
Навчальні дисципліни магістрів
Методична робота
ННЦ "Технологій HP"
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Контактна інформація
Новини та події
Бібліотека
Партнери кафедри
Працевлаштування випускників
Відгуки випускників
Запрошуємо до навчання
Курси Hewlett Packard
Програми курсів Hewlett Packard
Подати заявку на курси Hewlett Packard
Набір на курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Спрощений он-лайн курс Java-програмування
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Дистанційне навчання
Відгуки працедавців

Загальна інформація

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки


 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Комп'ютерних наук

 Переваги навчання на кафедрі Комп'ютерних наук у Державному університеті телекомунікацій


Кафедра Комп’ютерних наук - є провідною кафедрою університету, яка здійснює навчання студентів в області Інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (Computer Science, CS)

Віртуальний тур аудиторіями кафедри

Аудиторія 132

Аудиторія 221

Фахівець «Computer Science» – це керівник і технічний ІТ фахівець в рівній мірі. Він володіє методиками організації проектування, йому властива спеціалізація в декількох сферах, а саме: теорії мов програмування, нейронних мереж, архітектури даних, машинного навчання, аналізу ризиків, оптимізації процесів, системної інженерії. Для нього властиве унікальне поєднання технічних ІТ навичок, інтуїції, вміння пояснювати, здатність до вирішення проблем і бізнес-чуття. Цінність цієї спеціальності буде рости і далі по мірі того, як в компаніях будуть впроваджуватись ІТ технології.

Карта комп'ютерних наук - https://www.youtube.com/watch?v=SzJ46YA_RaA

Найважливіша мета вивчення Комп'ютерних наук полягає в тому, щоб глибоко знати усі основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп'ютерними системами. Стати фахівцем з сучасних Комп’ютерних наук можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин Інформаційних технологій.

Спеціаліст з Комп'ютерних наук повинен забезпечити інтеграцію та взаємодію інформаційних технологій на рівні наукової абстракції – хмарних технологій, віртуалізації, програмно-визначених мереж та систем штучного інтелекту. Взаємодія на цьому рівні здійснюється не фізично, а з використанням програмних інтерфейсів (API),  що забезпечує високу ступінь системності та динамічності. 

Тому наші випускники можуть займати такі посади:

 • розробник та тестувальник програмного забезпечення;
 • системний адміністратор;
 • адміністратор баз даних;
 • Веб-дизайнер;
 • інженер із захисту інформації; керівник проекту (Team leader);
 • системний інтегратор;
 • ІТ архітектор.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВИВЧАЛИ КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

У процесі здійснення інноваційного змісту навчання наша кафедра уклала договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників спеціальністю підготовки кафедри.

З розвитком світової цифрової економіки потреба у фахівцях з Комп'ютерних наук зростає з кожним днем. При добросовісному навчанні на нашій кафедрі ви станете таким спеціалістом та отримаєте перше високооплачуване робоче місце, що забезпечить незалежне фінансове майбутнє.

За час навчання випускник оволодіє знаннями з наступних основних розділів: алгоритмів і структур даних, всіх стадій життєвого циклу розробки програмного забезпечення, баз даних та інформаційно-пошукових систем, веб-технологій, архітектури комп'ютерів, операційних систем та комп'ютерних мереж, технологій віртуалізації, штучного інтелекту, хмарних технологій та робототехніки, взаємодії людини і комп'ютера.

Отримає практичні навики програмування, роботи з операційними системами, адміністрування серверів, експлуатації обладнання центру обробки даних, розробки та розгортання конвергентних мережних технологій, налаштування серверних платформ та накопичувачів, використання мережних та серверних технологій для розгортання систем віртуалізації та хмарних технологій, вирішення прикладних завдань на мові програмування Java.

Ми якісно навчаємо студентів не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри. На відміну від інших університетів підготовка за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки починається не з третього, а вже з першого курсу. Дуже велику увагу на кафедрі приділяється вивченню мов програмування розпочинаючи вже з 1-го курсу. Викладання курсу мови Java проводить доцент Іщеряков С. М за оригінальною авторською методикою, який отримав спеціальну відзнаку конкурсу IT Awards компанії SoftServe та асоціації IT-Ukraine за вклад у розвиток ІТ-освіти України. По закінченню вивчення курсу студенти проходять міжнародну сертифікацію фірми Oracle. Також, починаючи з першого курсу поглиблено вивчається технічна англійська мова.

Інтеграція сучасних ІТ-технологій здійснюється на заключному етапі навчання надзвичайно важливих та високотехнологічних курсів: програмно-визначена мережна інфраструктура (SDN) та організація гібридної хмари (HPE Openstack).

Кафедра готує керівників і технічних ІТ-фахівців, які володіють сучасними технологіями проектування та управління Комп’ютерними системами (ІТ архітекторів).

Для підготовки висококваліфікованих фахівців для успішних та відомих світових ІТ компаній на кафедрі Комп'ютерні науки розроблено і втілено в навчальний процес інноваційний зміст навчання. Тому навчання студентів відповідає вимогам сьогодення і надає їм ґрунтовні теоретичні знання та уміння практично експлуатувати сучасне програмно-апаратні комплекси.

Наші студенти щорічно займають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

 

 
 

На конкурсі проектів та стартапів InnoDnipro переміг проект студента Антонова Віталія «БПЛА для точної побудови МАП, а автор здобув грошову винагороду у розмірі 50000 гривень.

 

При проведені занять на кафедрі теоретична підготовка складає до 50%, а практична підготовка становить не менше 67% навчальних занять. Заняття проводяться на сучасному обладнанні та програмно-апаратних комплексах відомих світових компаній.

На кафедрі разом з асоціацією “ІТ-УКРАЇНА” та ГО “Фундація розвитку інновацій” реалізується проект ранньої дуальної освіти. Кращі студенти паралельно із навчанням проходять стажування в компаніях Ciklum, EPAM та ін.

Починаючи з 2 курсу студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі. Спочатку – для ознайомлення і формування відповідного світогляду. У подальшому, на 3-му курсі, для формування відповідних професійних умінь та виробничих навичок. На 4-му курсі – для закріплення теоретичних знань та практичної реалізації результатів подальшого дипломного проектування.

Збільшення на кафедрі кількості висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (8 кандидатів наук, 4 доктора наук, 3 практика, що працюють в компаніях-партнерах кафедри), суттєво підвищує якість навчання студентів та дозволяє їм оволодівати сучасними ІТ технологіями.

Постійне збільшення інтелектуального капіталу кафедри відбувається за рахунок підготовки науковців в аспірантурі університету, стажування в Україні та за кордоном, підвищення кваліфікації. 50%  викладачів вільно володіють англійською, що підтверджено відповідними сертифікатами В2. Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з життям та оновлювати зміст навчання з урахуванням сучасних практик та наукових досліджень. У 2021 році Катков Ю.І. захистив докторську дисертацію, а аспірантка Березовська Ю.В. отримала науковий ступінь доктора філософії.

В навчальному процесі приймають участь представники компаній-партнерів кафедри. Саме їх участь дозволяє студентам отримати практичні знання, які на сьогоднішній день є актуальними в ІТ-компаніях!

 • Іщеряков Сергій Михайлович сертифікований інструктор Oracle, який проводить сертифіковані курси з найбільш поширеної в світі мови програмування Java, що є профілем навчання Державного університету телекомунікацій. Студенти, під його керівництвом, виконують реальні проекти для ІТ компаній.
 • Каргаполов Юрій Володимирович, генеральний директор Консорціуму UNAOC. Викладає дисципліни «Мережне програмування» для бакалаврів та «Інтернет технології» для магістрів. При викладанні цих дисциплін, використовує реальний досвід отриманий в компанії.
 • Василенко Володимир Вікторович, представник компанії Blackwood Games. Викладає ряд дисциплін, що спрямовані на набуття навиків побудови хмарних сервісів, експлуатації та налаштування серверів і баз даних, знання яких є необхідними при влаштуванні в ІТ компанії.

Розбудова навчально-матеріальної бази кафедри створила можливості для подальшого удосконалення змісту навчання, переходу до вивчення сучасних технологій високого рівня. Апаратною платформою для реалізації у навчальному процесі кафедри ІТ технологій високого рівні виступає нове обладнання для Центру обробки даних, яке розміщене в єдиному в Україні Навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard Enterprise, а саме:

 • Комп’ютери НР ProDesk 400 – 25 шт. (2020 р.)
 • Мультимедійна система -1 шт.
 • Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 - 1 шт.
 • Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
 • Сервер DL60 Gen9  - 2 шт.
 • Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
 • Мережні комут. НР 5500 Comware – 4 шт.
 • Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
 • Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт.
 • Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.

Тут наші студенти отримують навички по адмініструванню та тестуванню розробленого програмного забезпечення на рівні міжнародної професійної сертифікації.

Навчально-науковий центр технологій Hewlett Packard Enterprise дозволяє в повному обсязі забезпечити практичне навчання відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри, таких як Hewlett Packard Enterprise, «Evergreen», «Ucloud», Консорціум Український центр підтримки номерів і адрес UNAOC, «Вінком Україна» та фірм, що входять до Київського ІТ кластеру. З цими компаніями кафедрою, укладені договори про співпрацю, проходження практики та подальше працевлаштування студентів.

Вивчення вищезазначених технологій дає можливість отримати міжнародні сертифікати Hewlett Packard Enterprise, Oracle, ІВМ, які підтверджують реальну практичну здатність студентів застосовувати сучасні інформаційні технології.

Під час навчання починаючи з першого курсу студенти отримують міжнародні сертифікати які надають право отримати перше високооплачуване робоче місце, що забезпечить їм незалежне фінансове майбутнє.

На діаграмі показано збільшення набору студентів на кафедрі по роках, з моменту створення кафедри до 2021 року, що є доказом зростання престижності спеціальності по якій навчає кафедра.

ТІЛЬКИ НАШОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДЕНО:

ХТО ДОБРОСОВІСНО НАВЧАЄТЬСЯ – ГАРАНТОВАНО ОТРИМАЄ ВИСОКООПЛАЧУВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ
 

Вступна кампанія 2023

 1. Замість Зовнішнього незалежного оцінювання, вступне випробування проводитиметься у форматі удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ), подібно до 2022 року. Вступники на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) вступатимуть за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ).
 2. У 2023 році НМТ (національний мультипредметний тест) складатиметься з двох обов’язкових предметів: української мови та математики та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку: історія України, іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова, фізика, хімія, біологія. Незалежно від обраного вступником додаткового предмета позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності.
 3. Реєстрація на НМТ розпочнеться у квітні. Вступник реєструється самостійно (без жодних заяв у школі, відділі освіти чи тимчасовому центрі тестування). Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.
 4. Абітурієнти матимуть можливість подати до 20 заяв, з яких не більше 5 заяв – на місця державного та/або регіонального замовлення..
 5. Для вступу приймаються національний мультипредметний тест 2022, 2023 років та сертифікати ЗНО 2020 - 2021 років.
 6. Щоб отримати можливість брати участь у конкурсному відборі вступнику необхідно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ ( з української мови — мінімум 5 балів з 45; з математики — мінімум 4 бали з 32; з історії України — мінімум 6 балів з 54).
 7. Порогові конкурсні бали при вступі на бюджет – не менше 130 (для дітей загиблих захисників України ця умова не застосовується).

30% ВСТУПНИКІВ БУДУТЬ НАВЧАТИСЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ
На 1-й курс є 120 ліцензійних місць.

Для вступу на 1-й курс для навчання за освітньою програмою «Комп'ютерні науки» абітурієнту необхідно надати мотиваційний лист та сертифікати ЗНО з таких предметів 2020 - 2021 років:

1-й предмет

2-й предмет

3-й предмет

Українська мова

Математика

Фізика або іноземна мова, або історія України, або біологія, або географія, або хімія

або національний мультипредметний тест 2022, 2023 років

Для вступу на 2-й курс необхідно

 1. Диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності);
 2. ,Мотиваційний лист, ЗНО Українська мова та ЗНО Математика або Історія України 2020 - 2021 років або національний мультипредметний тест 2022, 2023 року
 3. Здати фаховий іспит зі спеціальності (в університеті).

Для вступу на 2-й курс (бакалавр) необхідно подати заяву на вступ до університету за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Перелік документів для вступу

на 1 курс спеціальності 122 Комп’ютерні науки Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Перелік документів для вступу

на 2 курс спеціальності 122 Комп’ютерні науки Освітня програма «Комп’ютерні науки»

 1. Копія паспорту – 1, 2 та 11 сторінки (якщо це паспорт-картка, то копії картки з обох сторін та витягу з пропискою).
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) мотиваційного листа, сертифіката ЗНО (національний мультипредметний тест).
 4. Картка результатів ЗНО (роздрукувати з особистого кабінету учасника).
 5. Для хлопців - копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 6. Оригінал (копія) документа про освіту (атестат з додатком)
 7. 4 фотокартки 3х4 см.
 8. Копії пільгових документів (якщо є).
 1. Копія паспорту – 1, 2 та 11 сторінки (якщо це паспорт-картка, то копії картки з обох сторін та витягу з пропискою).
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 4. Оригінал (копія) мотиваційного листа, ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України (національний мультипредметний тест).
 5. Картка результатів ЗНО (роздрукувати з особистого кабінету учасника).
 6. Для хлопців - копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 7. 4 фотокартки 3х4 см.
 8. Копії пільгових документів (якщо є).

В магістратурі є 90 ліцензійних місць!

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами двох іспитів:

 1. Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника)) для всіх спеціальностей.
 2. Здати фаховий іспит зі спеціальності (в університеті).

 

Для вступу на магістратуру необхідно подати заяву на вступ до університету за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому бакалавра/ спеціаліста/магістра та додатка до нього.
 4. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 5. 4 фотокартки 3х4 см.
 6. Копії пільгових документів.
 7. Мотиваційний лист.

 

У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВИСОКУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЗА ПОМІРНУ ЦІНУ
 

Вартість навчання

БАКАЛАВР (Денна форма навчання) – 24 800 грн. в рік

МАГІСТР (Денна форма навчання) - 29 600 грн. в рік

Тільки з нами Ви станете професіоналом з Комп'ютерних технологій, систем програмування та штучного інтелекту!

 

Контакти для зворотного зв’язку з завідувачем кафедрою Комп’ютерних наук для обговорення та вирішення додаткових питань, які виникнуть у вступника чи його батьків. 

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук
д.т.н., професор Вишнівський Віктор Вікторович
Email:
vish_vv@ukr.net
Телефон +38(063) 47 47 924, +38(067) 300 16 74
Viber / Telegram: +38(063) 47 47 924
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 103, 104

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
На кафедрі Комп'ютерних наук впроваджено інноваційну організацію навчального процесу. Тому тут ви зможете отримати теоретичні знання та практичні навики за найпрестижнішою в світі ІТ спеціальністю Computer Science. Підтвердженням цього являється успішна акредитація освітніх програм бакалаврського та магістерського рівня у 2021 році. Програми акредитовані відповідно до 01.07.2026 року та 01.07.2027 року.
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Комп'ютерних наук в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (063) 47-47-924 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 161 213