XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Комп'ютерних наук

Робота із студентами

Вступнику
Загальна інформація
Науково-педагогічний персонал
Навчальні дисципліни бакалаврів
Навчальні дисципліни магістрів
Методична робота
ННЦ "Технологій HP"
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Контактна інформація
Новини та події
Бібліотека
Партнери кафедри
Працевлаштування випускників
Відгуки випускників
Запрошуємо до навчання
Курси Hewlett Packard
Програми курсів Hewlett Packard
Подати заявку на курси Hewlett Packard
Набір на курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Спрощений он-лайн курс Java-програмування
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Дистанційне навчання
Відгуки працедавців

Робота із студентами

З стрімким розвитком інформації суспільства та входження до глобальної інформаційної інфраструктури, важливу роль відіграє впровадження та ефективне використання нових технологій в інформаційних технологій.

Ділова, ерудована, добре за фахом підготовлена молодь завжди бажана на ринку праці. Економіка країни потребує спеціалістів такого рівня. Наш навчальний заклад готує спеціалістів в галузі телекомунікацій.

Науково-педагогічний персонал кафедри приділяє велику увагу вихованню та адаптації молоді в стінах університету. Діяльність викладачів спрямована на підвищення рівня знань студентів, засвоєння ними навчального матеріалу, прищеплення умінь аналізувати, мислити і розвивати творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця.

https://dut.edu.ua/uploads/p_167_98625660.png

Тому перші дні навчання мають дуже важливе значення для формування у студентів першого курсу стійких мотивів та прагнень глибоко оволодіти обраною спеціальність.

Розуміючи цю закономірність, на кафедрі Комп’ютерних наук приділяється велика увага доведення до студентів першого курсу особливостей обраної спеціальності, структурі навчального плану навчання на чотири роки наперед, обґрунтуванні послідовності вивчення навчальних дисциплін, новітніх та перспективних інформаційних технологій, застосованої на кафедрі системи міжнародної сертифікації, перспектив працевлаштування.

У Навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard відбулася чергова зустріч студентів першого курсу із викладацьким складом кафедри Комп’ютерних наук, метою якої було подальше поглиблення студентів до обраної ними спеціальності.

https://dut.edu.ua/uploads/thumb/n_6205_93249070.jpg                     https://dut.edu.ua/uploads/thumb/n_6205_66823536.jpg

 

https://dut.edu.ua/uploads/n_6205_45536398.jpg

Завідуючий кафедрою Комп’ютерних наук Вишнівський В.В. у своїй доповіді відобразив концепцію діяльності кафедри з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та особливості її реалізації у ході навчального процесу.

Професор кафедри Комп’ютерних наук Гніденко М.П. довів до студентів організацію роботи Навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard з вивчення найбільш сучасних інформаційних технологій та можливості отримати на базі центру за період навчання значну кількість міжнародних сертифікатів.

Професор кафедри Комп’ютерних наук Ільїн О.О. показав студентам необхідність глибокої фундаментальної підготовки із сучасних інформаційних технологій та актуальність оволодіння ними сучасних мов програмування.

Учасники зустрічі дійшли загального висновку, що розглянуті питання сприяли подальшому поглибленню студентів першого курсу до спеціальності “Комп’ютерні науки“.

Здібна до наукової роботи молодь, після закінчення Державного університету телекомунікацій, має можливість навчатися в аспірантурі. Випускниця Зінченко О. В. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом к.т.н., доцента Твердохліба М.Г.та продовжує свою діяльність на кафедрі в якості доцента. Випускник Василенко В.В. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом доктора технічних наук, професора Вишнівського Віктора Вікторовича. Випускник Прилєпов Є.В. успішно захистив дисертацію на здобуття звання кандидата технічних наук, науковий керівник – доктор технічних наук, доцент Гайдур Галина Іванівна.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи в наукових гуртках

Під керівництвом професора кафедри, к.т.н., доцента Гніденка Миколи Петровича діє студентський науковий гурток «Сучасні мережні технології».

Науково-педагогічний персонал кафедри Комп’ютерних наук приділяє велику увагу вихованню та адаптації молоді в стінах університету. Діяльність викладачів спрямована на підвищення рівня знань студентів, засвоєння ними навчального матеріалу, прищеплення умінь аналізувати, мислити і розвивати творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця в сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій.

На кафедрі Комп’ютерних наук з метою підвищення рівня знань та практичних навичок студентів проводяться  навчальні заняття на курсах: «Основи об’єктних технологій Java SE» під керівництвом доктора технічних наук Ільїна О.О. та доцента технічних наук Іщерякова С.М.

 https://dut.edu.ua/uploads/p_168_55818911.png

По закінченню вивчення навчальних дисциплін кафедри Комп’ютерних наук, що спрямовані на оволодіння технологіями Hewlett Packard, та «Основи об’єктних технологій Java SE» кращі студенти пройшли сертифікаційне тестування для отримання сертифікатів. Участь у тестуванні прийняли студенти 1 курсу за всіма спеціальностями університету та 2 і 3 курсів Навчально-наукового інституту інформаційних технологій.

https://dut.edu.ua/uploads/p_167_63554837.png

З 1 жовтня 2018 року на кафедрі Компютерних наук під керівництвом доктора технічних наук Ільїна О.О. та доцента технічних наук Зінченко О.В.  стартували сертифіковні курси з підготовки фахівців за спеціальністю DevOps Engineer. Цей курс дозволяє отримати швидкий старт з «нулевого рівня» при підготовці DevOps Engineer. Також, він дозволяє зрозуміти, чи можете та чи хочете Ви займатись адмініструванням комп'ютерних мереж, серверів, віртуальних машин під управлінням Linux в якості професійної діяльності. Інтенсивний графік, насиченість курсу інформацією, великий обсяг практики на заняттях надають можливість познайомитись із світовими практиками проходження професійних тренінгів.

Курс орієнтований на студентів нашого університету та всіх бажаючих, яким цікаво використовувати інструменти, що автоматизують виділення системних ресурсів і управління. До таких інструментів належать різні засоби управління конфігураціями, віртуалізації на різних рівнях, автоматизація операційних процесів, хмарні інструменти виділення ресурсів. Заняття проходять 2 рази на тиждень.

Більшість DevOps інженерів - це системні адміністратори, які вивчили інструменти програмування, або ж розробники, які розібралися з тонкощами процесів operations. Бажано мати базову технічну освіту, розбиратися в питаннях, що пов'язані з системним адмініструванням і автоматизацією різних завдань.

Заняття проходять у форматі тренінгу, що передбачає ознайомлення із теорією, активну практичну роботу по закріпленню нових знань, чисельні цікаві домашні вправи для самостійного опрацювання. У випадку виникнення труднощів у слухачів з опануванням матеріалу тренінгу та виконанням практичних вправам, кожен слухач отримує допомогу тренера або його помічника.

https://dut.edu.ua/uploads/n_4871_58719128.jpg

Можливі кар'єрні шляхи DevOps інженера:

 • рости як DevOps фахівець, заглиблюватися в спеціалізацію і освоювати суміжні технології;
 • перекваліфікуватися в розробники, якщо починали як системний адміністратор;
 • перекваліфікуватися в сисадміни, якщо починали як розробник (якщо цікаво більше працювати з інфраструктурою, ніж з розробкою);
 • перекваліфікуватися в інженери по IT-безпеки;
 • також відкриті шляхи в системні архітектори, тестувальники (в тому числі автоматизаторів), проектні менеджери.

Програма курсів

Введення в курс. Що таке Linux? Установка серверної Ubuntu 16.04.

Файлові системи. Основні команди консолі. Права і повноваження.

Написання скриптів на Bash. Управління пакетами. Налаштування мережі. Протоколи POP, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, DNS, FTP‚ HTTP, HTTPS, весь стек TCP/IP. SSH.

Firewall (безпека і маршрутизація).

Створення/підтримка (name) серверів і доменів на базі BIND9.

Бази даних (MySQL, SQLite, PostgreSQL, за бажанням Oracle).

Веб Сервера (Apache2, nginx, Tomcat). Mail сервера (exim4, postfix).

Балансувальник навантаження (Haproxy, varnish).

Побудова центру сертифікації з відкритими і закритими ключами на базі openssl.

VPN (openvpn).

Студенти беруть активну участь в організації та проведенні наукових студентських конференцій, семінарів, беруть участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Щорічно науково-педагогічний персонал кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук.

Команда кафедри Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій у складі студентів першого курсу групи КНД-12 В.В. Антонова, І.М. Саміляка під науковим керівництвом С.М Іщерякова зайняла перше місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «інженерія програмного забезпечення», який проводився на факультеті Інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Вони представляли проект «Розрахунок координат критичних точок знятих з безпілотного літального апарату», шифр «ФОТО-БПЛА». Захист роботи відбувся 4 квітня 2018 року.

Куратори та викладачі кафедри стимулюють відвідування занять і заохочують студентів до отримання знань, самостійної роботи над засвоєнням матеріалу. Своєчасно вирішуються проблеми і непорозуміння, які виникають. Тісна співпраця з батьками студентів і деканатами Державного університету телекомунікацій, а також роз'яснювальна робота серед молоді, сприяють своєчасної здачі предметів з дисциплін курсу.

https://dut.edu.ua/uploads/p_167_79734011.png

Впровадження дистанційної форми навчання, здачі модульних контролів, надання матеріалу в електронному вигляді і можливість безпосередньо спілкуватися з викладачем по електронній пошті, а також додаткові консультації з дисциплін, які закріплені за кафедрою, сприяють кращому засвоєнню матеріалу і контролю рівня знань студента.

Молодь нашого університету відчуває себе впевнено, добре підготовленою, здатної до самореалізації. До захисту студенти приходять з високим рівнем знань, конкурентоспроможним на ринку праці.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
На кафедрі Комп'ютерних наук впроваджено інноваційну організацію навчального процесу. Тому тут ви зможете отримати теоретичні знання та практичні навики за найпрестижнішою в світі ІТ спеціальністю Computer Science. Підтвердженням цього являється успішна акредитація освітніх програм бакалаврського та магістерського рівня у 2021 році. Програми акредитовані відповідно до 01.07.2026 року та 01.07.2027 року.
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Комп'ютерних наук в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (063) 47-47-924 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 088