XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Підготовка магістрів

Загальна інформація
Інноваційний зміст навчання
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична діяльність
Наукова та науково-технічна діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Співробітництво і практика
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Дистанційне навчання

Підготовка магістрів

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Анотація
  Освітньо-професійної програми
  «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузь знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальність 125 «Кібербезпека»
освітня кваліфікація «Магістр з кібернетичної  безпеки»
професійна кваліфікація «2149.2 Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом, викладач вищого навчального закладу»

Освітньо-професійна програма «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту» підготовки здобувачів вищої освіти (другого) магістерського) освітнього рівня зі спеціальності 125 «Кібербезпека» у Навчально-науковому інституті захисту інформації Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців:

 • за денною і заочною формою;
 • на контрактній основі;
 • на базі ступеня бакалавра.

Метою магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців – магістрів у сферізахисту інформації з обмеженим доступом, які здатні проводити наукові дослідження, описувати та роз’яснювати процеси, що відбуваються у сфері кібербезпеки та технічного захисту інформації, формувати розуміння закономірностей процесів захисту інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах. Крім того, зазначені фахівці мають бути здатні здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів досліджень, володіти інноваційним способом мислення та мати компетентності, необхідні для ефективного захисту інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах, на об’єктах інформаційної діяльності.

Особливості програми: в програму впроваджені результати проекту Європейського союзу Tempus №544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR «Освіта експертів наступного покоління в галузі кібербезпеки: нова програма магістерської програми ЄС».

Форма атестаціїусні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист магістерськоїроботи тощо.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація магістрівздійснюється у формі публічного захисту магістерської роботи. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Магістерська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» розрахований на 1 рік 6 місяців навчання і передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 90 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови тазбільшення кількості годин на практичні заняття.

Задля набуття магістром фахових компетентностей з організації захисту інформації з обмеженим доступом в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 
 

Захист професійної діяльності в галузі

 

 

Математичні методи моделювання та оптимізації

 

 

 

Організація проведення наукових  досліджень

Педагогіка та психологія

 

 

 

ІІ. ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 
 

Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки об'єктів інформаційної діяльності

Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

 

Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом

Технологія створення та застосування комплексів захисту інформації з обмеженим доступом та охорони об'єктів інформаційної діяльності

Радіомоніторинг і радіопротидія на об҆'єктах інформаційної діяльності

Організація і проведення спеціальних досліджень на об'єкті інформаційної діяльності

 

 

Науково-педагогічна практика

Науково-дослідна практика

   
 

 

   
   

 

Переддипломна практика

     
   

 

Дипломне проектування, ДА

     
 

3.1. Дисципліни циклу загальної підготовки

 

 

 

Іноземна мова (за фаховим спрямуванням)

 

 

 

Системи контролю та управління доступом на об'єкті інформаційної діяльності

Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню

Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів

Організація захисту конфіденційної інформації

Управління інцидентами інформаційної безпеки

Аналіз та оптимізація процесів і систем технічного захисту інформації

Технологія виявлення уразливостей мережевих ресурсів

1495 – Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки;Додаткові професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):Сфера працевлаштування випускників: підприємства, організації, установи різних форм власності, громадські, галузеві й бізнесові об’єднання та публічні товариства.

 • 2149.2 – Професіонал із організації інформаційної безпеки;
 • 2310.2 – Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання: магістр за спеціальністю 125 «Кібербезпека» може продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – за першим науковим ступенем «доктор філософії».

Випускова кафедра: систем інформаційного та кібернетичного захисту.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 824-22-42 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 013