XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Інноваційний зміст навчання в університеті

Приймальна комісія
Мотиваційний лист
Перелік спеціальностей для вступу на 1 курс
Перелік ЗНО для вступу
Вартість навчання
Вступ на 2 курс
Вступ на 3 курс
Вступ до магістратури
Вступ до аспірантури
Демонстраційний варіант НМТ 2023 з української мови
Демонстраційний варіант НМТ 2023 з математики
Демонстраційний варіант НМТ 2023 з історії України
Підвищення кваліфікації фахівців
День відкритих дверей
Підготовче відділення
Військова кафедра
Записатись на навчання
Звернення до випускників шкіл та їх батьків
Контактна інформація

Інноваційний зміст навчання в університеті

Інноваційний зміст навчання в університеті забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенції компаній партнерів кафедр – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує  стовідсоткове отримання студентом першого, високо оплачуваного робочого місця.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що студентів ми навчаємо тому, чому потрібно і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній – партнерів кафедр університету.

Якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально­матеріальної бази, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно­-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедрами укладено договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю (спеціалізацією) підготовки кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій компаній наших партнерів ­роботодавців, з якими кафедрами укладено договори про співпрацю.

У межах навчального процесу по всіх спеціальностях і спеціалізаціях підготовки студентів видаються сертифікати компаній ­партнерів кафедр.

Суть та переваги інноваційного змісту навчання:

Перше — підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не з третього, а з першого курсу.

Друге — на першому курсі для студентів усіх спеціальностей (спеціалізацій) викладається дисципліна
«Застосування інформаційно­телекомунікаційних засобів», метою якої є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і ґаджети, та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Третє — для всіх спеціальностей викладаються дисципліни:         

на 1 курсі — «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі — «Ділові комунікації», на 4 курсі — «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», які навчають умінню працювати в команді і з командою, вмінню відкрити та вести власний бізнес, надають знання щодо перспектив розвитку інформаційних технологій, що дозволяє нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Четверте — посилене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання: на 1­2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3­4­5 курсах — по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

П’яте — половина занять проводиться практично.

Шосте — по темам кожної дисципліни обов’язково проводиться: лекція — як теоретична підготовка

і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття — як практична складова навчання.

Сьоме — по кожній темі занять лектор у кінці лекції  надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних і лабораторних занять по темі, викладеній у лекції.

Восьме — для забезпечення якості проведення практичних занять на кожній кафедрі створена сучасна навчально­лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній­партнерів кафедри, а також сучасних програмно­апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Дев’яте — при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

Десяте — на кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією — 25% на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються: 37,5% — за спеціальністю і 37,5% — за спеціалізацією.

Одинадцяте — вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1­го по 8­й семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Дванадцяте — практики студентів організовуються та проводяться в компаніях­партнерах кафедр.

У результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник, для виконання вимог компетенцій компаній­ роботодавців, оволодіває необхідними теоретичними знаннями і практичними вміннями та навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідають потребам сучасного ринку праці та з задоволенням приймаються компаніями на роботу.

Освіта у нашому Університеті - запорука успіху в житті!
Запрошуємо на навчання!

 

Деталі вступу до Державного університету телекомунікацій:

 

Як нас знайти?

Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 7

Переглядів: 14 050