XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Відгуки роботодавців

Загальна інформація
Абітурієнту 2023
Викладацький склад
Умови вступу на спеціальність
Наші студенти про нас
Студентська платформа "Лідери майбутнього"
Методичне забезпечення
Партнери кафедри
Бібліотека
Лабораторії кафедри
Отримати консультацію
Новини та події
Дистанційне навчання
Освітні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Наукова діяльність
Відгуки випускників

Відгуки роботодавців

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "281 - Публічне управління та адміністрування" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Сьогодні публічне управління та адміністрування – це сфера, пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням тенденцій розвитку в певній галузі виробництва і держави в цілому. Тому спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» є вкрай важливою та актуальною, а високопрофесійні фахівці зі спеціальності – необхідною складовою повноцінного управлінського процесу.

Студенти кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій – достойна плеяда майбутніх управлінців, які володіють фаховими та загальними компетенціями з розробки та впровадження ефективних управлінських рішень, про що красномовно свідчать результати проходження практики студентами зазначеної кафедри в нашій установі.

Висловлюємо завідувачу кафедри, кандидату філософських наук, доценту С.М. Петькун та науково-педагогічному колективу кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій глибоку повагу та вдячність за високий рівень підготовки студентів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та сподіваємося на можливість подальшої співпраці з вашим університетом.

Національний банк України,
Департамент забезпечення діяльності
Національного банку України

 


Сутність управління полягає в організації спільної цілеспрямованої діяльності людей, їх груп та організацій, забезпеченні координації і взаємодії між ними. Головна мета управлінця публічної сфери – це мінімальна витрата ресурсів та часу для досягнення максимального результату, а його діяльність спрямована на створення умов та реалізацію програм для соціально-економічного розвитку окремих регіонів чи держави в цілому. Сучасний публічний управлінець повинен раціонально використовувати та вдосконалювати наявну інфраструктуру для задоволення потреб суспільства.

Усі, вище зазначені функції якісно можуть виконувати студенти кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій, у чому ми переконалися під час проходження ними виробничої практики.

На нашу думку, висока якість підготовки студентів можлива за умови високого рівня підготовки викладацького складу кафедри; актуальної освітньої програми, в якій закладено необхідні компетенції, здобуття яких гарантує здійснення якісної фахової діяльності; сучасної матеріально-технічної бази та безпосереднього бажання адміністрації університету надавати якісні освітні послуги.

Усе вище зазначене має місце у Державному університеті телекомунікацій, зокрема, на кафедрі публічного управління та адміністрування, з якою маємо честь співпрацювати і сподіваємося на подальші дружні взаємини.

Головний сервісний центр
Міністерства внутрішніх справ України,
Відділ організації реєстраційно-екзаменаційної роботи

 


У сучасних умовах вітчизняного державотворення головний акцент переноситься на створення ефективної системи публічного управління держави, яка б сприяла становленню України як правової європейської держави з високим рівнем демократії, політичної та соціальної стабільності, розроблення оптимальних механізмів функціонування органів публічної влади, що ґрунтується на відповідності сучасним умовам розвитку ринкової економіки, демократичним перетворенням в суспільстві та взаємодії з громадськістю. Адже створення ефективного публічного управління в Україні можливе лише за умови поєднання сучасних наукових досліджень у сфері державного будівництва, законотворчої та нормативної діяльності, організаційноуправлінської практики, удосконалення державного апарату, матеріально-технічного забезпечення його функціонування. Приведення вітчизняної управлінської практики у відповідність із сучасними тенденціями світових трансформаційних процесів європейських держав дасть змогу одержати позитивний результат для функціонування публічного управління в Україні.

З метою виконання вище зазначених завдань, на кафедрі публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Хочеться подякувати адміністрації університету та кафедри, а також науково-педагогічному складу кафедри за сумлінну роботу та високий рівень підготовки майбутніх публічних управлінців.

Студенти кафедри публічного управління та адміністрування ДУТ під час проходження практики в нашій установі довели своїми теоретичними знаннями та практичними навичками спроможність бути ефективними сучасними управлінцями та надавати якісні адміністративні послуги у вітчизняних державних органах влади.

Віримо, що вони працюватимуть на благо України, а їхні наставники – кафедра публічного управління та адміністрування, виховають ще не одне покоління фахових державних службовців. Також сподіваємося на подальшу співпрацю з кафедрою та реалізацію спільних проектів.

Управління адміністративного забезпечення
Служби у Державному центрі зайнятості,
Відділ управління нерухомим майном

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Публічного управління та адміністрування в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (067) 404-08-56 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 111