XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Підготовка магістрів
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Наукова діяльність

Відмінна підготовка студентів Університету стала можливою завдяки укомплектуванню кафедр високопрофесійними викладачами. 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ

Кафедра маркетингу має достатній науковий потенціал, який представлено висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами. 75% викладачів кафедри мають наукові ступені:

 • доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Виноградова Олена Володимирівна;
 • доктор економічних наук, доцент, професор кафедри Писар Надія Богданівна;
 • доктор економічних наук, доцент кафедри Дрокіна Ніна Іванівна;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри Совершенна  Ірина Олексіївна;
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри Дарчук Вероніка Геннадіївна;
 • кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Ткаченко Наталія Борисівна;
 • кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Єсмаханова Алуа Умурзаківна;
 • кандидат економічних наук,  доцент кафедри  Ромащенко Ольга Сергіївна;
 • кандидат економічних наук,  доцент кафедри Іртлач Михайло Олександрович.

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

Працівників кафедри маркетингу та студентів спеціальності 075-«Маркетинг» залучено до науково-дослідної діяльності відповідно до:

 • держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг» (реєстраційний номер 0117U004173);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування»,
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень» (реєстраційний номер 0119U100116);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів» (реєстраційний номер 0120U101138);
 • держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади  впровадження інноваційних технологій у маркетингову діяльність» (реєстраційний номер 0120U101141);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності банерної мережі» (реєстраційний номер 0121U114115).

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

На базі кафедри маркетингу під керівництвом доктора економічних наук, професора Виноградової О.В. функціонує наукова школа маркетингового менеджменту, в межах якої здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації шляхом виконання наукових досліджень:

 • Недопако Наталя Миколаївна «Управління маркетинговою діяльністю телекомунікаційних підприємств в умовах діджиталізації» - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії менеджменту.
 • Снітко Артем Сергійович «Управління брендом інноваційного продукту телекомунікаційного підприємства - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії менеджменту.

РОБОТА В ЕКСПЕРТНИХ РАДАХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ МОН УКРАЇНИ

Доктор економічних наук, професор Виноградова О.В. є:

 • членом Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва;
 • заступником Голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03.

РОБОТА В РЕДКОЛЕГІЇ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ

Доктор економічних наук, професор Виноградова О.В. є заступником редактора наукового журналу ДУТ «Економіка. Менеджмент. Бізнес».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Активна участь студентів у дослідницькій діяльності, застосування технологій та вмінь творчого підходу для вирішення наукових проблем реалізується у межах студентського наукових гуртків «ІТ-маркетолог» та «Scientia potentia est», які створено на базі кафедри маркетингу.

Керівником гуртка «ІТ-маркетолог» призначено доцента кафедри, к.е.н. Єсмаханову Алуа Умурзаківну.

Керівником гуртка «Scientia potentia est» призначено старшого викладача кафедри Крижко Ольгу Валеріївну.

Членами студентських наукових гуртків є студенти груп МРД-11, МРД-21, МРД-31, МРД-41, МРДм-51, МРДм-61.

 

Засідання студентських наукових гуртків відбуваються два рази на місяць, при чому заплановано, що в обговоренні теми кожного засідання приймають участь різні викладачі кафедри маркетингу.

 

КАФЕДРАЛЬНА ПРОБЛЕМНА ЛАБОРАТОРІЯ

На кафедрі маркетингу створено навчальну Лабораторію Digital-маркетингу та Google-аналітики, яке дозволяє навчати студентів навичкам маркетингового аналізу ринку, компанії та власного бізнесу, застосування інноваційних технологій маркетингової діяльності, маркетингових досліджень, інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики на базі програмних комплексів та інструментів: MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI, Google Forms, Google Analytics, Google Trends, Google Tag Manager, WordPress, Moqups, Asana, Wonderlist. На базі лабораторії здійснюється проведення тренінгів з маркетингових   досліджень, Інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики та сертифікаційних курсів для отримання студентами сертифікатів компаній   –   партнерів кафедри: ВЕБ-СТУДІЇ «UPWAY», ТОВ «ЕДПАРТНЕР», ТОВ «ГЛОБАЛДІДЖІТАЛ», ТОВ «УДС СИСТЕМС» – срібного партнера Microsoft, які надають гарантоване право на перше робоче місце.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Маркетингу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри маркетингу Виноградової Олени Володимирівни 098-72-29-528 або 095-85-82-888 (Viber, Telegram, WhatsApp) повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 374