XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Методична робота

Загальна інформація
Викладацький склад
Вступ 2023
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Методична робота кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є важливою складовою освітнього процесу і спрямована на те, щоб забезпечити якісну підготовку фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідно до державних стандартів вищої освіти, останніх вимог МОН України, побажань партнерів-роботодавців щодо формування компетенцій майбутнього фахівця.

Нова освітньо-концептуальна модель змісту навчання в Державному університеті телекомунікацій передбачає врахування перелічених вимог, на їх основі розроблено й узгоджено всі освітні програми та зміст навчальних дисциплін, побудована структурно-логічна схема навчального процесу за спеціальністю для того, щоб по закінченню навчання наш студент-випускник гарантовано отримав перше високооплачуване робоче місце та був затребуваним на ринку праці.

З метою реалізації новітньої освітньо-концептуальної моделі навчання та посилення практичної підготовки студентів, формування в них вмінь та навичок, викладачі кафедри постійно працюють над освоєнням нових програмних продуктів, прикладних типових конфігурацій, впроваджуючи  свої звання та вміння в навчальний процес та удосконалюючи методику викладання дисциплін.

Методичні рекомендації являють собою необхідний  та особливий тип структурованої інформації, яка визначає порядок, акценти і логіку вивчення певної теми, проведення заняття. З метою покращення методики викладання навчальних дисциплін викладачами кафедри регулярно оновлюються навчально-методичні матеріали з дисциплін кафедри, а саме:

 • Startup innovative;
 • Біржова діяльність;
 • Бізнес-планування на підприємстві;
 • Договірне право;
 • Економічна безпека підприємств;
 • Економічна теорія;
 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Інвестиції та кредитування бізнесу;
 • Моделювання вартості компанії;
 • Облік і аудит;
 • Організація ведення бізнесу;
 • Організація діяльності трейдера та торговельного брокера;
 • Організація торгівлі;
 • Організація торгівлі та торговельної діяльності;
 • Основи підприємництва;
 • Податки та податкові системи;
 • Правове регулювання трудових відносин;
 • Ринок цінних паперів;
 • Товарознавство на ринку товарів та послуг;
 • Тренінгові технології навчання ведення бізнесу;
 • Управління капіталом;
 • Франчайзинг та комерційні послуги на ринку телекомунікацій;
 • Ціноутворення.

Крім того, оновлено методичне забезпечення для проходження ознайомчої, виробничої, переддипломної практик студентами першого  (бакалаврського) рівня освіти.

Практична підготовка студентів ведеться через інтерактивні техноло­гії навчання, методи і прийоми проведення занять. Викладачами ефективно використовуються такі методи навчання, як:

 • анкетування;
 • ділова гра;
 • доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни;
 • експрес-опитування студентів;
 • індивідуальне тестування студентів;
 • кейс-метод;
 • консультації;
 • лекція-візуалізація;
 • мозговий штурм;
 • навчальна дискусія;
 • обговорення ситуаційного завдання;
 • психотест
 • рішення практичних задач;
 • розбір відеоматеріалів та аудіоматеріалів;
 • самостійна робота
 • тематичні дискусії, 
 • тестування;
 • усне опитування

Ділова гра — це інтерактивне заняття, на якому студенти набувають ряд навичок практичної діяльності, досвіду й знань. Ділова гра — це метод імітації прийняття рішень фахівцями у різних ситуаціях, який здійснюється за заданими правилами групою людей у діалоговому режимі, за наявності конфліктних ситуацій або інформаційної невизначеності. Гра також є методом ефективного навчання, оскільки усуває суперечності між абстрактним характером навчального предмета і реальним характером професійної діяльності.

Кейс-метод – це інноваційний підхід у навчанні, тому що саме таким чином вирішується головна проблема закладів: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями. Головне призначення кейс-технологій – розвивати здатність опрацьовувати різні проблеми і знаходити їх рішення, іншими словами навчитися працювати з інформацією.

Мозковий штурм  - творче, дивергентне мислення, що дозволяє породжувати велику кількість різних ідей і варіантів вирішення різних практичних проблем, в тому числі, що виникають у результаті організації та провадження підприємницької діяльності. Мозковий штурм розвиває командну взаємодію, активізує колективну роботу, яка з одного боку дозволяє створювати різноманітність точок зору, а з іншого - підвищує групову згуртованість.

Інтерактивна форма навчання є основою всіх навчальних програм. Саме ця форма навчання дозволяє отримати найкращий результат, як в частині якості засвоєння знань, так і напрацювання практичних навичок роботи з програми.

Професорсько-викладацьким складом кафедри ведеться практикоорієнтоване викладання дисциплін «Автоматизоване робоче місце підприємця», «Практикум суб'єкта підприємницької діяльності», «Практикум комерсанта», «Практикум трейдера та торговельного брокера», «Організація підприємницької діяльності» з використанням програмних продуктів: «M.E.DOC», «BAS», «1C: Підприємство».

У разі зайнятості та територіальної віддаленості від ЗВО дієвим варіантом здобуття освіти є дистанційне навчання.

Дистанційна освіта надає можливість навчатися та отримувати необхідні знання в будь який зручний час та незалежно від місця перебування. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні  регулює права та обов'язки учасників навчального процесу (в університеті регулюється Положенням про дистанційне навчання). В Державному університеті телекомунікацій передбачена можливість виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій (система дистанційного навчання MOODLE), тим самим забезпечуючи належне виконання самостійної та індивідуальної роботи студента.

Навчально-методичні матеріали за дисциплінами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності розміщено за посиланням.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 942 22 66 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 52 648