XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Менеджменту

Професійні компетенції

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Бібліотека
Співробітництво
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Інформація по дипломним, курсовим роботам та практикам
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Міжнародна діяльність
Інноваційний зміст навчання

Професійні компетенції

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Викладачами кафедри проводяться практичні заняття з залученням до навчального процесу фахівців галузі телекомунікацій та інформатизації. Такі заняття сприяють формуванню фахових компетентностей студентів, є запорукою отримання змістовних знань з дисципліни та набуття практичних навичок відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення.

На виконання вимог інноваційного змісту навчання, що розроблений ректором Толубко Володимиром Борисовичем, кафедрою менеджменту укладено договори про співпрацю з компаніями, потенційними роботодавцями, які надали компетенції, якими повинні володіти студенти для працевлаштування в компанії.

Компетенції, які отримує бакалавр з менеджменту в процесі навчання

 1. Планування цілей діяльності організації;
 2. Розробка систем стратегічного, поточного (тактичного) та оперативного контролю діяльності;
 3. Проведення рекламних компаній, презентацій;
 4. Здійснення організаційного проектування (організаційний дизайн);
 5. Розробка бізнес-планів створення та розвитку нових організацій, напрямків діяльності, товарів, послуг;
 6. Здійснення управлінських функцій на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів підприємства;
 7. Розуміння економічних основ функціонування організації для збору інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю;
 8. Оцінювання результатів фінансово-економічної діяльності організації;
 9. Збір та обробка первинної інформації, виділення загальних тенденцій розвитку організації;
 10. Пошук та оцінювання нових ринкових можливостей та формулювання бізнес-ідеї;
 11. Аналіз операційної діяльності підприємства;
 12. Формування системи мотивації персоналу;
 13. Організація і контроль виконання виробничої програми;
 14. Здійснення аналізу інвестиційної діяльності організації;
 15. Оцінювання впливу макроекономічного середовища на функціонування організації;
 16. Організація ефективного процесу своєї власної роботи;
 17. Застосування на практиці знань з основ цивільного, господарського, трудового права;
 18. Здійснення контролю за виконанням рішень та забезпечення виконавчої дисципліни з питань охорони праці, техніки безпеки та екологічної безпеки в організації;
 19. Організація та регулювання взаємовідносин з контактними аудиторіями;
 20. Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресовими ситуаціями.

   Державний університет телекомунікацій загалом та кафедра менеджменту зокрема забезпечує також дотримання ключових вимог роботодавців до компетенцій фахівців з менеджменту (за інформацією партнерів, представників  підприємств ТК, професійних об'єднань, Інтернет ресурсів)

 1. Вільне використання офісної й комп'ютерної техніки та ІТ – технологій, навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
 2. Наявність комунікативних здібностей, вміння працювати “у команді”, готовність до співробітництва та вирішення конфліктів;
 3. Уміння організовувати свою роботу та роботу підлеглих, навички контролю;
 4. Планувати, прогнозувати, організовувати та контролювати всі етапи виробничих процесів;
 5. Акуратність та грамотність роботи з документами, дисципліна й  пунктуальність;
 6. Навички розробки поточних і перспективних планів роботи, стратегій, програм, проектів, заходів виконання завдань керівництва;
 7. Налагодження ділової співпраці та партнерських стосунків із різними організаціями й установами (вільне володіння іноземною мовою - бажано англійською);
 8. Прогнозувати попит, розширювати ринки збуту продукції та контролювати якість виконання всіх бізнес-процесів;
 9. Здатність до розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських рішень.

Фотографії

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Менеджменту в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (066) 686-69-67 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 13 781