XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Навчальні дисципліни

Загальна інформація
Викладацький склад
Дистанційне навчання
Навчальна робота
Наукова робота
Видавнича діяльність
Матеріально-технічне забезпечення
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітні програми
Інноваційний зміст навчання
Методичні рекомендаціі
Академічний центр IBM
Відгуки випускників

Навчальні дисципліни

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки здійснює підготовку фахівців ОКР «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії». Викладаються такі дисципліни:

Кафедра Дисципліна
Бакалавр 
Марк. Групова динаміка і комунікації
ДІД Ділові комунікації
ДІД Філософія
ЕПСТ Засади відкриття власного бізнесу
ІМ Іноземна мова
ВМ Вища математика
УІКБ Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
БЖФВ Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
КН Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
Фіз. Фізика
ІКБ Теорія інформації та кодування
ІКБ Фізичні поля як носії інформації
СІКЗ Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах
ІКБ Прикладне програмування
КІ Апаратні та програмні засоби комп'ютерної інженерії
КІ Операційні системи
КІ Комп'ютерні мережі
УІКБ Стандарти інформаційної та кібербезпеки
ІКБ Прикладна криптологія
УІКБ Аудит систем захисту інформації
КН Хмарні технології
СІКЗ Комплексні системи захисту інформації
КН Штучний інтелект 
ІКБ Безпека Web-ресурсів
ІКБ Теоретичні основи захищених інформаційно-комунікаційних технологій
СА Організація баз даних та знань 
УІКБ Теорія ризиків
ІКБ Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій
ІКБ Основи захисту конфіденційних даних
ІКБ Стандарти криптографічного захисту
ІКБ Політики безпеки
ІКБ Інфраструктура відкритих ключів
УІКБ Менеджмент інформацінйої безпеки
ІКБ Безпека мереж за технологіями CISCO
ІКБ Захист від шкідливого програмного засобу
ТСМ Інженерна та комп`ютерна графіка
ІКБ Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем
КН Перспективні компоненти та засоби інфокомунікаційних технологій
ІКБ Програмні комплекси захисту автиматизованих систем від несанкціонованого доступу
КІ Сучасні комп’ютерні системи та мережі
ІКБ Основи безпеки комп'ютерних мереж
ДІД Сучасні системи управління електронним документообігом
СІКЗ Кібербезпека банківських та комерційних структур
ІСТ Комп’ютерні технології вимірювань в телекомунікаціях
ІКБ Цифрова криміналістика
КН Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях
ІКБ SIEM системи
Магістр 
БЖФВ Захист професійної діяльності в галузі
ПТБД Педагогіка та психологія у вищій школі
ТСМ Організація проведення наукових досліджень
ІКБ Прикладна загальна теорія систем інфомаційної та кібербезпеки
ІКБ Математичні методи криптографії
ІКБ Методи та засоби забезпечення безпеки мережевої іфраструктури
ІКБ Методи та засоби забезпечення безпеки безпроводових і мобільних мереж
ІКБ Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів
ІКБ Іноземна мова (фахова)
ПТБД Інтелектуальна власність
ІКБ Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів
СІКЗ Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу
ІКБ Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню
СІКЗ Організація і проведення спеціальних досліджень на об'єкті інформаційної діяльності

 

Доктор філософії

Дисципліни обов’язкових компонент

1. Здобуття глибинних знань зі спеціальності

2. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

3. Набуття універсальних навичок дослідника

4. Здобуття мовних компетентностей

Вибіркові компоненти

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Інформаційної та кібернетичної безпеки в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (067) 345-33-38 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 329