XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Захист курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності

18:46, 06-01-2023

Для досягнення результатів навчання згідно зі стандартом вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» студенти другого курсу протягом семестру під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри виконували курсові роботи з навчальної дисципліни «Документознавство». Мета проведеного дослідження – закріпити елементи науково-дослідної роботи, отримати додаткову інформацію з дисципліни на стадії первинного наукового пошуку й показати свою готовність вирішувати теоретичні та практичні завдання з обраної спеціальності.

 

Наприкінці грудня дистанційно на платформі Zoom відбувся публічний захист курсових робіт. На захисті були присутні викладач дисципліни Алла Овсієнко та наукові керівники.

З вітальним словом до студентів звернулася завідувач кафедри Тетяна Сидоренко, яка наголосила, що науково-дослідна робота студентів в умовах сьогодення є важливим складником університетської освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісного професійного становлення, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної науково-дослідної роботи. Завкафедри наголосила, що в університеті впроваджено правила академічної доброчесності, визначено  відповідальність за їх порушення. Перевірка курсових робіт здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт.

Для другокурсників це перший публічний захист наукової роботи. Активність студентів, ураховуючи графіки вимикання світла, була шалена: кожен хотів встигнути презентувати результати своєї праці. Хотілося б відмітити роботи Діани Іванової, Богдана Мельника, Єлизавети Панасюк, Руслани Шаренко, Іванни Сівач, Каріни Токар та багатьох інших. Керівники курсових робіт – доценти Катерина Климова, Наталія Дубовик, Світлана Яременко, Галина Калінічева, Наталія Перевертень – толерантно й коректно робили зауваження й висловлювали побажання молодим науковцям. Приємно, що під час обговорення виступів між керівниками й студентами, керівниками й керівниками відбувалися конструктивні дискусії з питань термінології щодо електронного документообігу, упровадження ДСТУ 4163:2020, урізноманітнення тематики курсових наступного року. Багато порад студентам – як грамотно структурувати роботу, виділяти об’єкт і предмет дослідження, добирати й оформляти список літератури – зробила науковець, фахівець у галузі документознавства Катерина Климова.

Тож студенти, які навчаються за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю», гідно представили свої наукові дослідження, показали високий рівень підготовки й глибоке знання матеріалу, довели, що спроможні комплексно вирішувати поставлені перед ними завдання. 

 

Читайте також
Переглядів: 592