XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Освітні програми

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Підготовка магістрів
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Освітні програми

 Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг

 Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг

 Стандарт вищої освіти України: третій (освітньо-науковий) рівень, галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг


 Освітньо-наукова програма "Маркетинг" (2023)

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг


 Освітньо-професійна програма "Маркетинг" (2022)

другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг


 Освітньо-професійна програма "Маркетинг" (2022)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг


 Освітньо-професійна програма "Маркетинг" (2021)

другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг


 Освітньо-професійна програма "Маркетинг" (2021)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг


 Освітньо-професійна програма "Маркетинг" (2019)

другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
 2. Іноземна мова
 3. Вища математика
 4. Групова динаміка та комунікації
 5. Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
 6. Статистичне моделювання і прогнозування економічних процесів
 7. Практикум рекламної презентації
 8. Філософія
 9. Ділові комунікації
 10. Управлінські рішення в процесі українського державотворення
 11. Етика ділового спілкування та риторика
 12. Хмарні технології
 13. Штучний інтелект
 14. Іміджелогія

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Менеджмент і адміністрування  (Менеджмент)
 2. Сучасні види маркетингу
 3. Економічна теорія
 4. Маркетинг
 5. Поведінка споживачів
 6. Економіка підприємства
 7. Організація торгівлі та торгівельна діяльність
 8. Маркетингові комунікації
 9. Облік і аудит
 10. Фінанси, гроші та кредит
 11. Маркетинговий менеджмент
 12. Маркетинговий менеджмент (Курсова робота)
 13. Міжнародна економіка
 14. Маркетингова політика
 15. Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)
 16. Логістика
 17. Засади відкриття власного бізнесу
 18. Конкурентоспроможність підприємства
 19. Стратегічне управління
 20. Стратегічний маркетинг
 21. Стратегічне маркетинг (Курсова робота) 
 22. Міжнародний маркетинг
 23. Ознайомча практика
 24. Виробнича практика
 25. Переддипломна практика
 26. Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 1. Іноземна мова
 2. Іноземна мова професійного спрямування
 3. Психологія маркетингу
 4. Психологія маркетингу (англійською мовою)
 5. Управління ланцюгами постачань
 6. Управління ланцюгами постачань (англійською мовою)
 7. Управління продажами та брендами
 8. Управління продажами та брендами (англійською мовою)
 9. Маркетинг закупівель
 10. Маркетинг закупівель (англійською мовою)
 11. Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика
 12. Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика (Курсова робота) 
 13. Прогнозування попиту та кон’юнктура ринку 
 14. Електронний бізнес
 15. Фінансовий маркетинг
 16. CRM системи в маркетингу
 17. Маркетинг відносин
 18. Інтернет-маркетинг
 19. Маркетинг ринку інформаційно-телекомунікаційних  послуг
 20. Маркетинг інновацій в галузі телекомунікацій
 21. Бізнес-адміністрування
 22. Маркетинговий супровід проектів телекомунікаційних підприємств
 23. Бізнес-планування в системі “Project-expert”

https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Освітньо-професійна програма «Маркетинг» (2019)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг


 Освітньо-професійна програма «Маркетинг» (2017)

другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг


 Освітньо-професійна програма «Маркетинг» (2016)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність 075 Маркетинг

Надати пропозиції до освітньої програми
Заповніть анкету та ваші пропозиції будуть надіслані до завідуючого кафедрою
Зауваження та пропозиції до освітньої програми
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Маркетингу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри маркетингу Виноградової Олени Володимирівни 098-72-29-528 або 095-85-82-888 (Viber, Telegram, WhatsApp) повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 011