XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Партнери кафедри

Загальна інформація
Викладацький склад
Вступ 2023
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Партнери кафедри

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Забезпечення якісної практичної складової освітнього процесу здійснюється завдяки тісному співробітництву кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з провідними установами, організаціями у сфері підприємництва, які є партнерами кафедри, диктують наповнення змісту навчання та виступають потенційними роботодавцями для випускників.

Метою цього співробітництва є - залучення до участі в освітньому процесі підготовки студентів компаній – партнерів кафедри у формі:

 • участі у формуванні інноваційного змісту навчання відповідно до професійних компетенцій, які мають набути студенти під час навчання
 • проведення практичних занять провідними співробітниками компаній
 • організація та забезпечення проведення на своїй базі практик студентів
 • видачі сертифікатів компаній-партнерів
 • запрошення провідних фахівців – співробітників компаній-партнерів на профорієнтовані зустрічі зі студентами 
 • підвищення рівня професійної майстерності викладачів кафедри
 • надання спонсорської допомоги у створенні навчально-матеріальної бази кафедри

що дає можливість нашим випускникам без проблем виконувати свої посадові обов'язки та дозволить гарантовано отримати перше високооплачуване робоче місце.

Співпраця з компаніями-партнерами кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечує:

 1. Дієвість інноваційної моделі навчання на кафедрі
 2. Підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці
 3. Підвищення імовірності престижного працевлаштування випускників  кафедри
 4. Підвищення рейтингу університету на ринку освітніх послуг

Компанія,
договір про співпрацю

Сфера діяльності

Форма співпраці

Товариство з обмеженою відповідальністю «Атем Груп»

№ 03/2017
від 18 січня 2017 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛіГа»

№ 07/12-2017
від 07 грудня 2017 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Е.ДОК»

№ 1
від 09 січня 2018 року

Розробка, поширення та оновлення ліцензійного програмного забезпечення

«M.E.Doc», проведення сертифікованих курсів

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Спільне викладання дисциплін
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Видача сертифікатів
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хоум Індівідуал»

№ 26/2019
від 20 грудня 2019 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі, розробці бізнес-планів та проектів

 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників
 • Участь у проведенні НДР

Спілка автоматизаторів бізнесу

Меморандум про співпрацю № 39
від 23 грудня 2019 року

Розробка, поширення та оновлення ліцензійного програмного забезпечення 1С:Підприємство 8 та BAS

 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОКОМ»

№ 27/2019
від 26 грудня 2019 року

Надання спеціалізованого програмного забезпечення,

навчання спеціалістів і користувачів з його використання у професійній діяльності, проведення сертифікованих курсів

 • Участь у розробці робочих програм навчальних дисциплін та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Спільне викладання дисциплін
 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Проведення сертифікованих курсів
 • Видача студентам сертифікатів 1С: Підприємство 8 та BAS

Brightstyle import LP

№ 06/2020
від 20 січня 2020 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі на міжнародному рівні

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики
 • Стажування викладачів кафедри
 • Спонсорська допомога

Abital LP

№ 05/2020
від 20 січня 2020 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі на міжнародному рівні

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики
 • Стажування викладачів кафедри
 • Спонсорська допомога

 

Співпраця з компаніями – партнерами є важливою складовою у визначенні професійних компетенцій випускників кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, як запит від роботодавців та їх вимога до якості підготовки фахівців.

Саме тому при розробці освітньо-професійної програми спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» враховано загальні та професійні компетенції, які визначені нашими партнерами як необхідні:

 • Здатність до застосування знань в процесі вирішення практичних завдань професійної діяльності
 • Здатність до ініціативи та відповідальності за прийняті рішення
 • Здатність розробляти оперативні та тактичні плани діяльності  підприємства
 • Здатність систематизувати документообіг та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення в роботі підприємства
 • Здатність до засвоєння сутності та впровадження на практиці ефективного обслуговування споживачів
 • Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення підприємницької діяльності
 • Здатність до підвищення рівня своїх знань
 • Здатність генерувати нові ідеї та впроваджувати їх
 • Здатність до використання сучасних  інформаційних і комунікаційних технологій у процесі здійснення професійної діяльності.
 • Здатність усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії виходу підприємства на іноземні ринки.

Володіння сучасними програмними продуктами для автоматизації бізнесу та ведення підприємницької діяльності є першочерговою вимогою сучасних компаній. Саме тому Університетом і кафедрою 23 грудня 2019 року укладено Меморандум про співпрацю з ВГО «Спілка автоматизаторів бізнесу». В рамках такої співпраці викладачі кафедри і студенти одними з перших дізнаються про нові програмні продукти і опановують їх, отримуючи відповідні сертифікати.

Ліцензовані програмні продукти, які вивчають наші студенти

1С: Підприємство 8 – управління невеликою фірмою

BAS ERP – комплексна інформаційна система для управління багатопрофільною компанією

M.E.Doc – електронне звітування та документообіг

Після оволодіння навиками роботи з відповідними програмними продуктами в ході вивчення дисциплін:

 • Автоматизоване робоче місце підприємця
 • Практикум комерсанта
 • Організація підприємницької діяльності

студенти кафедри мають унікальну можливість за результатами успішно складеного сертифікаційного екзамену у ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ» підтвердити рівень своїх знань  та отримати відповідні сертифікати, що підвищує їх можливості по працевлаштуванню по закінченню навчання.

Формування у студентів вміння приймати самостійні рішення у професійній діяльності, оволодіння сучасними методами та формами організації ведення бізнесу та інших видів професійної діяльності неможливо без набуття відповідного практичного досвіду у реальних умовах ведення підприємницької діяльності діючими суб’єктами господарювання, такими є партнери кафедри ТОВ «Видавництво «ЛіГа», ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індівідуал», ТОВ «ПРОКОМ», в яких студенти кафедри проходять практику. Для розширення можливостей для проведення практик кафедрою додатково у 2020 році укладено договори з Brightstyle import LP та Abital LP.

 

Співпраця з міжнародними компаніями дозволяє студентам, які навчаються на старших курсах спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», під час навчання проходити стажування за кордоном з можливістю подальшого працевлаштування в даних компаніях після закінчення навчання, а також дозволяє опанувати міжнародні біржові платформи та здійснювати торговельні операції на міжнародних біржах.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 942 22 66 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 3 080