XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Теория электрических цепей и сигналов

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
В.М. Бондаренко, М.П. Трембовецький, П.В. Афанасьєв, Є.В. Іваніченко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
6.38 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Курс лекцій містить матеріал, визначений програмою однойменної навчальної дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Розглянуті основні методи розрахунку лінійних електричних кіл в усталеному та перехідному режимах, основні відомості про сигнали та особливості їх проходження через лінійні електричні кола. Адресований студентам університету усіх форм навчання.
Автор:
А.В. Шкуліпа, В.М. Ісарєв
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
557 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Завдання та методичні вказівки до курсової роботи за курсом «Теорія електричних кіл та сигналів». Курсова робота за курсом «Теорія електричних кіл та сигналів» містить чотири розділи, які охоплюють теоретичний матеріал з електричних кіл, аналогових та дискретних сигналів, перетворень в аналоговій та дискретній формах. У методичних вказівках наведені приклади розрахунків курсової роботи.
Автор:
Ормузд А.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
280 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки до лабораторних робіт. Наведені основні теоретичні положення для послідовного та паралельного коливних контурів, розрахункові формули та робочі таблиці.
Автор:
А.Ю. Калашніков, А.В. Шкуліпа
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.21 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Завдання та методичні вказівки до курсової роботи з курсу „Теорія електричних кіл та сигналів”. Курсова робота охоплює основні розділи курсу «Теорія електричних кіл та сигналів”. Виконуючи цю роботу, студенти повинні практично довести вміння використовувати знання, здобуті при вивченні матеріалу курсу ТЕКС.
Автор:
Арбузникова Н.Ф., Новиков А.А., Калашников А.Ю., Шкулипа А.В.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
3.42 Мб
Тип документа:
Пособие
Настоящая программа курса несколько изменена и дополнена. В ней учтена новая кредитно-модульная система образования. Разделы курса разбиты на шесть модулей. В каждом модуле имеется несколько тем, по которым читаются лекции, проводятся лабораторно-практические занятия.
Автор:
Калашников А.Ю., Шкулипа А.В., Горелик С.М.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
4.84 Мб
Тип документа:
Пособие
Учебное пособие содержит две части. В первой части дано краткое содержание теоретического материала, в которой рассмотрены преобразования аналоговых и дискретных сигналов. Вторая часть содержит методические указания к лабораторным работам. В приложениях представлены тест-вопросы для выявления степени готовности к выполнению лабораторных работ и примеры решения типовых задач по предлагаемым темам.a

Просмотров: 14 831