XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Каталог освітніх компонентів вільного вибору студентами

 

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Бакалавр»

 

Іноземна мова

ІМ

10

3-4

 

Іноземна мова професійного спрямування

ІМ

10

3-4

 

Операційні системи

КІ

10

5-6

 

Комп’ютерні системи

КІ

10

5-6

 

Математичні методи дослідження операцій

ВМ

5

8

 

Аналіз галузевих ринків

ПТБД

5

4

 

Основи кібербезпеки

ІКБ

5

6

 

Економічна теорія

ПТБД

5

3

 

Основи менеджменту та управління персоналом

МН

5

8

 

Аналіз ризиків підприємницької діяльності

ПТБД

5

5

 

Облік та аудит

ПТБД

5

6

 

Аналіз фінансово-економічної діяльності

ПТБД

10

7-8

 

Системи управління електронним документообігом

ДІАД

5

6

 

Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю

ПУАД

5

4

 

Спічрайтинг та риторика

ДІАД

5

7

 

Конфліктологія і теорія переговорів

ДІАД

5

3

 

Бізнес адміністрування

МН

5

3

 

Іміджологія

ДІАД

5

4

 

Структуризація тексту

ДІАД

5

4

 

Копірайтинг та основи редагування

ДІАД

5

5

 

Практикум комп’ютерних презентацій

ДІАД

5

6

 

Інформаційна культура

ДІАД

5

5

 

PRтехнології в сфері бізнесу

ДІАД

5

8

 

Електронний бізнес

МР

5

8

 

Студії загальної та галузевої соціології

СЦ

10

5-6

 

Соціологія комунікативних практик

СЦ

10

7-8

 

Соціальна політика

СЦ

5

5

 

Етика ділового спілкування та риторика

ДІАД

5

3

 

Копірайтинг

ДІАД

5

6

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Бакалавр»

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Телекомунікаційні системи та мережі», ОП «Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення», ОП «Волоконно-оптичні системи передачі», ОП «Супутникові телекомунікації та навігаційні системи», ОП «Енергозберігаючі технології»

 

Побудова конвергентних мереж на обладнанні Сisco

ТСМ

10

5-6

 

Побудова масштабованих конвергентних мереж

ТСМ

10

7-8

 

Конвергентна мережна інфраструктура

КН

5

3

 

Сучасні комп’ютерні системи та мережі

КІ

5

3

 

Електронний бізнес

МР

5

3

 

Глобальна інформаційна інфраструктура

КН

5

4

 

Створення та обробка баз даних

СА

5

4

 

Серверні платформи НРЕ

КН

5

5

 

Основи мережевої безпеки

ІКБ

5

5

 

Побудова SDN мереж

КН

5

6

 

Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних систем передачі

ТСМ

5

6

 

Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій

ІКБ

5

6

 

Побудова ІТ мереж на обладнанні JUNIPER

ТСМ

5

7

 

Проектування, будівництво та експлуатація структурованих кабельних систем

ТСМ

5

7

 

Технічне обслуговування бездротових систем та мереж

МВТ

5

7

 

Технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж

ТСМ

5

8

 

Основи безпеки додатків за програмним комплексом ІВМ

ІКБ

5

8

 Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення ОП «Інженерія програмного забезпечення»

 

Побудова SDN мереж

КН

10

5-6

 

Технологія інтернет речей

ІСТ

5

7

 

Робототехніка

ІСТ

5

8

 

WEB технології WEB дизайн

ІПЗ

5

3

 

Сучасні комп’ютерні системи та мережі

КІ

5

3

 

WEB програмування  JS

ІПЗ

5

4

 

Інженерна графіка

КІ

5

4

 

Основи мережевої безпеки

ІКБ

5

5

 

Серверні операційні системи

КН

5

5

 

Технології Business intellingence

СА

5

6

 

Обчислювальна техніка та мікропроцесори

СА

5

6

 

Спеціальні мови програмування

ІПЗ

5

7

 

Програмування мовою Асемблер

СА

5

7

 

Якість програмного забезпечення та тестування

ІПЗ

5

8

 

Сучасне мережне обладнання

КІ

5

8

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки  ОП «Комп’ютерні науки», «Штучний інтелект»

 

Конвергентна мережна інфраструктура

КН

5

3

 

Конвергентна мережна інфраструктура ч.2

КН

5

4

 

Адміністрування комп’ютерних мереж

КІ

5

3

 

Архітектура та проектування програмного забезпечення

ІПЗ

5

4

 

Хмарні технології

КН

5

5

 

ТехнологіяVoIP

ІСТ

5

5

 

Серверні операційні системи ч.2.

КН

5

5

 

Моделювання IoT

ІСТ

5

6

 

Побудова SDN мереж

КН

5

6

 

Технології Business intellingence

СА

5

6

 

Штучний інтелект ч.2.

КН

5

7

 

Робототехніка

ІСТ

5

7

 

Спеціальні розділи архітектури комп’ютера

КН

5

8

 

Безпека програм та даних

ІПЗ

5

8

 

Смарт технології

КН

10

7-8

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія  ОП «Комп’ютерна інженерія»

 

Комп’ютерна електроніка

КІ

5

3

 

Електротехніка та електромеханіка

ІСТ

5

3

 

Побудова SDN мереж

КН

5

6

 

Супутникові системи зв’язку і навігації

ТСМ

5

6

 

Периферійні пристрої

КІ

5

4

 

Основи телебачення та радіомовлення

МВТ

5

4

 

Серверні платформи НРЕ

КН

5

5

 

Основи безпеки додатків за програмним комплексом ІВМ

ІКБ

5

5

 

Побудова ІТ мереж на обладнанні JUNIPER

ТСМ

5

7

 

Системний аналіз

СА

5

7

 

Технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж

ТСМ

5

8

Спеціальність 124 Системний аналіз  ОП «Інформаційні технології автоматизації бізнес процесів та аналізу даних»

 

Конвергентна мережна інфраструктура

КН

3

5

 

Управління проектами інформаційних систем

СА

5

7

 

Глобальна інформаційна інфраструктура

КН

4

5

 

Інтернет технології та програмування veb додатків

СА

5

5

 

Технологія інтернет речей

ІСТ

5

5

 

Спеціалізоване прикладне програмування

СА

5

6

 

Штучний інтелект ч.1,2.

КН

10

7-8

Спеціальність 125 Кібербезпека  ОП «Інформаційна та кібернетична безпека»

 

Безпека мереж за стандартами CISCO ч.1.

ІКБ

10

5-6

 

Безпека мереж за стандартами CISCO ч.2.

ІКБ

10

7-8

 

Захист від шкідливого програмного засобу

ІКБ

5

3

 

Інженерна та комп’ютерна графіка

ТСМ

5

3

 

Аналіз та оцінка уразливості інформаційних систем

ІКБ

5

4

 

Перспективні компоненти та засоби інформаційних технологій

КН

5

4

 

Програмні комплекси захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу

ІКБ

5

5

 

Сучасні комп’ютерні системи та мережі

КІ

5

5

 

Основи мережевої безпеки

ІКБ

5

6

 

Кібербезпека банківських та комерційних структур

СІКЗ

5

7

 

Комп’ютерні технології вимірювань в телекомунікаціях

ІСТ

5

7

 

Цифрова криміналістика

ІКБ

5

8

 

Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях

КН

5

8

Спеціальність 125 Кібербезпека  ОП «Технічні системи кібернетичного та інформаційного захисту інформації»

 

Фізичні принципи передачі і прийому інформації в кіберпросторі

СІКЗ

5

5

 

Стандартизація технічних систем інформації та правові основи контролю ІКБ

СІКЗ

5

6

 

Експлуатація технічних систем захисту інформації

СІКЗ

10

7

 

Захист від шкідливого програмного засобу

ІКБ

5

3

 

Інженерна та комп’ютерна графіка

ТСМ

5

3

 

Аналіз та оцінка уразливості інформаційних систем

ІКБ

5

4

 

Перспективні компоненти та засоби інформаційних технологій

КН

5

4

 

Програмні комплекси захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу

ІКБ

5

5

 

Сучасні комп’ютерні системи та мережі

КІ

5

5

 

Проектування систем технічного захисту інформації

СІКЗ

5

6

 

Кібербезпека банківських та комерційних структур

СІКЗ

5

7

 

Комп’ютерні технології вимірювань в телекомунікаціях

ІСТ

5

7

 

Цифрова криміналістика

ІКБ

5

8

 

Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях

КН

5

8

Спеціальність 125 Кібербезпека  ОП «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою»

 

Захист від шкідливого програмного засобу

ІКБ

5

3

 

Технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж

ТСМ

5

3

 

Аналіз та оцінка уразливості інформаційних систем

ІКБ

5

4

 

Перспективні компоненти та засоби інформаційних технологій

КН

5

4

 

Програмні комплекси захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу

ІКБ

5

5

 

Сучасні комп’ютерні системи та мережі

КІ

5

5

 

Управління інформаційною безпекою банку

УІКБ

5

6

 

Кібербезпека банківських та комерційних структур

СІКЗ

5

7

 

Комп’ютерні технології вимірювань в телекомунікаціях

ІСТ

5

7

 

Цифрова криміналістика

ІКБ

5

8

 

Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях

КН

5

8

 

Стандартизація та сертифікація з управління інформаційною безпекою

УІКБ

5

5

 

Кращі практики організації інформаційної безпеки

УІКБ

5

6

 

Управління персоналом у сфері інформаційної безпеки

УІКБ

5

7

 

Управління безпекою інформації та інфраструктурою

УІКБ

5

8

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології  ОП «Інформаційні системи та технології»

 

ТехнологіяVoIP

ІСТ

5

5

 

Робототехніка

ІСТ

5

6

 

Серверні платформи НРЕ

КН

10

7-8

 

Конвергентна мережна інфраструктура

КН

5

3

 

Конвергентна мережна інфраструктура ч.2

КН

5

4

 

Крос платформне програмування

ІПЗ

10

3-4

 

Супутникові інформаційні технології

ТСМ

3

5

 

Архітектура та проектування програмного забезпечення

ІПЗ

3

5

 

Комп’ютерне моделювання

ІСТ

3

5

 

Побудова ІТ мереж на обладнанні JUNIPER

ТСМ

3

5

 

Програмування мобільних пристроїв

ІПЗ

3

6

 

Безпека програм та даних

ІПЗ

3

6

 

Інженерна інфраструктура ЦОД

ТСМ

4

6

 

Технології об’єктно-оріентованого аналізу

СА

4

6

 

Сенсорні мережі

ТСМ

4

6

 

Обєктно-оріентоване програмування С#

ІПЗ

4

6

 

Перспективні радіотехнології

МВТ

3

6

 

Моніторинг телекомунікаційних мереж

ТСМ

3

6

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування ОП «Публічне управління та адміністрування»

 

Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

ПУАД

5

3

 

Державно-приватне партнерство

ПУАД

5

3

 

Методологія впливу на громадську свідомість

ПУАД

5

4

 

Професійна компетентність державних службовців

ПУАД

5

5

 

Державне регулювання та громадська самоорганізація

ПУАД

5

5

 

Іміджологія в публічному управлінні

ПУАД

5

7

 

Регіональний економіко-статистичний аналіз

ЕПСТ

5

7

 

Управління інформаційними зв’язками

ДІД

5

7

 

Інноваційна діяльність в публічному управлінні

ПУАД

5

8

 

Стратегічне управління людськими ресурсами

ПУАД

5

8

 

Міжнародні домінанти публічного управління та адміністрування в контексті Євроінтеграції

ПУАД

20

5,6,7,8

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОП «Документознавство та інформаційна діяльність», ОП «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»

 

Практикум мас-медіа діяльності

ДІАД

5

6

 

Адміністрування е-послуг

ДІАД

5

6

 

Практикум соціальних комунікацій

ДІАД

5

7

 

Документо-інформаційні комунікації

ДІАД

5

7

 

Світова та вітчизняна інформаційна політика

ДІАД

5

8

 

Інформаційний моніторинг

ДІАД

5

5

Спеціальність 073 Менеджмент ОП «Менеджмент організацій та адміністрування»

 

 Бізнес-інформатика

МН

5

3

 

Облікова інформаційна система менеджменту

МН

5

4

 

Бізнес планування в ІТ системі Project expert

ПТБД

5

4

 

 Бізнес-адміністрування

МН

5

5

 

Електронне врядування та управління інформацією

ДІД

5

5

 

Інтернет маркетинг

МР

5

6

 

Інформаційний менеджмент

МН

5

6

 

​​​Іноваційно-кластерні технології

МН

5

7

 

Державно-приватне партнерство

МН

5

8

 

Соціальна відповідальність бізнесу у сфері телекомунікацій

ПТБ

5

8

 

Менеджмент в ТК

МН

5

5

 

Управління конкурентними перевагами

МН

5

6

 

Управління економічною безпекою підприємств ТК

МН

5

7

 

Ризик-менеджмент

МН

5

8

Спеціальність 051 Економіка, ОП «Економіка підприємств ІТ галузі»

 

Економічне партнерство

ЕП

5

5

 

Економіка продажів

ЕП

5

6

 

Економічна звітність

ЕП

5

7

 

Управління розвитком підприємства

ЕП

5

8

 

Соціальна відповідальність бізнесу

ЕП

5

4

 

Основи бізнесу та підприємництва

МН

5

4

 

Управління конкурентоспроможністю ІТ підприємства

ЕП

5

5

 

Оцінка інвестиційних проектів

ПТБД

5

5

 

Бізнес планування в ІТ системі Project expert

ЕП

5

6

 

Бізнес планування в ІТ підприємстві

ПТБД

5

6

 

Бізнес-адміністрування

МН

5

6

 

Маркетинг іновацій в галузі телекомунікацій

МР

5

6

 

Обгрунтування економічних рішень ІТ підприємства

ЕП

5

7

 

Моделювання вартості підприємства

ПТБД

5

7

 

АРМ економіста

ЕП

5

8

 

Інженерія логістики електронних систем

ЕП

5

8

Спеціальність 054 Соціологія, ОП «Соціологія»

 

Технологія прикладних соціологічних досліджень (SPSS, OCA)

СЦ

5

3

 

Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації

СЦ

5

3

 

Протидія манипулятивним технологіям

СЦ

5

5

 

Методологія та методи дослідження медіа комунікацій

СЦ

5

5

 

Візуальна аналітика

СЦ

5

5

 

Інтерактивний тренінг розвитку комунікативності

СЦ

5

8

 

Сучасні комунікативні практики

СЦ

5

8

 

Технології організації соціального часу та простору

СЦ

5

8

 

Соціальні технології в мас-медіа

СЦ

5

8

 

Архітектоніка соціальних ігор

СЦ

5

7

 

Соціокультурна експертиза повсякденних практик

СЦ

5

7

Спеціальність 075 Маркетинг ОП «Маркетинг»

 

Соціально-відповідальний маркетинг

МР

5

3

 

Маркетинг особистості

МР

5

4

 

Психологія маркетингу

МР

5

5

 

Маркетинг відносин

МР

5

5

 

Маркетингові ризики в сфері телекомунікацій

МР

5

5

 

Прогнозування попиту та кон’юнктура ринку 

МР

5

5

 

CRM системи в маркетингу

МР

5

6

 

Бізнес-адміністрування

МР

5

6

 

Маркетинг у соціальних мережах 

МР

5

6

 

Маркетинговий супровід проєктів ТК  підприємств

МР

5

7

 

Бізнес планування в ІТ системі Project expert

МР

5

7

 

Блогінг

МР

5

7

 

Управління персоналом

МР

5

7

 

Інформаційний маркетинг

МР

5

8

 

Управління ланцюгами постачань

МР

5

8

 

Промисловий маркетинг

МР

5

8

 

Організація торгівлі та торгівельна діяльність

МР

5

8

Спеціальність 074 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Тренінгові технології навчання ведення бізнесу

ПТБД

5

3

 

Лідерство та професійна успішність в бізнесі

ПТБД

5

3

 

Податки та податкові системи

ПТБД

5

4

 

Економіка торгівельного підприємства

ПТБД

5

4

 

Логістика

ПТБД

5

5

 

Системи і технології торгівлі

ПТБД

5

5

 

Регулювання трудової діяльності персоналу

ПТБД

5

5

 

Моделювання вартості компанії

ПТБД

5

6

 

Договірні відносини підприємницької діяльності

ПТБД

5

7

 

Франчайзинг та комерційні послуги на ринку телекомунікацій

ПТБД

5

7

 

Правове регулювання біржової діяльності

ПТБД

5

8

 

Організація біржового товарного ринку

ПТБД

5

8

 

Інноваційні технології в бізнесі (InnovativeTechnologies in Business)

ПТБД

5

5

 

Управління фінансами (Financial Management)

ПТБД

5

6

 

Управління ризиками (RiskMamagement)

ПТБД

5

7

 

Операції з цінними паперами

ПТБД

5

8

 

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Магістр»

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Телекомунікаційні системи та мережі»

 

Інтелектуальна власність

ПТБД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

Чинники успішного працевлаштування за фахом

ДІД

3

10

8( для бакалаврів)

 

Методологія наукових досліджень

ДІАД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ІМ

5

9-10

 

Теорія прийняття рішень

ІПЗ

4

10

8( для бакалаврів)

 

Гнучкі методології управління ІТ проектами

КН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Інтернет технології

КН

5

10

8( для бакалаврів)

 

Інтелектуальні інтерфейси

СА

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Експертні системи

КН

5

10

8( для бакалаврів)

 

Прикладна теорія інформації

ВМ

6

10

8( для бакалаврів)

 

Організаційно-правові засади публічних закупівель

ПУАД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

Соціальна політика

ПУАД

5

10

8( для бакалаврів)

 

Соціальні та кризові комунікації

ДІАД

4

10

8( для бакалаврів)

 

Теорія і практика прийняття управлінських рішень

МН

3

9

7( для бакалаврів)

 

Технології оптимізації вебсайтів

ДІАД

4

10

8( для бакалаврів)

 

Консолідована інформація

ДІАД

4

9

7( для бакалаврів)

 

Технології інформаційного пошуку

КН

4

9

7( для бакалаврів)

 

Основи міжнародної комунікації

ДІАД

5

10

8( для бакалаврів)

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Магістр»

 Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Телекомунікаційні системи та мережі»

 

Телекомунікаційні оптичні технології

ТСМ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Комплексні системи інформаційної безпеки

КН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж

ТСМ

4

10

8( для бакалаврів)

 

Технологія хмарних обчислень

КН

4

10

8( для бакалаврів)

 

Системи доступу

МВТ

3

9 (7 для бакалаврів)

 

Інформаційна безпека інноваційної діяльності

КІ

3

9 (7 для бакалаврів)

 

Синхронізація в інфокомунікаційних мережах

ТСМ

3

9 (7 для бакалаврів)

 

Нові інформаційні технології

КН

3

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»

 

Мобільні мультисервісні платформи

МВТ

5

10

8( для бакалаврів)

 

Супутникові інформаційні технології

ТСМ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Цифрові системи телебачення та радіомовлення

МВТ

4

10

8( для бакалаврів)

 

Метрологічне забезпечення відеоінформаційних систем

МВТ

4

10

8( для бакалаврів)

 

Комп’ютерне моделювання систем радіозв’язку, мобільного зв’язку та радіодоступу

МВТ

4,5

9

7( для бакалаврів)

 

Технологія хмарних обчислень

КН

4,5

9

7( для бакалаврів)

 

Методи адаптивної обробки сигналів в радіоелектронних пристроях, системах та комплексах

ТСМ

3

9

7( для бакалаврів)

 

Методи та технічні засоби радіомоніторингу

ТСМ

5

10

8( для бакалаврів)

 

Радіотехнології наступного покоління

МВТ

3,5

9

7( для бакалаврів)

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

 

Проектування та технічна експлуатація радіоелектронних засобів та комплексів

ТСМ

5

9

7( для бакалаврів)

 

Комплексні системи інформаційної безпеки

КН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Сучасні та перспективні системи мобільного зв’язку

ТСМ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Основи управління радіочастотним ресурсом

ТСМ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Методи та технічні засоби радіомоніторингу

ТСМ

5

10

8( для бакалаврів)

 

Радіомоніторинг та пеленгування джерел радіовипромінювання

ТСМ

5

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

 

Програмування мережних послуг

ТСМ

4,5

9 (7 для бакалаврів)

 

Телекомунікаційні оптичні технології

ТСМ

4,5

9 (7 для бакалаврів)

 

Нові інформаційні технології

КН

4,5

10

8( для бакалаврів)

 

Супутникові та радіорелейні системи передачі

ТСМ

4,5

10

8( для бакалаврів)

 

Хмарні технології

КН

4

9

7( для бакалаврів)

 

Телекомунікаційні системи наступного покоління

ТСМ

4

9 (7 для бакалаврів)

 

Прикладне програмування JAVA

КН

5

10

8( для бакалаврів)

 

Проектування телекомунікаційних систем та мереж

ТСМ

5

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення ОП «Інженерія програмного забезпечення»

 

Штучний інтелект

КН

4

10

8( для бакалаврів)

 

Дослідження та проектування інтелектуальних систем

КІ

6

9 (7 для бакалаврів)

 

Нейромережева обробка інформації

ТСМ

6

9 (7 для бакалаврів)

 

Хмарні технології

КН

5

9

7( для бакалаврів)

 

GRID-технології

КН

5

9

7( для бакалаврів)

 

Мультимедійні технології

СА

5

10

8( для бакалаврів)

 

Розробка ігор

ІПЗ

5

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки  ОП «Комп’ютерні науки»

 

Проектування обчислювальних пристроїв

КН

3

9

7( для бакалаврів)

 

Мережеві технології в процесах управління

СА

3

9

7( для бакалаврів)

 

Технології хмарних обчислень

КН

3

9

7( для бакалаврів)

 

Дослідження та проектування інтелектуальних систем

КН

3

9 (7 для бакалаврів)

 

Прикладне програмування JAVA

КН

4

10

8( для бакалаврів)

 

Операційні середовища, системи й оболонки

КІ

4

10

8( для бакалаврів)

 

Нові інформаційні технології

КН

3

10

8( для бакалаврів)

 

Інтелектуальні системи прийняття рішень на підприємстві

СА

3

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія  ОП «Комп’ютерна інженерія»

 

Технології штучного інтелекту

КН

5

9-10 (7-8 бакалавр)

 

Моделі та прийняття рішень в комп’ютерних системах

КІ

4

10 (8 для бакалаврів)

 

Теорія автоматичного управління

КІ

4

10 (8 для бакалаврів)

 

Дослідження та проектування інтелектуальних систем

КІ

7

9 (7 для бакалаврів)

 

Дослідження систем штучним інтелектом

КІ

7

9 (7 для бакалаврів)

 

Операційні середовища, системи й оболонки

КІ

7

10

8( для бакалаврів)

 

Мережа доступу

КІ

7

10

8( для бакалаврів)

 

Мультимедійні технології

КІ

7

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 124 Системний аналіз  ОП «Інтелектуальні системи управління»

 

Інтелектуальні системи прийняття рішень на підприємстві

СА

4

9

7( для бакалаврів)

 

Методи та засоби когнітивного управління

ІСТ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Методи та засоби обробки консолідованої інформації

СА

6

10

8( для бакалаврів)

 

Мережеві технології в процесах управління

СА

4

9

7( для бакалаврів)

 

Багаторівневе інтелектуальне управління

СА

4

9

7( для бакалаврів)

Спеціальність 125 Кібербезпека  ОП «Інформаційна та кібернетична безпека»

 

Технологія виявлення уразливостей та забезпечення безпеки вебресурсів

ІКБ

6

9

7( для бакалаврів)

 

Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

СІКЗ

6

9

7( для бакалаврів)

 

Технологія розробки і тестування програмного забезпечення систем ІКБ

ІКБ

6

10

8( для бакалаврів)

 

Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

СІКЗ

6

10

8( для бакалаврів)

 

Технологія виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню

ІКБ

6

9

7( для бакалаврів)

 

Організація і проведення спеціальних досліджень на об’єктах інформаційної діяльності

СІКЗ

6

9

7( для бакалаврів)

Спеціальність 125 Кібербезпека  ОП «Технічні системи кібернетичного та інформаційного захисту інформації»

 

Системи контролю та управління на об’єкті інформаційної діяльності

СІКЗ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Технологія виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню

ІКБ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

СІКЗ

4

9

8( для бакалаврів)

 

Технологія виявлення уразливостей та забезпечення безпеки вебресурсів

ІКБ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Організація захисту конфіденційної інформації

СІКЗ

6

10

8( для бакалаврів)

 

Управління інцидентами інформаційної безпеки

ІКБ

6

10

8( для бакалаврів)

 

Аналіз та оптимізація процесів та систем технічного захисту інформації

СІКЗ

4

10

8( для бакалаврів)

 

Технологія виявлення уразливостей мережевих ресурсів

ІКБ

4

9

7( для бакалаврів)

Спеціальність 125 Кібербезпека  ОП «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою»

 

Аудит інформаційної безпеки

УІКБ

6

9

7( для бакалаврів)

 

Аналіз загроз інформаційній безпеці

УІКБ

6

9

7( для бакалаврів)

 

Управління інцидентами інформаційної безпеки

УІКБ

6

9

8( для бакалаврів)

 

Ефективність управління інформаційною безпекою

УІКБ

6

9

7( для бакалаврів)

 

Управління ризиками інформаційної безпеки

УІКБ

6

10

8( для бакалаврів)

 

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері інформаційної безпеки

УІКБ

6

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології  ОП «Інформаційні системи та технології»

 

Проектування безпроводових мереж HUAWEI

ІСТ

5

10

8( для бакалаврів)

 

Функціональні мови програмування

ІСТ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Експертні системи

КН

4

10

8( для бакалаврів)

 

Діагностування та надійність інформаційних систем

ІСТ

3

10

8( для бакалаврів)

 

Операційні середовища, системи й оболонки

КІ

3

10

8( для бакалаврів)

 

Інформаційні системи та пристрої в робототехніці та мехатроніці

ІСТ

4

10

8( для бакалаврів)

 

Інтелектуальне управління в умовах невизначеності

СА

4

10

8( для бакалаврів)

 

Мультимедійні технології

ІСТ

3

9

7( для бакалаврів)

 

Методи та засоби обробки консолідованої інформації

СА

3

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування ОП «Публічне управління та адміністрування»

 

Правове регулювання публічного управління

ПУАД

3

9

7( для бакалаврів)

 

HR брейдінг в публічному адмініструванні

ПУАД

5

9

7( для бакалаврів)

 

Розвиток людського капіталу на регіональному рівні

ПУАД

5

9

7( для бакалаврів)

 

Інституціональні засади державної служби

ПУАД

5

10

8( для бакалаврів)

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення державних управлінських рішень

ПУАД

5

10

8( для бакалаврів)

 

Інформаційна політика та інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері публічного управління

ПУАД

5

10

8( для бакалаврів)

 

Соціальна політика

ПУАД

5

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю»

 

Інформаційні технології в управлінні персоналом

КН

3

9

7( для бакалаврів)

 

Спеціальні системи документації

ДІАД

3

10

8( для бакалаврів)

 

Інформаційний консалтинг

ДІАД

3

10

8( для бакалаврів)

 

Інформаційний моніторинг та масові комунікації

ДІАД

3

10

8( для бакалаврів)

 

Соціальні комунікації та інформаційні агенції

ДІАД

3

10

8( для бакалаврів)

 

Інформаційно-комунікаційні технології

КН

3

9

7( для бакалаврів)

 

Аналітичні комп’ютерні системи

СА

3

9

7( для бакалаврів)

Спеціальність 073 Менеджмент ОП «Менеджмент організацій та адміністрування», ОП «Управління інноваційною діяльністю»

 

 Управління капіталом

МН

5

9

7( для бакалаврів)

 

​​​​​Стратегічне управління інноваційним розвитком

МН

5

10

8( для бакалаврів)

 

​​​​​​​ Управління змінами

МН

4

9

7( для бакалаврів)

 

​​​​​​​Іноваційний менеджмент

МН

4

9

7( для бакалаврів)

 

​​​​​​​ Фінансовий менеджмент

МН

4

9

7( для бакалаврів)

 

Організація інформаційної діяльності в менеджменті

ДІД

4

9

7( для бакалаврів)

 

​​​​​​​ Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень

МН

3

10

8( для бакалаврів)

 

​​​​​​​ Управління венчурним бізнесом

МН

3

10

8( для бакалаврів)

 

​​​​​​​ Креативний менеджмент

МН

4

9

7( для бакалаврів)

 

​​​​​​​ Провайдинг іновацій в галузі ТК

МН

4

9

7( для бакалаврів)

 

Основи управлінського консультування

МР

3

9

7( для бакалаврів)

 

Управління якістю

МР

4

9

7( для бакалаврів)

Спеціальність 051 Економіка, ОП «Економіка»

 

Управління ризиками підприємства

ЕП

5

10

8( для бакалаврів)

 

Управління вартістю підприємства

ЕП

4

9

7( для бакалаврів)

 

Управління антикризовою діяльністю підприємства

ЕП

4

9

7( для бакалаврів)

 

Технологія клієнто-орієнтованого бізнесу

ЕП

4

9

7( для бакалаврів)

 

Конкурентна розвідка

ЕП

4

9

7( для бакалаврів)

 

Соціальне прогнозування та моделювання

ЕП

4

9

7( для бакалаврів)

 

Гендерні відносини в інформаційному соціумі

ЕП

4

9

7( для бакалаврів)

 

Комплексний між предметний тренінг

ЕП

5

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 054 Соціологія, ОП «Соціологія»

 

Соціологія безпеки сучасних систем

СЦ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Аналіз соціальних мереж

СЦ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Соціологічний супровід виробничих компаній

СЦ

5

9

7( для бакалаврів)

 

Соціологія інформаційного суспільства

СЦ

5

9

7( для бакалаврів)

 

Соціологія девіантної поведінки та соціального контролю

СЦ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Соціальне прогнозування та моделювання

СЦ

4

9

7( для бакалаврів)

 

Гендерні відносини в інформаційному соціумі

ЕП

4

10

8( для бакалаврів)

 

Соціологічне забезпечення управлінських рішень в галузі ТК

СЦ

4

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 075 Маркетинг ОП «Маркетинг»

 

Крос-культурний маркетинг

МР

5

9

7( для бакалаврів)

 

Управління лояльністю споживачів

МР

5

9

7( для бакалаврів)

 

Таргетивний маркетинг

МР

5

9

7( для бакалаврів)

 

Етика та естетика маркетингових комунікацій

МР

5

9

7( для бакалаврів)

 

В2В маркетинг

МР

5

9

7( для бакалаврів)

 

Digital технології в  управлінні маркетингом

МР

5

9

7( для бакалаврів)

 

Інноваційні технології в марк. діяльності

МР

5

9

7( для бакалаврів)

 

Креативні рекламні технології

МР

5

9

7( для бакалаврів)

 

Інтерактивний маркетинг

МР

5

10

8( для бакалаврів)

 

Стратегічне управління

МР

5

10

8( для бакалаврів)

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності

МР

5

10

8( для бакалаврів)

 

Управління змінами

МР

5

10

8( для бакалаврів)

Спеціальність 074 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Ризики підприємницької діяльності (RisksofEntrepreneurshipActivity)   

ПТБД

3

9

7( для бакалаврів)

 

Бізнес-інновації (StartUpInnovative)

ПТБД

6

9

7( для бакалаврів)

 

Організація тендерних закупівель

ПТБД

4

9

7( для бакалаврів)

 

Аналіз бізнес-процесів ІТ-підприємств

ПТБД

4

9

7( для бакалаврів)

 

Електронна комерція

ПТБД

5

9

7( для бакалаврів)

 

Міжнародна торгівля

ПТБД

5

9

7( для бакалаврів)

 

Ринок фінансових послуг

ПТБД

4

9

7( для бакалаврів)

 

Аналіз і прогнозування біржового ринку

ПТБД

4

9

7( для бакалаврів)

 

Планування і контроль в ІТ-підприємствах

ПТБД

4

10 8( для бакалаврів)

 

Тренінг і консалтинг у веденні бізнесу

ПТБД

4

10 8( для бакалаврів)

 

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»

Спеціальність 073 Менеджмент  ОП «Менеджмент»

 

 Сучасні методи викладання у вищій школі

МН, ЕПСТ

3

 

 

 Освітньо-наукові технології у вищій школі

МН, ЕПСТ

3

 

 

 Сучасні управлінські теорії

МН

3

 

 

 Розвиток управлінської думки

МН

3

 

 

Методи наукових досліджень в соціології

ЕПСТ

3

 

 

Соціальне прогнозування та проектування

ЕПСТ

3

 

 

 Менеджмент

МН

3

 

 

Системний аналіз

СА

3

 

 

Технології Data science

СА

3

 

 

Моделі та методи прийняття рішень

ВМ

3

 

 

Математичне моделювання систем

ВМ

3

 

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Телекомунікації та радіотехніка»

 

Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів

ТСМ

3

 

 

Теорія телетрафіка

ТСМ

3

 

 

 Системи управління телекомунікаціями

ТСМ

3

 

 

Методи аналізу та синтезу телекомунікаційних мереж

ТСМ

3

 

 

 Мережі та системи цифрового радіозв’язку і радіодоступу нового покоління

МВТ

3

 

 

Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань

ТСМ

3

 

 

 Перспективи розвитку галузі телекомунікацій

МВТ

3

 

 

Технології адміністрування та експлуатації телекомунікаційних систем

ТСМ

3

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія ОП «Комп’ютерна інженерія»

 

Теорія керування

ІПЗ

3

 

 

Теорія масового обслуговування

ІПЗ

3

 

 

Планування інформаційних систем

ІСТ

3

 

 

Інформаційні технології в науці

ІСТ

3

 

Спеціальність 125 Кібербезпека ОП «Кібербезпека»

 

 Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів

ІКБ

3

 

 

 Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

 

3

 

 

 Технології виявлення злоякісного програмного забезпечення

 

3

 

 

 Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

ІКБ

3

 

 

 Радіомоніторинг і радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності

ІКБ

3

 

 

 Технології  виявлення уразливостей та забезпечення безпеки WEB-ресурсів

ІКБ

3

 

 

 Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

ІКБ

3

 

 

 Організація і проведення спеціальних досліджень на об’єктах інформаційної діяльності

ІКБ

3

 

Спеціальність 073 Менеджмент  ОП «Менеджмент»

 

 Організаційно-економічне прогнозування діяльності підприємства

МН

3

 

 

 Прогнозування управлінської діяльності підприємства

МН

3

 

 

 Креативний менеджмент

МН

3

 

 

 Провайдинг іновацій у менеджменті

МН

3

 

 

 Іноваційні технології у менеджменті підприємства

МН

3

 

 

 Сучасні технології бізнес менеджменту і адміністрування

МН

3

 

Спеціальність 051 Соціологія  ОП «Соціологія»

 

Соціальна антропологія

ЕПСТ

3

 

 

Діагностика соціального клімату в організації

ЕПСТ

3

 

 

Соціальні та кризові комунікації

ЕПСТ

3

 

 

Соціологія безпеки

ЕПСТ

3

 

 

Розвиток управлінської думки

ПТБД

3

 

 

Соціальні зміни та соціальні процеси

ЕПСТ

3

 

Переглядів: 588