Технiчний комiтет ТК 107 "Технiчний захист iнформацii" - Наука

ТК 107 створено наказом Держстандарту України від 23.03.1995 № 87 „Про створення технічного комітету стандартизації „Захист інформації”. Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 10.04.2008 р. № 117 «Про відновлення діяльності ТК 107» відновлена діяльність ТК 107 зі зміною назви на «Технічний захист інформації».

На ТК 107 покладаються функції розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) та національних стандартів у закріпленій сфері діяльності, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 107 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 107 покладено на Державний університет телекомунікацій (далі – ДУТ), що є юридичною особою та знаходиться за адресою: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, телефон +380 44 248 85 97, факс +380 44 248 85 78, e-mail: nauka@dut.edu.ua

ТК 107 є  суб’єктом національної системи стандартизації, який реалізує встановлені завдання державної політики в закріпленій сфері діяльності  та стосовно закріплених об’єктів стандартизації. 

Структура ТК 107 “Т е х н і ч н и й   з а х и с т   і н ф о р м а ц і ї”

№ з/п

Назва

ПК і РГ

Організація, яка здійснює функції секретаріату

Голова ПК (РГ),

адреса, телефон

Відповідні ТК і ПК ISO/IEC,

OIML, CEN,

CENELEC, МДР

ISO

JTC1/SC27

ITU

SG 17

1

2

3

4

5

6

1

ПК 1

“Інформаційна та кібернетична безпека”

ДУТ

Бурячок Володимир Леонідович,  д.т.н, професор, завідуючий кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки,

м. Київ, 03110,

вул. Солом’янська, 7

+380 689430056

WG1 (частково)

WR 6/17

2

ПК 2

“Системи технічного захисту інформації”

ДУТ

Розорінов Георгій Миколайович, д.т.н., професор, завідуючий кафедри систем захисту інформації,

м. Київ, 03110,

вул. Солом’янська, 7

Тел.+380 44 2489527

WG1 (частково)

WG2

WR 5/17 (щодо архітектури)

 

3

ПК 3

“Управління інформаційною безпекою”

ДУТ

Шевченко Віктор Леонідович, д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інститут захисту інформації,

м. Київ, 03110,

вул. Солом’янська, 7

тел. +380 963809807

WG4

WR 5/17 (щодо складу служб)

WR17/17 (спам)

WR 9/17 (взаємодія)

Голова ТК  107

 

В.Б. Толубко

Секретар ТК  107

 

Ю.М. Щебланін

“____” __________2015р.

 

 

Переглядів: 13 772
^