XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Технiчний комiтет ТК 107 "Технiчний захист iнформацii"

ТК 107 створено наказом Держстандарту України від 23.03.1995 № 87 „Про створення технічного комітету стандартизації „Захист інформації”. Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 10.04.2008 р. № 117 «Про відновлення діяльності ТК 107» відновлена діяльність ТК 107 зі зміною назви на «Технічний захист інформації».

На ТК 107 покладаються функції розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) та національних стандартів у закріпленій сфері діяльності, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 107 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 107 покладено на Державний університет телекомунікацій (далі – ДУТ), що є юридичною особою та знаходиться за адресою: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, телефон +380 44 248 85 97, факс +380 44 248 85 78, e-mail: sheblanin@ukr.net

ТК 107 є  суб’єктом національної системи стандартизації, який реалізує встановлені завдання державної політики в закріпленій сфері діяльності  та стосовно закріплених об’єктів стандартизації. 

Структура ТК 107 “Т е х н і ч н и й   з а х и с т   і н ф о р м а ц і ї”

 

 

№ з/п

 

Назва

ПК і РГ

 

Організація, яка здійснює функції секретаріату

Відповідні ТК і ПК ISO/IEC,

OIML, CEN,

CENELEC, МДР

Об’екти

стандартизації

та коди згідно

ДК 004

ISO

JTC1/SC27

ITU

SG 17

1

2

3

4

5

6

1

ПК 1

“Інформаційна та

кібернетична

безпека”

 

ДУТ

 

WG1

(частково)

 

 

 

WR 6/17

 

 

33.020

Інфраструктура

 інформаційної

безпеки в сфері

телекомунікацій

35.050

Обладнання захисту

інформації

телекомунікаційного кінцевого

обладнання

 

2

ПК 2

 

“Системи

технічного захисту

 інформації

 

ДУТ

 

WG1

(частково)

WG2

 

WR 5/17

(щодо

архітектури)

33.030

Телекомунікаційні послуги відносно

захисту інформації

 

33.070

Служба захисту

інформації

мобільного звязку

 

 

3

 

ПК 3

 

“Управління

інформаційною безпекою”

 

ДУТ

 

WG4

 

WR 5/17

(щодо складу служб)

WR17/17 (спам)

WR 9/17

(взаємодія)

 

33.040

Аспекти

інформаційної

безпеки

відносно мереж

телекомунікаційних систем

 

 

Голова ТК  107

В.Б. Толубко

 

 

Секретар ТК  107

Ю.М. Щебланін

 

Переглядів: 21 735