Укр.   Рус.   Eng.

Государственный Университет Телекоммуникаций

комунікація

Поиск на сайте
Поиск


Страницы на которых встречается: "комунікація"

Раздел: Кафедра Компьютерных наук
Раздел: Кафедра Телекоммуникационных систем и сетей
Раздел: Кафедра Телекоммуникационных технологий
Раздел: Кафедра Документоведения и информационной деятельности
Раздел: Кафедра Экономики предприятий и социальных технологий
Раздел: Приемная комиссия
Раздел: Студенческая жизнь
Раздел: Кафедра Энергоэффективных технологий
Раздел:
Раздел: Кафедра Компьютерных наук

Новости в которых встречается: "комунікація"

Тематика дипломных магистерских работ
Тематика дипломных работ магистров в 2016-2017 учебном году Выпускающая кафедра - менеджмента и бизнес-моделирование МНДМ-61 1 Бондар А.О. Апарова О.В., д.е.н., доц. Оцінка ефективності ..
[ читать дальше ]

Книжки в которых встречается: "комунікація"


Методичні вказівки до практичних занять з питань цивільного захисту.
Методичні вказівки до практичних занять за напрямом «Телекомунікація», «Радіотехніка» та «Інформаційна безпека» призначені для виконання практичних робіт з дисциплі..
Vocabulary for radio engineering and glossary of computer terms.
Додаток до навчального посібника “Telecommunication and Information Technologies” призначено для студентів 1-2-х курсів технічних факультетів ОНАЗ. Складається з 4639 термінів та 186 скоро..
Менеджмент в телекомунікаціях
Викладаються теоретичні основи менеджменту з обґрунтуванням їхнього використання в галузі зв'язку. Розглядаються типи організацій по наданню послуг зв'язку й процеси управління організаціями. ..
НОВІ ПІДХОДИ ДО КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті розглядається науково-теоретичний підхід до комунікації в публічному політичному просторі у глобальному інформаційно-комунікативному світі. Політична комунікація та активна комунікативна полі..
Міжособистісна комунікація в державному управлінні
У статті досліджено основні базові елементи інформації, розглянуто мiжособистісні кoмунікативні зв’язки ефeктивності упрaвління персоналом, описано види комунікацій в управлінні, охaрактеризован..
Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях.
Викладено основні положення та методи аналізу теорії масового обслуговування в телекомунікаціях (теорії телетрафіка), на яких базуються процедури проектування телекомунікаційних систем і мереж. Розгля..
Асиметричні методи шифруванняв телекомунікаціях: навчальний посібник. Модуль 2. Криптографічні методи захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах.
Розглянуто математичні основи теорії чисел та основні вимоги до геш-функцій, забезпечуючих мінімізацію мережного трафіку та надлишковість відкритого тексту при криптографічному перетворенні, проведено..
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Зроблено теоретичний аналіз понять “комунікація” та “взаємодія”, розглянуто сучасні підходи до аналізу соціальної взаємодії, визначено особливості комунікативної взаємодії зага..
Теорія передачі та обробки даних в інфокомунікаціях
Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни “Теорія передачі та обробки даних в інфокомунікаціях” (ТПОДІ) з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для студентів в..
Програмне забезпечення в телекомунікаціях
Методичні керівництва для виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни Програмне забезпечення в телекомунікаціях які дозволять студентам отримати базові знання та навики програмування на м..
Просмотров: 0