Інформація для авторів - Телекомунікаційні та інформаційні технології

Інформація для  авторів журналу «Телекомунікаційні та інформаційні технології»

1. У науково-технічному журналі «Телекомунікаційні та інформаційні технології»  друкуються наукові статті, в яких викладені результати досліджень в галузі телекомунікацій,  радіотехніки, інформаційних технологій, захисту інформації, обчислювальної техніки.

Редколегія просить не надсилати матеріали, які були раніше опубліковані або готуються до друку в інших виданнях.

2. Стаття представляється на українській, російській або англійській мовах, тільки в чорно-білому зображенні. Обсяг статті – 8-18 сторінок.

3. До редакції (E-mail   –   toroshanko@ukr.net)  надсилаються такі матеріали:

Рукопис статті у форматі    .docx .

Після прийняття редакцією рішення про можливість публікації вислати на електронну пошту у вигляді скан-копій:

Експертний висновок про можливість опублікування статті у відкритій пресі. 

Супровідний лист або виписка із засідання вченої ради, кафедри, наукового відділу, де були отримані результати досліджень. В цих матеріалах вказати на коректність використання запозичених матеріалів та відсутність плагіату.

Рецензія доктора наук або наукового керівника.

4. При підготовці статті див. нижчеприведені додатки:

Додаток 1. Структура статті.

Додаток 2. Приклади  оформлення списку літератури.

Додаток 3. Вимоги до окремих елементів статті.

Додаток 4. Приклад  оформлення статті.

Інформація для авторів журналу «Телекомунікаційні та інформаційні технології» 

Телекомунікаційні та інформаційні технології

Переглядів: 350
^