XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація


ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ВПРОВАДЖУЄ З 2020 РОКУ АБСОЛЮТНО НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Галузь знань 28

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Перший освітній рівень «Бакалавр»:

3 новітні спеціальності:

УВАГА!

АБСОЛЮТНО НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ!

УВАГА!

АБСОЛЮТНО НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ!

УВАГА!

АБСОЛЮТНО НОВА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ!

1

2

3

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СУСПІЛЬСТВІ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

За цією екслюзивною спеціальністю вперше в Україні готуються фахівці:

За цією екслюзивною спеціальністю вперше в Україні готуються фахівці:

Вперше готуються фахівці:

Експерт-аналітик інформаційного простору.

Фахівець із взаємодії з медіа (речник).

Інформаційно-комунікативний політтехнолог.

Фахівець із забезпечення безпеки національного інформаційного простору.

Фахівець з інформаційних війн та інформаційної протидії.

Фахівець з налагодження взаємодії з громадськістю.

Фахівець з протидії маніпулятивному програмуванню людини та суспільства.

Технолог профілактичних та реабілітаційних програм у кризових ситуаціях. 

Фахівець центру надання адміністративних послуг.

Фахівець із інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління.

Секретар адміністративного органу.

Державний уповноважений.

 

При здобутті повної вищої освіти («Бакалавр» і «Магістр») Фахівці за цими спеціальностями можуть обіймати посади:

 • Радник з питань стратегічних комунікацій
 • Радник з питань гендерної політики
 • Радник з питань демократичного цивільного контролю

При здобутті повної вищої освіти («Бакалавр» і «Магістр») Фахівці за цією спеціальністю можуть обіймати високі посади в органах державної влади та отримують кваліфікацію Професіонал державної служби, громадських та самоврядувальних організацій

 

Кафедра публічного управління та адміністрування
здійснює підготовку фахівців
за спеціальністю
281 “Публічне управління та адміністрування”

 

Вперше в Україні новітня освітньо-професійна програма спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», що розроблена в університеті телекомунікацій, надає можливість реалізуватися нашим випускникам як в публічному управлінні, так і у бізнесі! Це більш широка підготовка, ніж пропонується в інших закладах вищої освіти!

Головним пріоритетом у навчанні є фахова управлінська підготовка практичного спрямування! Тільки в ДУТ – всі дисципліни спеціальності викладаються у форматі 50х50! Кожна лекція має практичне навчання! Кожна практична робота надає функціональні управлінські компетентності! Після курсу навчання не потрібний період адаптації до професійної управлінської роботи (і в органах державного управління, і в бізнес-управлінні!).

Гарантоване працевлаштування випускників
 

Наша освітньо-професійна програма є унікальною і надає можливість студентам опанувати як стандартні фахові компетентності так і ексклюзивні знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників як на ринку праці, так і у особистому житті! А крім того – компетентності, які надає наша програма, можуть бути реалізовані в управлінській роботі в нашій країні і на міжнародному рівні! Крім фахових знань з управління надається ґрунтовна підготовка з іноземної мови протягом всіх років навчання на рівні В2 (вільне володіння для фахового та загального спілкування)!

Всі заклади вищої освіти України, а також ДУТ, в контексті загальних стандартних вимог до спеціальності, надають можливість реалізуватись випускникам в органах публічної влади, некомерційних організаціях та фондах

Основні місця роботи, де може працювати випускник університету телекомунікацій за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Потенційні посади, які може обіймати випускник університету телекомунікацій за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

 • Державні органи влади;
 • Місцеві органи влади;
 • Громадські та самоврядувальні організації;
 • Фонди;
 • Некомерційні організації.
 • Державні службовці;
 • Вищі посадові особи, фахівці, спеціалісти громадських і самоврядувальних організацій;
 • Керівник (провідний спеціаліст) економічних, соціальних та адміністративних підрозділів (департаментів, структурних та автономних підрозділів, служб, тощо) в органах публічної влади;
 • Директор департаменту з підбору, забезпечення та управління персоналом (відділів кадрів, служб по роботі із персоналом, тощо);
 • Головний, провідний спеціаліст (директор підрозділу, начальник відділу, тощо) міністерств, відомств та інших установ публічної влади та їх підрозділів з перспективного розвитку;
 • Головний спеціаліст (директори підрозділів, начальники відділів, тощо) міністерств, відомств та інших органів публічної влади та їх підрозділів із комунікацій;
 • Провідний спеціаліст державної служби;
 • Інші посади в органах публічної влади (від провідного спеціаліста до директорів департаментів).
 • Науковий співробітник;
 • Викладач закладів вищої освіти.
 

Завдяки інноваційному змісту освітньо-професійної програми спеціальності, розробленої ексклюзивно в ДУТ, наші випускники, на відміну від випускників інших ВНЗ України, можуть професійно реалізуватись ще й у бізнес-структурах.

 

Вища освіта за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» в ДУТ надає компетентності для професійної діяльності в управлінні високого рівня (топ-менеджменті) у бізнес-структурах:

 • управління діяльністю з територіального розвитку бізнесу міжнародного рівня (міжнародні принципи організації дочірніх підприємств за кордоном – менеджмент з транснаціоналізації бізнесу),
 • дослідження територій (територіальний аналіз) з позиції ефективності розміщення бізнес-підрозділів та розвитку бізнесу фірм,
 • маркетингові дослідження ринку послуг;
 • організація просування послуг на ринок;
 • ефективний промоушн послуг;
 • організація роботи економічних, соціальних та адміністративних підрозділів (департаментів, структурних та автономних підрозділів, служб, відділів тощо);
 • налагодження ефективного управлінського документообігу організації, електронного документообігу, управління аналітично-інформаційним забезпеченням менеджменту та підрозділів фірми,
 • розробка нормативних документів фірми з оцінки якості та ефективності управлінської діяльності топ-менеджерів, менеджерів та працівників інтелектуальної сфери діяльності,
 • організація роботи з підбору, забезпечення та управління персоналом (відділів кадрів, служб по роботі із персоналом, тощо);
 • організація ефективної кадрової роботи з позиції перспектив розвитку фірми,
 • налагодження ефективного діалогу із населенням, професійний спічрайтинг, підготовка та проведення виступів перед великою аудиторією;
 • розробка програм, планів та політик організацій,
 • управління процесами перспективного розвитку бізнес-структур;
 • налагодження діяльності підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, відділів  з ділових комунікацій;
 •  організація роботи підрозділу (відділу) з управління змінами організації,
 • проектні бізнес-розробки фірм (підприємств, корпораций) відповідно до економічних можливостей регіонів та секторів економіки із врахуванням соціальних та політичних регіональних особливостей,
 • визначення психологічної адаптованості населення регіонів до корпоративних або державних інноваційних впроваджень або бізнес-впроваджень;
 • розробка і впровадження антикризових заходів організації у його внутрішньому середовищі та антикризових заходів, пов’язаних із реалізацією програм у зовнішньому середовищі,
 • професійний збір, обробка та аналіз інформації,
 • розробка заходів інформаційного впливу на населення з метою запобігання конфліктів інтересів для бізнесу,
 • налагодження ефективної взаємодії бізнес-структури із органами влади задля досягнення бізнес-інтересів,
 • підготовка і ведення спільних міжнародних проектів і програм,
 • аналітична робота у питаннях оперативної, поточної та перспективної економічної оцінки наслідків для підприємства від зовнішніх змін контрольованого та неконтрольованого характеру та багато інших компетенцій.
   

Основні компетенції, які висувають компанії-роботодавці – партнери кафедри, з якими  кафедра уклала договори:

 1. Вільне володіння державною мовою. Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою.
 2. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
 3. Знати іноземну мову на рівні, який відповідає рівню В1 (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
 4. Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери.
 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 7. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 8. Знати основи електронного урядування.
 9. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
 10. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 11. Уміти налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 12. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 13. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 14. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 15. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Договори про співробітництво

 1. Договір про співробітництво №3/2019 від 04.02.2019р. із Національним агентством України з питань державної служби
 2. Договір про співробітництво №7/2019 від 04.02.2019р. із Національною службою посередництва і примирення
 3. Договір про співробітництво №6/2019 від 04.02.2019р. із  Подільською  районною в місті Києві державною адміністрацією
 4. Договір про співробітництво №4/2019 від 04.02.2019р. із Управлінням (Центром) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
 5. Договір про співробітництво №5/2019 від 04.02.2019р. із Управлінням (Центром) надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 6. Договір про співробітництво №9/2019 від 07.02.2019р. із Управлінням (Центром) надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

Та багато інших.

 
 

Практична спрямованість навчання

Головним пріоритетом у навчанні є фахова управлінська підготовка практичного спрямування! Тільки в ДУТ – всі дисципліни спеціальності викладаються у форматі 50х50! Кожна лекція має практичне навчання! Переважно, практичні роботи проводиться у професійно обладнаній навчальній лабораторії кафедри.

Практичні навчання надають функціональні управлінські компетентності! Після курсу навчання не потрібний період адаптації до професійної управлінської роботи (і в органах державного управління, і в бізнес-управлінні!).

Практична підготовка з дисциплін забезпечується сучасним науковим змістом та практичним досвідом партнерів нашого університету. З публічного управління провідним партнером навчального процесу виступає Національне агентство України з питань державної служби (м. Київ, вул. Прорізна, 15). Також у навчальному процесі задіяні громадські організації, відомства, адміністрації та інші установи й організації.

Практична спрямованість навчання потрібна для полегшення та пришвидшення входження випускника кафедри публічного управління та адміністрування Державного  університету телекомунікацій в курс справ та практичної управлінської роботи як в органах публічного управління так і у бізнес-структурах.

В органах публічної влади, на базі партнерів кафедри, відбуваються наступні навчальні заходи:

1. Проходження нашими студентами всіх видів практик

 
 

2. Написання аналітичної складової курсових робіт з професійних дисциплін та дипломних робіт

 

3. Сертифіковані курси. Зокрема, у НАДС - з управління персоналом на державній службі до навчальної дисципліни магістрів «НR-брендінг в публічному управлінні та адмініструванні» з отриманням сертифікатів нашими студентами. Співпраця із Національною академією державного управління при Президентові України також надає нашим студентам приєднуватися до їх тренінгів та сертифікованих курсів та отримувати сертифікати

 
 
 

4. Тренінги (практичні роботи) на базі партнерів з професійних дисциплін.

 
 

5. Проведення круглих столів та тренінгів з питань публічного управління та місцевого самоврядування.

6. Проведення ознайомчих тематичних екскурсій з питань ознайомлення із сферою публічного управління та ін.

 
 
 
 

Якісний склад кафедри

Кафедра публічного управління та адміністрування складається на 100% із кандидатів та докторів наук за профілем кафедри, які мають і вчені звання доцентів та професорів.
 

Отримання сертифікатів компаній-партнерів, що сприяють працевлаштуванню після випуску

В навчальний процес спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» включений курс підготовки з HR-БРЕНДІНГУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ.

Даний курс спрямований на набуття ключових практичних компетенцій з управління персоналом. Наші студенти опановують знання з управління персоналом на державній службі та з управління персоналом у великих корпораціях.

Компетенції з управління персоналом на державній службі є ключовими у повсякденній діяльності працівників відповідних служб органів державної влади, керівників державної служби органів державної влади та звичайних державних службовців.

Головною установою, що регулює ці питання в нашій країні, є Національне агентство України з питань державної служби. Саме Національне агентство виступає провідним партнером кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Наші студенти отримали ґрунтовну практико-орієнтовану підготовку для відповідної роботи в органах державної влади. Для підтвердження своїх компетенцій для практичної діяльності в органах державної служби з управління персоналом, наші студенти пройшли відповідні випробування, що були організовані Національним агентством України з питань державної служби.

Випробування довели високий рівень професійних компетенцій з управління персоналом в органах державної влади, про що нашим студентам були видані відповідні сертифікати.

Цими сертифікатами підтверджені достатні компетентності наших студентів для практичної діяльності в органах державної служби України у таких напрямах:

 • Формування HR-стратегії та впровадження HR-брендінгу в державних органах влади.
 • Визначення потреб в персоналі на вакантні посади в державному органі та організації проведення конкурсів на посади.
 • Організація роботи з призначення на посаду державної служби,
 • Організація та встановлення випробувального терміну державного службовця.
 • Формування корпоративної культури та ціннісних орієнтирів в органах державної служби
 • Розроблення та впровадження мотиваційного механізму та системи заохочень державних службовців в органах державної влади.
 • Розроблення та впровадження механізму адаптації персоналу на державній службі;
 • Управління механізмами вирішення конфліктних ситуацій;
 • Робота з планування службової кар’єри державного службовця.
 • Визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців.
 • Проведення оціночної співбесіди, визначення результатів оцінювання та їх затвердження.
 • Визначення індивідуальних потреб державних службовців у підвищенні рівня їхньої професійної компетентності.

Сертифікати затверджені підписами провідних науковців та високопосадовців Національного агентства України з питань державної служби.

Дані сертифікати у поєднанні із дипломом магістра з публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій фактично гарантує нашим випускникам працевлаштування в органах державної служби на керівних посадах з управління персоналом. Тому наші студенти матимуть можливість самостійно, за власним уподобанням, обирати цікаві для себе органи державної служби для подальшої роботи і розбудови своєї кар’єри з управління персоналом.

Під час навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» з окремих дисциплін наші студенти отримують сертифікати провідних компаній, які є додатковим бонусом на ринку праці. Так, наприклад, під час навчання з інформаційно-аналітичних дисциплін спеціальності, кращі студенти отримують сертифікат  про опанування знань системи електронного документообігу «АСКОД» Центру комп’ютерних технологій.

Для реалізації себе в інших сферах  професійного та особистого життя студентам ДУТ проводять тренінги, курси та додаткові програмні навчання із отриманням відповідних сертифікатів вітчизняних та міжнародних компаній із зазначенням додаткових компетенцій. Наші міжнародні партнери в освіті забезпечують кожному нашому студенту знання та відповідні сертифікати  із:

 • ведення малого бізнесу (курси українською та англійською мовами),
 • організації роботи боса фірми (англійською мовою),
 • управління власною справою (англійська мова викладання),
 • основи комп’ютерних знань й володіння ІТ-технологіями у бізнесі (англійська мова та українська мова),
 • управління інформацією в інтернет-просторі (англійська мова та українська мова),
 • інтернет речей (англійська мова та українська мова) та багато ін.

В межах навчального процесу  Державного університету телекомунікацій  Національною академією державного управління при Президентові України окремим студентам ДУТ були видані Сертифікати, які засвідчують їх участь в методичному семінарі-тренінгу “Актуальні проблеми застосування методології наукових досліджень в сфері публічного управління”.     

 
 

Організація та проведення практик у компаніях-партнерах (можливості для працевлаштування за результатами практик, висвітлення позитивного досвіду)

В кінці кожного курсу навчання студенти проходять різні види практик, які, в свою чергу, є елементами єдиної наскрізної практичної підготовки із спеціальності і формують у студентів фахові навички з публічного управління та адміністрування.

 
 

 

Реалізація навчання англійською мовою як вимога сучасного ринку праці та викладання груп дисциплін для всіх спеціальностей

Наша освітньо-професійна програма є унікальною і надає можливість студентам опанувати як стандартні фахові компетентності так і ексклюзивні знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників як на ринку праці, так і у особистому житті! А крім того – компетентності, які надає наша програма, можуть бути реалізовані в управлінській роботі в нашій країні і на міжнародному рівні! Крім фахових знань з управління надається ґрунтовна підготовка з англійської мови протягом всіх років навчання на рівні В2 (вільне володіння для фахового та загального спілкування)!

Викладання груп дисциплін для всіх спеціальностей передбачає викладання студентам спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»   дисциплін циклу загальної підготовки: «Групова динаміка та комунікації», «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», «Вища математика», «Іноземна (англійська) мова» протягом 5 років навчання, «Хмарні технології» «Штучний інтелект», «Засади відкриття власного бізнесу».

Сучасні тенденції розвитку суспільства зумовлюють необхідність знань іноземних мов для всіх освічених людей. А що вже казати про професійні вимоги всіх працедавців, бізнес яких шириться і зростає, та, тим більше, про сектор державного управління країни, вектори розвитку якої спрямовані на євроінтеграцію.

Вітчизняна вища управлінська освіта, в свою чергу, пропонує підготовку з іноземної мови в рамках загальної підготовки за шаблонними стандартами. В університеті телекомунікацій впроваджена система, яка забезпечує не тільки загальне знання іноземної мови, а й знання іноземної мови фахового спрямування. Таким чином, на бакалавраті студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання перші два роки навчаються за загальною програмою підготовки, а з третього курсу починають вивчати іноземну мову професійного спрямування. Дана дисципліна викладається також два роки та забезпечується науково-педагогічним складом фахової випускаючої кафедри.

З третього курсу студенти опанувують саме професійну англійську мову. Програма курсу розроблена провідними викладачами кафедри публічного управління та адміністрування ДУТ, обговорена та затверджена на засіданні нашої кафедри. Викладання дисципліни забезпечується дипломованим фахівцем з державного управління із науковим ступенем та досконалим загальним та фаховим володінням англійською мовою. Такий підхід до освіти наших студентів надасть їм можливість досягти рівень володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра, і забезпечить вільним володінням професійною англійською мовою саме з публічного управління.

Велику увагу у навчанні своїх студентів кафедрою публічного управління та адміністрування приділено:

 1. Аудіюванню
 2. Говорінню
  а) Діалогічному мовленню
  б) Монологічному мовленню
 3. Читанню
 4. Письму

Програмою підготовки з іноземної мови професійного спрямування великий акцент поставлений навчанні студента самовдосконаленню та самоосвіті в даній галузі.
 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переглядів: 2 425