Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому 2014: 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Державному університеті телекомунікацій здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

Переглядів: 1 313
^