Державний Університет Телекомунікацій

ВОЙЧЕНКО ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ

Старший викладач кафедри управління інноваційною діяльністю.

Закінчив Московський електротехнічний інститут зв’язку в 1973 році за спеціальністю «Машини та устаткування підприємств зв’язку».

Працював на підприємствах зв’язку – інженером, старшим інженером, начальником головної виробничої лабораторії, в науково-дослідних інститутах зв’язку – провідним інженером, старшим науковим співробітником, начальником наукового сектора, наукової лабораторії, випробувальної лабораторії по сертифікації обладнання зв’язку.

З 1999 року працював за сумісництвом, а з 2008 року – на штатній посаді старшого викладача кафедри управління підприємствами зв’язку Київського інституту зв’язку, Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, Державного університету телекомунікацій.

З вересня 2014 року працює старшим викладачем кафедри управління інноваційною діяльністю Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Стаж педагогічної роботи – 15 років. Загальний стаж наукової роботи – 26 років.

Дисципліни:

  • Системи технологій
  • Сучасні поштові технології
  • Системи технологій у галузі ТК
  • Система бізнес-процесів у телекомунікаціях.

1. Наукова діяльність і самоосвіта педагога:

Автор 45 наукових праць, 2 винаходів (а.с. №698847.-1979, а.с. №721600.-1979),  2 чинних Національних стандартів України в галузі зв’язку (ДСТУ 4364:2004,  ДСТУ 6002:2008).

Тема останньої наукової діяльності – «Управління якістю та сертифікацією інноваційної продукції у сфері ТК».

Основні наукові праці в останні роки:

2. Підвищення кваліфікації

Стажування з метою підвищення кваліфікації – з 02 січня 2013 р. по 03 липня 2013 р. на кафедрі Менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Тема стажування: «Сучасні підходи у викладенні дисциплін, пов’язаних з бізнес-процесами, інформаційними системами і технологіями в управлінні організацією, в системі підготовки студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

Міжнародний семінар за програмою Регіонального союзу в галузі зв’язку 17-18 травня 2005 року «Universal Postal Services»

Повний курс навчання за професійною програмою "Сучасні педагогічні технології та інформатизація навчального процесу" у "Школі педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників" Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій з 01.10.2011 року по 30.05.2012 року.

Курси підвищення кваліфікації з 2 квітня 2014 року по 10 квітня 2014 року Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Державного університету телекомунікацій за темою: «Основи розробки електронних курсів в LMS Moodle та організація навчання за дистанційною формою».

3. Досягнення педагога

Грамота від 15 листопада 2013 року – «За високий професіоналізм, наполегливу і сумлінну працю, особистий внесок у підготовку фахівців та з нагоди професійного свята – Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку»

4. Методична робота:

Розроблені начально-методичні комплекси з дисциплін «Системи технологій», «Сучасні поштові технології», «Системи технологій у галузі ТК», «Система бізнес-процесів у телекомунікаціях», що включають навчальні програми дисциплін, робочі навчальні програми, комплекти лекцій, методичні рекомендації до підготовки семінарських, практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, завдання для виконання практичних робіт, білети до екзаменів та заліків, фонди кваліфікаційних завдань тощо.

Розроблені презентації названих дисциплін.

5. Поширення передового досвіду        

Розроблені електронні курси в LMS Moodle для організація навчання за дистанційною формою дисциплін Системи технологій», «Сучасні поштові технології», «Системи технологій у галузі ТК», «Система бізнес-процесів у телекомунікаціях», що були представлені для обговорення.

Результати розробки електронних курсів в LMS Moodle для організація навчання за дистанційною формою дисциплін були представлені для обговорення.

    6. Робота зі студентами

Проводиться робота в рамках навчального процесу для успішної участі  студентів в наукових конференціях.

    7. Позакласна робота

Організована зустріч з дирекцією та учнями спеціалізованої школи № 15 з поглибленим вивченням англійської мови (м. Київ, вул. Васильківська 12а).

Проведена агітаційна бесіда з учнями 11-го та двох 10-х класів, розповсюджений агітаційний матеріал та розміщений на шкільному стенді плакат з інформацією про Державний університет телекомунікацій.

Перелік наукових праць


Фотографії

Переглядів: 1 292
^