Основи інфокомунікаційних технологій


Планування та проектування інформаційних систем: навчальний посібник.
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів під час поглибленого вивчення дисципліни «Планування та проектування інформаційних систем» (ПтаПІС).
Основи інфокомунікаційних технологій: навчальний посібник.
У навчальному посібнику системно розглянуто: принципи побудови мереж доступу; система знань теоретичних основ, основних характеристик та особливостей реалізаціїї платформ доступу; надання телекомуніка..
Основи інфокомунікаційних технологій: навчальний посібник.
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів під час поглибленого вивчення дисципліни «Основи інфокомунікаційних технологій» (ОІТ).
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
Курс лекций раскрывает современные тенденции развития в области компьютерных и телекомуникационных сетей.
Волоконнооптические подсистемы современных СКС
Оптические системы передачи и транспортные сети
Волоконно-оптические линии связи
Энциклопедия WiMAX путь к 4G
Автоматизоване проектування інформаційних мереж: лабораторний практикум з дисципліни "Планування й проектування інформаційних мереж".
Лабораторний практикум являє собою методичні вказівки до виконання циклу лабораторних робіт з вивчання програмного продукту NetCracker Professional й набуття практичних навичок використання його під ч..
Системи стільникового зв’язку: конспект лекцій для студентів, що навчаються за напрямом "Телекомунікації".
Конспект лекцій містить основні принципи побудови сучасних стільникових систем зв'язку.Його зміст відповідає програмі предмету Системи звя'зку з рухомими об'єктами. Наведені основні характ..

Переглядів: 6 518
^