Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кінцеві пристрої абонентського доступу

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

КОМПОНЕНТИ ОПТИЧНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Автор:
Манько О.О
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.85 Мб
Тип документу:
Посібник
Питання, що розглядаються: Пасивні пристрої для технологій оптичного зв’язку. Нові методи їх моделювання, аналізу та вдосконалення характеристик. Спектрально-селективні пристрої для демультиплексування оптичних сигналів. Використання пасивних оптичних пристроїв на транспортних мережах зв’язку та в системах передавання. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напряму підготовки Телекомунікації та спеціальності Телекомунікаційні системи та мережі.
КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ
Автор:
Б.Ю. Жураковський, Г.С. Срочинська, Н.М. Довженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.21 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику системно розглянуто: принципи побудови кінцевих пистроївабонентського доступу, абонентських закінчень, різноманітних модемів. Описано теоретичніоснови, принципи роботи та основні характеристики поширених протоколів модуляції,виправлення помилок, стиснення даних і передачі файлів. Наведені великі відомості промультимедіа-модемах, цифрових і xDSL-модеми, кабельних, `електріческіх` модемах,радіомодемів, модемах для стільникових і супутникових систем зв'язку. Розглянуто питаннязастосування модемів ТфОП, оптимізації їх продуктивності та налаштування програмногозабезпечення. Для студентів вузів, які навчаються за напрямом «Телекомунікації».
Системи електрозв’язку та сигнали навчальний посібник
Автор:
Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Н. С. Чумак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.1 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглянуто основи сучасної теорії електрозв'язку з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку. Загальні поняття про системи електрозв`язку, їх класифікація та характеристики. Наведено математичні моделі дискретних та неперервних каналів, перетворення випадкових сигналів у типових лінійних та нелінійних ланках каналів. Представлено метод простору станів, форми розв’язання рівнянь стану, методи розрахунків характеристик випадкових сигналів на виході каналів та аналітичний підхід до обчислення матриці переходу. Викладено основні поняття теорії ймовірності. Розглянуто випадкові процеси, закони розподілу випадкових величин. Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки знань. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
Автор:
Сосновский О.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
8.76 Мб
Тип документу:
Книга
Курс лекций раскрывает современные тенденции развития в области компьютерных и телекомуникационных сетей.
Радиопередающие и радиоприёмные устройства
Автор:
Слободянюк П.В., Булгач В.Л., Сайко В.Г., Пахтусов В.В., Потапов В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
43.97 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник містить три розділи: основи професійного радіозв’язку, основи побудови сучасних радіопередавальних та радіоприймальних пристроїв. В першому розділі викладені загальні відомості про радіоканали, характеристики радіосигналів і радіозавад, розглянуті поняття надійності радіозв’язку і шляхи її підвищення за рахунок адаптації радіоліній до умов ведення радіозв’язку. У другому і третьому розділах викладені особливості побудови сучасних радіопередавачів та радіоприймачів декаметрового та метрового діапазонів хвиль на рівні структурних схем їх елементів і принципів функціонування. Навчальне видання призначено для студентів, які навчаються за напрямком „Радіотехніка” за дисциплінами “Генерування та формування сигналів” і “Приймання та оброблення сигналів”. Він також буде дуже корисний для аспірантів, інженерів та наукових співробітників, які спеціалізуються у застосуванні, проектуванні та дослідженні систем радіозв’язку та їх елементів.
Рефлектометрия оптических волокон
Автор:
Листвин A.B., Листвин В.Н.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
6.73 Мб
Тип документу:
Посібник
Книга представляет собой пособие для инженерно-технических работников, занимающихся строительством и эксплуатацией волоконно-оптических линий связи. В ней приведены характеристики оптических импульсных рефлектометров, характеристики современных типов одномодовых оптических волокон и описаны методики измерения основных параметров волокон, определяющих качество линии связи. Четкий и понятный язык, большое количество иллюстраций и численных примеров делает ее полезной не только для опытных специалистов, но и для студентов только начинающих знакомится с этой технологией.
Оптические системы передачи и транспортные сети
Автор:
Фокин В.Г.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
6.15 Мб
Тип документу:
Посібник
Изложены основные принципы построения оптических систем передачи, современное определение моделей оптических транспортных сетей с точки зрения Международного Союза Электросвязи (МСЭ), технологии мультиплексирования и сопряжения транспортных сетей. Рассмотрены различные виды сетевых элементов с оптическими и электрическими компонентами и архитектуры сетей на их основе, включая сети синхронизации и управления. Уделено внимание новейшим направлениям развития транспортных сетей на основе стандартов OTN-OTH, Ethernet, T-MPLS, автоматически коммутируемых сетей (ASON/ASTN) и т.д. Детально рассмотрены схемы защиты оптических транспортных сетей. Определены принципиальные подходы к проектированию. Все разделы учебного пособия содержат примеры и вопросы для самоконтроля. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации». Также может быть полезно специалистам отрасли «связь», самостоятельно повышающим свою квалификацию.
Волоконно-оптические линии связи
Автор:
И.И. Гроднев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
84.87 Мб
Тип документу:
Посібник
Излагаются вопросы состояния и переспективы развития волокно-оптической связи.
Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
16.46 Мб
Тип документу:
Книга
Энциклопедия WiMAX путь к 4G
Автор:
В.Вишневский
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
70.98 Мб
Тип документу:
Книга

Переглядів: 12 082