Кінцеві пристрої абонентського доступу


КОМПОНЕНТИ ОПТИЧНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Питання, що розглядаються: Пасивні пристрої для технологій оптичного зв’язку. Нові методи їх моделювання, аналізу та вдосконалення характеристик. Спектрально-селективні пристрої для демультиплек..
КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ
У навчальному посібнику системно розглянуто: принципи побудови кінцевих пистроївабонентського доступу, абонентських закінчень, різноманітних модемів. Описано теоретичніоснови, принципи роботи та основ..
Системи електрозв’язку та сигнали навчальний посібник
У навчальному посібнику розглянуто основи сучасної теорії електрозв'язку з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'я..
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
Курс лекций раскрывает современные тенденции развития в области компьютерных и телекомуникационных сетей.
Радиопередающие и радиоприёмные устройства
Навчальний посібник містить три розділи: основи професійного радіозв’язку, основи побудови сучасних радіопередавальних та радіоприймальних пристроїв.В першому розділі викладені загальні відомост..
Рефлектометрия оптических волокон
Оптические системы передачи и транспортные сети
Волоконно-оптические линии связи
Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11
Энциклопедия WiMAX путь к 4G

Переглядів: 7 451
^