Основи підприємництва


БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. Навчальний посібник
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання формування,обґрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Розкритометодику розробки бізнес-плану, питання о..
Основи підприємництва
Business communication: A Course in Communication Skills and Business Correspondence.
The booklet is concerned with improving your speaking skills. There is a lot of opportunity to practice. Similarly, there are lot of reading texts where again you should try to understand the key mess..
Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері: монографія.
Монографія містить погляди авторів на теоретичні засади розвитку малого підприємства в телекомунікаційній сфері в економіці трансформаційного типу. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа..
Методичні вказівки до лабораторної роботи "Створення фірми". Модуль 1. Підприємство галузі зв’язку в сучасній системі господарювання. Частина 1.
Основи бізнесу: навчальний посібник для студентів за спеціальностями 8.050107 - Економіка підприємства, 8.050201 - Менеджмент організації.
В навчальному посібнику розкриваються питання, що стосуються сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища в Україні, господарських і організаційних форм, аспектів інформац..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 5 177
^