Державний Університет Телекомунікацій

Основи підприємництва


БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. Навчальний посібник
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання формування,обґрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Розкритометодику розробки бізнес-плану, питання організації фінансово-господарської діяльностіпідприємства, показано принципову схему внутрішньофірмового планування. Посібник даєможливість професійно підготувати бізнес-план та організувати фінансово-господарськудіяльність підприємства.Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей за програмамипідготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також студентів інших спеціальностей.Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, менеджерам підприємств різнихформ власності та спеціа лістам, які займаються бізнес-плануванням на підприємстві.
Основи підприємництва
Business communication: A Course in Communication Skills and Business Correspondence.
The booklet is concerned with improving your speaking skills. There is a lot of opportunity to practice. Similarly, there are lot of reading texts where again you should try to understand the key messages, not necessarily every word on the page. There are very many opportunities for discussion and plenty of practice and several dilemma decisions. The discussion is partly designed to get you to think about what makes communication effective. The practice material leads to a Transfer exercise. This is a chance to connect what you have studied with your own daily experience, either as a student or as a professional working in business. The skills learned from this course are useful for those preparing to start work and for those already in work.
Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері: монографія.
Монографія містить погляди авторів на теоретичні засади розвитку малого підприємства в телекомунікаційній сфері в економіці трансформаційного типу. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце, тенденції, особливості розвитку, державної та регіональної їх підтримки в Україні. Значна увага поділяється питанням формуванню та розвитку малих підприємства в телекомунікаційній сфері та їх взаємовідносини з великими підприємствами. Пропонуються теоретичні та практичні рекомендації створення суб’єкта малого підприємництва в телекомунікаційній сфері. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, вла
Методичні вказівки до лабораторної роботи "Створення фірми". Модуль 1. Підприємство галузі зв’язку в сучасній системі господарювання. Частина 1.
Основи бізнесу: навчальний посібник для студентів за спеціальностями 8.050107 - Економіка підприємства, 8.050201 - Менеджмент організації.
В навчальному посібнику розкриваються питання, що стосуються сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища в Україні, господарських і організаційних форм, аспектів інформаційного забезпечення, основних напрямів цієї діяльності, а також принципів ефективного функціонування сучасного підприємництва. Приділяється увага аналізу значення соціально-моральної спрямованості поведінки бізнесмена, його ділової етики, які відповідають сучасним вимогам цивілізованого підприємництва, а також характеристиці державного регулювання бізнесу.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 6 253
^