Державний Університет Телекомунікацій

Вітаємо Лазоренко Ларису Віталіївну з успішним захистом докторської дисертації

Колектив кафедри менеджменту щиро вітає професора кафедри Лазоренко Ларису Віталіївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку: теорія та методологія».

Захист відбувся 20 вересня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій.

В дисертаційній роботі поглиблено розуміння поняття «соціально-економічний розвиток» та здійснено уточнення його сутності для підприємств сфери зв’язку, систематизовано наукові положення щодо характеристики та змісту його складових, обґрунтовано методичний підхід до визначення рівня соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку за допомогою інтегрального показника, який складається з оцінки його складових та коефіцієнту їх вагомості; розкрито дефініції «стратегія» та «стратегія соціально економічного розвитку підприємства», узагальнено моделі її формування, методологічні та практичні здобутки визначення рівня оцінки соціально-економічного розвитку, з урахуванням особливостей діяльності підприємств зв’язку.

Виявлено основні тенденції сучасного стану соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку в Україні, здійснено оцінку його складових та показників, демасковано чинники, що на нього впливають, розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування його стратегії для забезпечення ефективності діяльності та конкурентоспроможності на ринку.

Розвинуто концептуальні засади побудови інтерактивної моделі соціальної відповідальності підприємств зв’язку та її практичного застосування, удосконалено науково-методичний інструментарій оцінки соціально-економічного ефекту підприємств даної галузі, запропоновано оптимізаційну модель щодо максимізації суми прибутку, визначено напрями ефективної кадрової політики та вектори імплементації клієнтоорієнтованості у процесі формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку.

Бажаємо Ларисі Віталіївні наснаги, невгамовної енергії та натхнення!

Також висловлюємо найщиріші вітання науковому консультанту - завідувачу кафедри менеджменту, доктору економічних наук, професору Гудзь Олені Євгенівні!


Фотографії

Оцініть новину:
49

Читайте також

Справжнім професіоналам у будь-якій галузі необхідно вміти ефективно використовувати свій час, але особливо це важливо для системних аналітиків, які ч..
11 і 12 січня 2018 року на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекоювідбувся захист магістерських (атестаційних) дипломних робіт студ..
У зв'язку з численними запитами студентів, батьків і представників громадських організацій щодо організації навчального процесу університетув зимо..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 805
^