Державний Університет Телекомунікацій

Вітаємо Лазоренко Ларису Віталіївну з успішним захистом докторської дисертації

Колектив кафедри менеджменту щиро вітає професора кафедри Лазоренко Ларису Віталіївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку: теорія та методологія».

Захист відбувся 20 вересня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій.

В дисертаційній роботі поглиблено розуміння поняття «соціально-економічний розвиток» та здійснено уточнення його сутності для підприємств сфери зв’язку, систематизовано наукові положення щодо характеристики та змісту його складових, обґрунтовано методичний підхід до визначення рівня соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку за допомогою інтегрального показника, який складається з оцінки його складових та коефіцієнту їх вагомості; розкрито дефініції «стратегія» та «стратегія соціально економічного розвитку підприємства», узагальнено моделі її формування, методологічні та практичні здобутки визначення рівня оцінки соціально-економічного розвитку, з урахуванням особливостей діяльності підприємств зв’язку.

Виявлено основні тенденції сучасного стану соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку в Україні, здійснено оцінку його складових та показників, демасковано чинники, що на нього впливають, розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування його стратегії для забезпечення ефективності діяльності та конкурентоспроможності на ринку.

Розвинуто концептуальні засади побудови інтерактивної моделі соціальної відповідальності підприємств зв’язку та її практичного застосування, удосконалено науково-методичний інструментарій оцінки соціально-економічного ефекту підприємств даної галузі, запропоновано оптимізаційну модель щодо максимізації суми прибутку, визначено напрями ефективної кадрової політики та вектори імплементації клієнтоорієнтованості у процесі формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку.

Бажаємо Ларисі Віталіївні наснаги, невгамовної енергії та натхнення!

Також висловлюємо найщиріші вітання науковому консультанту - завідувачу кафедри менеджменту, доктору економічних наук, професору Гудзь Олені Євгенівні!


Фотографії

Оцініть новину:
50

Читайте також

Шановні наші колеги, студенти, друзі, однодумці!Кафедра Публічного управління та адміністрування щиро вітає всіх нас із великим святом нашої рідної Ук..
Інноваційні розробки кафедри Публічного управління та адміністрування університету телекомунікацій спрямовані на забезпечення інноваційного змістуспец..
Питання: «Ким я зможу працювати за спеціальністю після закінчення ВУЗу?» є одним із типових питань, що цікавить як абітурієнта так і його ..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 144
^