Державний Університет Телекомунікацій

Вступ 2019: Нові умови вступу на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Нові умови вступу на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
    як нова парадигма бачення публічного управлінця

За новими умовами вступу до Державного університету телекомунікацій на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» перелік ЗНО дещо змінився. Так, відсьогодні, для вступу на спеціальність необхідно подати ЗНО з наступних предметів:

  • Українська мова та література,
  • Математика,
  • Історія України або Іноземна мова.

Отже, з’явився у якості обов’язкового предмет «Математика».

З огляду на помилкове суспільне бачення публічного управлінця, як спеціаліста, що не пов'язаний із аналітичною діяльністю, до цього часу математиці на даній спеціальності не приділялося належної уваги. Звісно, математика не є домінуючою у даному навчанні, але є необхідною. Якщо проаналізувати освітні програми, за якими готують фахівців з публічного управління та адміністрування в Україні, то можна побачити, що навчальні дисципліни всі орієнтовані на набуття компетенцій суспільного характеру, а ефективність роботи публічного управлінця оцінюється на рівні: є від роботи управлінця очевидний позитивний результат – значить робота ефективна! А чи цього достатньо для конструктивної повної оцінки? Звісно, не зовсім і не завжди.

Такі підходи до формату ЗНО зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», визначені Міністерством освіти і науки України, нарешті виправили не зовсім вірне бачення цієї спеціальності та націлили ВНЗ на певні переосмислення.

Перше, що необхідно зрозуміти, це те, що публічний управлінець має відповідально ставитись до своїх ініціатив в роботі. Це означає, що він має бачити користь від впровадження будь-яких програм, проектів тощо, не тільки на рівні «так буде всім краще», а вміти аналітично визначити й виразити це у цифрах. Тут йдеться і про статистичні соціальні показники, і про політичні вигоди, й про економічну користь. У цьому сенсі йдеться про те, що для формування повноцінного публічного управління в країні конче необхідним є аналітичне, а іноді просто аналітико-математичне прагматичне, системне бачення процесів. Саме математика у школі стає підґрунтям для формування аналітичного мислення публічного управлінця, яке і стає основою його професіоналізму. Зараз не йдеться про обтяжливі курси дисциплін з різних видів математичної підготовки у Державному університеті телекомунікацій. Зовсім ні. Йдеться про важливість початкових знань зі шкільної математики як підґрунтя для опанування фахових дисциплін у ВНЗ та адекватного формування аналітичної складової професійного світогляду публічного управлінця. Так, студенти, які засвоїли математику у школі більш чітко і глибоко засвоюють професійні знання з аналітичних управлінських дисциплін і спроможні чітко зважувати користь та ефективність управлінських програм, проводити аналіз державних політик, визначаючи конкретно, наприклад, фінансову користь від кожної управлінської дії чи процесу, тощо.

Друге, що необхідно зауважити, це те, що в Державному університеті телекомунікацій особливою складовою навчального плану кожної спеціальності, є найсучасніші та найактуальніші на ринку праці дисципліни, такі як «Хмарні технології» та «Штучний інтелект». Для публічних управлінців ці курси цілком адаптовані під їх фах і являть собою надсучасні інноваційні унікальні дисципліни, які розроблені науковцями Державного університету телекомунікацій. Ці дисципліни надають публічному управлінню нові можливості і спроможні піднятись на новий світовий рівень. І для опанування цих дисциплін у своїй спеціальності студентам конче необхідним є аналітичне мислення, формуванню якого сприяє саме математика.

Тому введення математики у систему вступних ЗНО для спеціальності «Публічне управління та адміністрування» є цілком обґрунтованим та сприятиме посиленню фахового потенціалу публічного управлінця.

Оцініть новину:
3

Читайте також

6 грудня 2018 року відбувся успішний захист дисертації викладача кафедри комп’ютерної інженерії Зибіна Сергія Вікторовича на здобуття наукового ..
Науково-педагогічні працівники кафедри Телекомунікаційних технологій успішно завершили науково-дослідну роботу на замовлення ПАТ «Укртелеком&raq..
Для допуску до захисту випускної магістерської роботи повинен надати завідувачу кафедри ІКБ за 10 днів до захисту наступні документи: 1. Пояснюваль..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Оптичні системи та мережі зв`язку

Крім базових знань з побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, студенти вивчають принципи побудови мереж зв'язку на основі сучасних мережних технологій, зокрема WDM та різновидів, мережні технології і стандарти, магістральні транспортні мережі, локальні мережі та мережі доступу, а також апаратуру систем передачі для зазначених мереж, сучасні технології проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку, здатних забезпечити найвищу швидкість передачі інформації, технології прокладання оптичного кабелю, а також отримують навички зварювання оптичного волокна, вимірювань на волоконно-оптичних лініях зв’язку та у волоконно-оптичних системах передачі за допомогою сучасного обладнання, експлуатації ВОСП та їх елементів.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Оптичні системи та мережі зв`язку

Крім базових знань з побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, студенти вивчають принципи побудови мереж зв'язку на основі сучасних мережних технологій, зокрема WDM та різновидів, мережні технології і стандарти, магістральні транспортні мережі, локальні мережі та мережі доступу, а також апаратуру систем передачі для зазначених мереж, сучасні технології проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку, здатних забезпечити найвищу швидкість передачі інформації, технології прокладання оптичного кабелю, а також отримують навички зварювання оптичного волокна, вимірювань на волоконно-оптичних лініях зв’язку та у волоконно-оптичних системах передачі за допомогою сучасного обладнання, експлуатації ВОСП та їх елементів.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 2 790
^